Annons

Kommuner väntas plocka ut 20 miljoner kronor ur Förbo

Härryda Bostadsbolaget Förbo får sannolikt lämna ifrån sig 20 miljoner kronor av sin vinst. Pengarna går till de fyra kommuner som äger bolaget. Men uttaget ska inte drabba de drygt 5 700 hyresgästerna, lovar Förbos ordförande.
Foto: AnnaKarin Löwendahl/Jan Kwarnmark
"Det kommer inte att märkas på hyran, och inte på underhållet. Möjligen så kommer det ut färre lägenheter på marknaden om vi bygger mindre", säger Förbos styrelseordförande Anders Halldén (L) om att bolaget sannolikt kommer att dela ut 20 miljoner kronor till ägarna.

Beslutet om vinstuttag tas formellt på Förbos stämma om en dryg månad. Men hittills har kommunfullmäktige i tre av fyra ägarkommuner – Härryda, Mölndal och Kungälv – röstat för en utdelning av 20 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av Förbos vinst förra året.

Ägarna är sedan tidigare eniga i det gemensamma ägarrådet (se faktaruta nedan). Nästa vecka tas frågan upp av Lerums kommunfullmäktige, som är sist ut. Förslaget är även där att rösta för en utdelning på bolagsstämman.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Lagen innehåller kraftiga begränsningar för hur mycket kommuner får plocka ut ur sina bostadsbolag. Men det är tillåtet att göra undantag, om pengarna går till så kallade bostadssociala ändamål.

Det gäller till exempel åtgärder som främjar integration och social sammanhållning, eller som gynnar bostadsförsörjningen för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för.

Förbos styrelseordförande Anders Halldén (L) är även kommunpolitiker i Härryda.

Läs ocksåNy lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning"Montage med bild på pappersutskrift, en domarklubba och en man i yngre medelåldern framför Sergels torg i Stockholm.

– Det här är inget roligt beslut att ta för någon. De här pengarna hade kunnat användas till nyproduktion. Nu går de i stället till kommunkassorna. Det är ju en prioritering som ägarna gör. Kommunerna är ekonomiskt väldigt pressade i år, säger han.

Vad får uttaget för effekt på Förbos löpande verksamhet?

– Vi bygger inte mindre, men vi lånar kanske lite mer. Det kommer inte att vara ekonomin som sätter stopp för byggandet i alla fall. De trånga sektorerna är att hitta byggare till rimligt pris och mark att bygga på.

Läs ocksåKenth hamnade i hemlösfällan: ”Blir du vräkt är du rökt” – få kommuner ger hyresgarantiEn man i 60-årsåldern lutar sig mot dörrposten in till ett hus.

– Sedan får man se om ägarna begär ett nytt belopp för 2021. Risken som uppstår på sikt är att kostnaden för bolagets verksamhet blir större.

Annons

På vilket sätt kommer hyresgästerna att märka att 20 miljoner kronor försvinner?

– Det kommer inte att märkas på hyran, och inte på underhållet. Möjligen så kommer det ut färre lägenheter på marknaden om vi bygger mindre. Men det ser jag inte inom överskådlig tid.

De 20 miljonerna är huvudsakligen hyresintäkter som nu går till annan kommunal verksamhet. Vad säger du till dem som anser att det i praktiken blir en extrabeskattning av hyresgäster?

– Det är ju skattebetalarna som äger fastigheterna. Och det är ägarna som prioriterar hur man ska använda bolagets medel. Det är ingen extrabeskattning av just hyresgäster.

Det kärva ekonomiska läget väcker intresse för kommunala hyreshus hos andra spekulanter, säger Anders Halldén.

– I det läge som kommunerna befinner sig är många framme och pratar med ägarna om varför vi ska äga hyresfastigheter överhuvudtaget. De är beredda att betala ganska mycket för våra fastigheter. Och det lockar ju i en knaper ekonomi. Men man förlorar kontrollen över bostadsmarknaden då. Och den kan inte marknadskrafter väga upp. Ingen av våra ägare har sett detta som en långsiktig strategi. Försäljning är inte ambitionen varken i Härryda, Lerum, Mölndal eller Kungälv.

Frågan om vinstutdelning från Förbo har varit aktuell även tidigare, vilket Hem & Hyra har rapporterat om. Men då har de fyra ägarna haft svårt att enas om ett gemensamt beslut.

– Det räcker att en minoritet yrkar på en utdelning. Enligt aktiebolagslagen krävs bara tio procent. Så det kan alla delägare utom Kungälv begära, säger Anders Halldén.

Annons

I praktiken är det dock inte fullt så enkelt.

– Mölndal har ju önskat utdelning i ganska många år. Men de har avstått att driva igenom det. Det hade sett väldigt konstigt ut. Är man fyra ägare är det tillräckligt svårt ändå. Man vill gärna vara överens när man äger något tillsammans.

Vad är det som gör att ägarna nu har enats om ett vinstuttag?

– Ägarrådet har formaliserats. Nu följer det regler för kommunala samarbetsorgan. Det underlättar att ha en ordentlig struktur.

Vad de 20 miljonerna ska gå till i detalj är ännu inte klart. Men Förbos styrelse kommer att följa vad som händer med dem, säger Anders Halldén.

– Vi kommer att efterfråga rapporter från de olika kommunstyrelserna på hur pengarna används. Bolagsstyrelsen ansvarar för det enligt allbolagen.

Fakta: Förbo – en unik ägarstruktur
  • Förbo ägs av fyra kommuner: Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv.
  • Har drygt 5 700 lägenheter på 18 orter i de fyra kommunerna.
  • Härryda är storägare med 42 procent. Mölndal äger 27,6 procent, Lerum äger 21,4 procent och Kungälv äger 9 procent.
  • Förbos ägarråd består av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande från respektive ägarkommun. Det är ägarrådet som bland annat tar fram förslag till ägardirektiv. Ägarrådet är ett rådgivande organ till ägarna, och är överordnat bolagsstyrelsen.
  • Fullmäktige i de fyra kommunerna bestämmer hur deras ägarrepresentanter ska rösta på Förbos bolagsstämma.
  • Därefter tar stämman det formella beslutet. Förbo håller bolagsstämma om en dryg månad.
Läs också Planerar storrenovering – vägrar dialog med hyresgäster: ”En oro hos alla jag pratat med” Nya hyror hos Förbo efter beslut i Stockholm Här mjölkas bostadsbolagen på miljoner: ”Borde användas till renovering”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.