HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Kommunen: Oskyldig till brott

Östersund Det är fel att väcka åtal mot Östersunds kommun för parasitutbrottet för två och ett halvt år sedan. Det skriver kommunen i ett yttrande till åklagaren.

Östersunds kommun menar att det inte finns något skäl att väcka åtal eftersom kommunen inte gjort sig skyldig till något brott. Det framgår av det yttrande som lämnats till åklagare Lars Magnusson.

Efter att ha utrett cryptosporidiumutbrottet och kommunens ansvar för det har åklagaren bestämt sig för att väcka talan om företagsbot på upp till tre miljoner kronor. Kommunen kan ha gjort sig skyldig till miljöbrott och vållande till kroppsskada, något som kommunen alltså nekar till.

– Det som skedde var en mycket allvarlig händelse, men det låg ingen brottslig handling bakom. Därför är det vår uppfattning att det inte finns någon anledning att väcka åtal i frågan, säger Bengt Marsh kommundirektör vid Östersunds kommun.

Enligt kommunens mening hade vattenverket den rening som krävdes och alla regler och föreskrifter följdes. Dessutom var paristutbrottet, som var det första i sitt slag i Sverige, omöjligt att förutse, skriver kommunen i sitt yttrande.

– Det parasitutbrott vi utsattes för var det första i landet i sitt slag och vi kunde inte förutse att det skulle ske. Därför gick det inte heller att förebygga på det sätt som vi med nuvarande kunskap skulle kunna göra, säger Bengt Marsh och fortsätter:

– Nu är det här en pågående rättsprocess, vilken vi har full respekt inför. Vi får avvakta och se hur åklagaren väljer att gå vidare.

Fakta: Cryptosporidium


Cryptosporidium sprids framför allt via förorenat vatten eller hantering av mat.
Det kan ibland smitta från person till person.
Inkubationstid är cirka sju dygn.
Den som blir sjuk kan få vattniga diarréer, smärtor i buken, illamående, huvudvärk och feber.
För personer med nedsatt immunförsvar kan diarrén bli mera uttalad eller långdragen.
Kräkningar är mindre vanliga, speciellt hos vuxna.Källa: Jämtlands läns landsting


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.