Annons

Kraschade förhandlingar om privatvärdars hälsingehyror

Ljusdal Hyresförhandlingarna för 1 200 privatägda lägenheter i Hälsingland har kraschat. Hyresgästerna i Ljusdal uppmanas nu att inte skriva på ett ”erbjudande” som de fått av värdarna.

Allmännyttiga bostadsföretagen Faxeholmen i Söderhamn och Ljusdalshem i Ljusdal accepterade båda nollavtal i förhandlingarna om 2016 års hyror.

Men när Hyresgästföreningen skulle försöka göra upp med Fastighetsägarna Mittnord – förhandlare för 900 privatägda lägenheter i Söderhamn och 300 i Ljusdal – blev det tvärstopp.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Efter bara ett par träffar valde Fastighetsägarna att lämna förhandlingsbordet och i stället vända sig till hyresnämnden. Något som i praktiken innebär att varje hyresgäst blir föremål för ett eget, juridiskt ärende.

I Ljusdal har de privata värdarna gått ytterligare ett steg. Där har man skickat ut erbjudanden till hyresgästerna om att de slipper hamna hos hyresnämnden om de frivilligt accepterar en höjning med 1,5 procent från 1 april.

Hittills ska cirka 100 hyresgäster ha skrivit på att de är beredda att ta höjningen som de privata värdarna föreslår.

Läs ocksåGrannen rökte – kvinnan deponerade hyran: "Stridsåtgärd eller för att trakassera"

Hyresgästföreningens förhandlingsledare Owe Hellberg kallar agerandet för ”jätteovanligt”.

– Det här är ingenting som vi varit med om tidigare här uppe hos oss.

Konsekvenserna kan, enligt Hellberg, bli paradoxala. Exempelvis i form av att två exakt likadana lägenheter i samma hus får olika hyror beroende på hur hyresgästerna själva agerar och vad hyresnämnden säger.

Läs också16 500 hushåll får vänta på besked om hyran efter flera strandningarHalvkroppsporträtt på Marcus Kjellin som står längst till höger i bild i en mörkblå skjorta. I bakgrunden syns ett bostadshus.

Hyresgästföreningens råd till sina medlemmar och övriga som omfattas av förhandlingsordningen: Skriv inte på någonting. Låt ärendet gå till hyresnämnden.

– Vi ser inte att värdarnas krav är rimliga då det inte finns motsvarande kostnadsökningar, säger Owe Hellberg och hänvisar även till nollavtalen med de båda stora kommunbolagen.

Annons

I Ljusdal var Hyresgästföreningens motbud 0,2 procent och i Söderhamn 0,1 procent.

Men när buden presenterades ville Fastighetsägarna inte gå vidare, utan valde att frånträda förhandlingarna.

– Vi fick ett tydligt besked från våra uppdragsgivare om att inte acceptera buden. De måste få täckning för sina kostnadsökningar för att kunna fortsätta hålla en god förvaltningskvalitet. Men vi hade lite svårt att nå fram till motparten med våra argument, säger Johanna Moberg, fastighetsjurist hos Fastighetsägarna Mittnord.

Hon ifrågasätter nu nollavtalen som Faxeholmen och Ljusdalshem tidigare träffat med Hyresgästföreningen.

– Vi undrar hur affärsmässiga de avtalen egentligen är. Och de allmännyttiga företagen ska ju numera agera affärsmässigt

Som företrädare för de privata värdarna kritiserar Fastighetsägarna dagens förhandlingssystem för att vara stelbent och för att ge Hyresgästföreningen för stor makt.

– Om de säger nej återstår bara att gå till hyresnämnden. Och nu sätter vi ned foten och gör det, säger Johanna Moberg.

Hon efterlyser ett friare och mer flexibelt system som ger större möjligheter för värdar och hyresgäster att förhandla direkt med varandra.

– Men vi är inte ute efter renodlade marknadshyror. För befintliga hyresgäster ska det finnas ett skydd mot oskäliga höjningar.

Annons

 Varför direktförhandlar ni i Ljusdal men inte i Söderhamn?

– Dels beror det på uppdragsgivarnas direktiv, dels på att det naturligtvis är lättare att förhandla direkt med 300 än 900 lägenhetsinnehavare.

För en hyresgäst i en trea i Ljusdal med en hyra på 6 600 kronor blir det nu en höjning med 100 kronor i månaden från 1 april om de accepterar Fastighetsägarnas krav.

Övriga kan vänta sig en kallelse till hyresnämnden, där i princip varje lägenhet behandlas som ett eget ärende i en process utifrån den så kallade bruksvärdesprincipen. En process som kan väntas bli mycket utdragen om inte parterna gör upp om en frivillig förlikning.

– Blir det en prövning i hyresnämnden tar Hyresgästföreningen hand om den genom att ställa upp som ombud, är Owe Hellbergs besked till medlemmarna.

 

 

Fakta: Fakta hyrestvist

Förhandlingarna som Fastighetsägarna frånträtt gäller 900 lägenheter i Söderhamn som ägs av 15 olika fastighetsägare och 300 lägenheter i Ljusdal med, även där, 15 olika ägare.

I Ljusdal vill privatvärdarna ha en höjning med 1,5 procent från 1 april och har nu vänt sig direkt till de enskilda hyresgästerna för att få en underskrift. Hyresgästföreningen har gått med på 0,2 procent och uppmanar hyresgästerna att inte skriva under någonting.

I Söderhamn är Hyresgästföreningens bud 0,1 procent. Privatvärdarna har inte gjort något försök att direktförhandla i Söderhamn.

I båda fallen har Fastighetsägarna gått till hyresnämnden i Sundsvall och begärt ändrad hyra enligt paragraf 24 i hyresförhandlingslagen.

Det är en paragraf som ger både hyresvärd och hyresgäst rätt att ansöka om ändrade villkor när en förhandling enligt förhandlingsordningen avslutats utan att överenskommelse träffats.

Läs också Avbrutna förhandlingar och chockbud - "Boden utmärker sig bland Norrlandskommunerna" Rapport: Bostadsbolagen visar fortsatt god ekonomi: ”Ingen anledning att chockhöja hyror” Kommunalt bolag kräver ännu högre höjning än privatvärdar: 10,76 procent

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.