Annons

Kraven på djurägare i Skåne skiljer sig åt

Skåne Kraven på orm­äga­re skiljer sig åt i de skånska kom­munerna. I Bjuv måste du be­ta­la 3 200 kro­nor om du vill ha en majs­orm. Bor du i Kris­tian­stad krävs inget tillstånd alls.
Foto: Anna Hultberg
Kraven på husdjursägare skiljer sig åt bland kommunerna. I Kristianstad och Helsingborgs krävs inga tillstånd för att ha orm i sin lägenhet. I de resterande skånska kommunerna måste ormägare ansöka om och betala för, i de flesta fall, kostsamma tillstånd.

Med svans­tippen tar kungspytonormen Mon­ty ett sta­digt grepp om glas­ögon­skalmen. Där­ef­ter slingrar han sig sak­ta, sak­ta runt Magnus Qvists hu­vud.

– Det var kär­lek vid första ögon­kastet när jag träf­fade Mon­ty, säger Magnus Qvist och skrattar.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Mon­ty och Magnus Qvist har tur, de bor i en lä­gen­het i Var­berg, en kom­mun som inte kräver nå­got till­stånd för orm. Hade de där­emot bott i till exempel Bjuv eller Lands­kro­na hade Magnus Qvist tvingats läg­ga ner åt­skil­liga tim­mar på att söka till­stånd för sitt husdjur.

Annons

Trots att ma­jo­ri­teten av kom­munerna i Skåne kräver till­stånd för djur som orm, mini­gris och höns inom de­talj­plane­lagt om­rå­de är det få till­stånd som söks. För­ra året sökte en­dast en hand­full per­soner i hela Skåne till­stånd för att få ha orm. En av an­led­ningarna till de få an­sö­kningarna skulle kun­na vara pris­lappen. Att söka till­stånd kan vara kostsamt.

Sö­der­ås­ens mil­jö­för­bund har en av de dyraste av­gifterna i Skåne. Vill du ha en majs­orm el­ler mini­gris i din hy­res­rätt kostar det dig 3 200 kro­nor. Skulle du vilja ha en gif­tig orm måste du be­ta­la 4 800 kro­nor för ditt till­stånd.

Läs ocksåHotfull hyresgäst ville spränga värdens kontor – får kontaktförbud och kan vräkas

Men det är inte alla kom­muner som kräver till­stånd. I Kris­tian­stad är det fritt fram för orm­äga­re, där­emot måste du be­ta­la för mini­gris. I Helsingborg valde man nyligen att gå ett steg längre. Snart är det fritt fram för lite mer udda husdjur även för de som bor inom detaljplanelagt område.

Annons

– Vi har ar­betat ak­tivt för att för­enkla för med­bor­ga­rna och tar därför bort re­gler som inte be­hövs. Från och med års­skif­tet slopar vi alla till­stånds­krav för­ut­om för tupp. Just tupp har en ten­dens att låta ti­digt på mor­gonen och där får vi in en del klagomål, säger Hen­rik Frindberg, mil­jö­för­valt­ningen Hel­sing­borg.

Fakta: Tillståndskrav för djurägare i Skåne

Kommuner som kräver tillstånd för att ha orm, inklusive giftorm:Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Örkelljunga, Åstorp, Bromölla, Östra Göinge, Ängelholm, Landskrona, Båstad, Höör*, Osby, Hässleholm, Sjöbo*, Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund, Ystad, Simrishamn, Skurup, Burlöv*, Svedala

Kommuner som kräver tillstånd för giftorm:Hörby, Höganäs, Eslöv, Kävlinge, Staffanstorp, Lomma

Här är det fritt fram för orm:Kristianstad* Helsingborg (gäller från 1/1-17)

* Diskussion om ändring av tillståndskraven pågår.

Samtliga kommuner (utom Helsingborg) kräver även tillstånd för nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Tillståndskraven gäller för djurhållning inom detaljplanelagt område.

Läs också Så fick Eva sin hyra halverad i rätten: ”Jag har inte kunnat smälta det” Kvinna hade nio hundar i lägenheten: ”Lukten går inte att beskriva” Kalla element, inget varmvatten: Yvonne gav upp och flyttade – värden riskerar vite på 50 000 i månaden Förhandlingarna bröt samman när Ulfs värd ville höja hyran med 12 procent – det händer nu

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.