Annons

Klartecken för småhus i Gårdsten

Göteborg ​Regeringsrätten ger klartecken för bygget av dryga hundratalet småhus på den så kallade Kryddhyllan i Gårdsten. Därmed har de boende som är emot byggnationen uttömt möjligheterna att överklaga.

​Planerna på att förse den så kallade Kryddhyllan med småhus har stött på patrull hos ett antal Gårdstensbor. De anser att området som i dag är ett skogsområde har så stor betydelse för Gårdstensbornas behöv av naturupplevelser att ett bygge inte ska tillåtas.

Annons
–  Mer än 7 000 människors behov av naturupplevelser får ge vika för ett par hundra människors behov av exklusivt boende, heter det i ett av överklagandena.
–  Det är fråga om ett unikt stycke natur med rikt växt- och djurliv. Den biologiska mångfalden skulle ovedersägligen hotas av bebyggelse. När villastaden står färdig är naturen oåterkalleligen borta.
Men de klagande anser också att samrådet inte gått rätt till och trots att var sjätte vuxen Gårdstensbo skrivit på en namnlista med kravet ”Rör inte vår skog” verkar ingen ha tagit den opinionen på allvar. De påpekar också att det inte gjorts någon miljökonsekvensbeskrivning och att detaljplanen står i strid med kommunens egen översiktsplan där Kryddhyllan ingår bland områden av ”stort värde för natur- kultur- och friluftsliv”.
Men alla de tre instanser som behandlat överklagandet, i tur och ordning länsstyrelsen, regeringen och nu senast regeringsrätten, har valt att avslå överklagandet.
Länsstyrelsen konstaterar visserligen att det finns vissa formella brister i kommunens handläggning men att de inte är så allvarliga att beslutet behöver upphävas. Dessutom anser länsstyrelsen att eftersom stora delar av området förblir naturområde kan planen inte ”anses innebära så allvarliga försämringar för klagandens enskilda intressen som innebär att deras närmiljö påtagligt försämras eller medför sådana olägenheter för den att planen inte kan godtas”.
Av samma skäl valde även regeringen att avslå överklagandet. Regeringsrätten som i sin tur har granskat om regeringens beslut strider mot någon rättsregel konstaterar att så inte är fallet och att beslutet därmed ska stå fast.
Ett av motiven för att bygga på Kryddhyllan är att Göteborgs kommun vill försöka bryta segregationen och skapa en blandstad genom att förse hyreshustäta områden med andra upplåtelseformer som bostadsrätter och villor. Tanken är att motsatsen ska genomföras i områden där villabebyggelsen dominerar.
De tre intressenter som planerar att bygga på Kryddhyllan är HSB, Riksbyggen och kommunägda Egnahemsbolaget.

Annons
Läs också Tänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär Ensamstående fyrbarnsmamman Sarah i nybyggd lägenhet: "Vågar inte tänka på hyreshöjningar" Nya lägenheterna: trängre, dyrare och sämre planerade Magnus bor i storstadsområdet där snitthyran rusat snabbast: ”Du får ju ett urval” Forskaren: Nyproduktionen måste minska – "en het potatis" Emil fick sänkt hyra för lägenheten – men betalar över 2000 kronor för parkeringen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.