HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Kommunen vill öka MKB:s bostadssociala arbete

Malmö Kommunledningen i Malmö stad vill se ett ökat bostadssocialt ansvarstagande hos MKB. Samtidigt vill politikerna göra ett nytt vinstuttag på 30 miljoner kronor från bolagets kassa.
Kommunledningen vill ändra ägardirektiven och kräva ett större bostadssocialt ansvar av MKB.

Det framgår av Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för 2016.  

I budgeten föreslår kommunledningen att det kommunala bostadsbolaget MKB ges i uppdrag att färdigställa minst 500 nya lägenheter under 2016 och påbörja projektering av ytterligare minst 1000 nya lägenheter – samma krav som bolaget haft på sig under 2015  En nyhet är att långsiktiga mål för bolagets bostadsbyggande ska tas fram av kommunstyrelsen i samråd med MKB och de kommunala förvaltningarna. 

Läs ocksåDe första stora uppgörelserna i landet är klara – så hög blir hyreshöjningenBunt med pengar och drönarbild på Malmö.

Kommunledningen vill dessutom ändra ägardirektiven för MKB för att öka bolagets bostadssociala ansvar ytterligare. Redan i dag står det i MKB:s ägardirektiv att bolaget ”inom ramen för vad som är affärsmässigt motiverat” ska ta ett bostadssocialt ansvar men Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande och Karolina Skog (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, är överens om att en skärpning är nödvändig. 

– Syftet är att MKB ska arbeta mer offensivt och föra en dialog med kommunen och stadsområdena om vad bolaget kan bidra med i de olika stadsdelarna. Det handlar både om att bygga nytt och att lyfta bostadsområden. Vi kommer att förtydliga ägardirektiven, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Karolina Skog pekar på kommunens ökade kostnader för akuta insatser för personer som inte har något social problematik utan bara har svårt att hitta en bostad.

Läs ocksåEfter utbetalningar på nära en halv miljard kronor - nu stoppas vinstuttagenKatrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, samt pengar.

– I dag avsätter MKB 1 500 sociala lägenheter och det räcker inte på långa vägar. Vi hoppas på en ökad volym.  

Även i budgeten för 2016 vill kommunledningen göra ett vinstuttag från MKB på 30 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för det bostadssociala arbetet i kommunen. Som Hem & Hyra tidigare skrivit har kommunen de senaste två åren plockat ut pengar ur MKB:s kassa för att täcka de stigande kostnader för bostadssociala åtgärder. Uttaget har motiverats med att MKB inte har tagit sitt ansvar som kommunalt bostadsbolag och byggt tillräckligt. Vinstuttaget har kritiserats skarpt av Hyresgästföreningen som betecknar det som en orimlig dubbelbeskattning av bolagets hyresgäster.

Nu räknar man från kommunens sida med att MKB ska kunna leva upp till byggkravet under 2016. Men vinstuttaget kvarstår. Ett tag till i alla fall. 

Läs ocksåBodde nio månader i lägenheten – nu stämmer värden rökaren på 141 000 kronorMKB, det kommunala bostadsbolaget i Malmö, kräver ytterligare en hyresgäst på ersättning för rökskador.

– För 2016 ligger uttaget kvar. Ambitionen är att vi ska trappa av det i takt med att MKB tar ett större bostadssocialt ansvar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Läs också Nu går Hyresgästföreningens klassiska logga i pension - men på Ulfs arm jobbar den vidare Efter tre flyttar på tre år - så fick Klara, 25, äntligen hyra i första hand

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.