HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Kräver granskning av stiftelse

Storfors En styrelseledamot i den kommunala bostadsstiftelsen Björkåsen i har vänt sig till länsstyrelsen för att få stiftelsen granskad. Han misstänker att flera fel kan ha begåtts av stiftelsens ordförande - tillika kommunalråd i Storfors.
Foto: Bilder: Storfors kommun samt Getty
Sebastian Holm (C) som är ersättare i den kommunala bostadsstiftelsen Björkåsen i har vänt sig till länsstyrelsen för att få stiftelsen granskad.

Styrelseledamoten Sebastian Holm (C), är redovisningsekonom till yrket och ny ersättare i styrelsen för hyresvärden Stiftelsen Björkåsen i Storfors.

När Sebastian Holm och en annan kommunpolitiker började undersöka äldre handlingar hittade de – i vad han beskriver som en ren slump – flera tveksamheter.

Parallellt med detta granskade tidningen NWT samma affärer och en rad omständigheter, med allt från att extra arvoden som betalats ut till försäljningar av fastigheter, rullades upp.

Oavsett vilket figurerar en och samma person vid alla omständigheter: Kommunalrådet Hans Jildesten (S). Hans Jildesten är även ordförande i Stiftelsen Björkåsen samt i den delvis kommunägda föreningen Trygga hem.

Sebastian Holm anger tre saker i sin anmälan som han anser att länsstyrelsen ska granska: en fastighetsaffär, förhållandet mellan stiftelsen och kommunen samt hur protokollen har hanterats.

I det första fallet menar Sebastian Holm att Hans Jildesten i egenskap av ordförande i den föreningen Trygga hem, meddelat att att föreningen vill köpa en fastighet av bostadsstiftelsen Björkåsen för 7,1 miljoner kronor.

Brevet till stiftelsen Björkåsen är undertecknat av Hans Jildesten.

En knapp vecka efter att Hans Jildesten meddelat att Trygga hem ville köpa fastigheten, beslutade stiftelsen Björkåsen att den fick säljas till Trygga hem. Med vid det beslutande styrelsemötet fanns Hans Jidelsten – men den här gången i egenskap av ordförande för stiftelsen.

Det här vill Sebastian Holm att länsstyrelsen i Dalarna, som är tillsynsmyndighet för stiftelsen, ska undersöka om det gått rätt och riktigt till.

– Jag tycker inte man ska dra för stora växlar än. Utan jag tycker det är bäst att de granskar vad som gäller och om så behövs kommer de att agera, säger Sebastian Holm.

Även kommunrevisionen har inlett en utredning. Deras granskning riktar in sig på att undersöka är hur besluten runt de extra ersättningar som betalats ut till Storfors tidigare ekonomichef och kommunalrådet Hans Jildesten gått till och på vilka grunder de fattats.

Stiftelsen har betalat ut ersättningar på 45 000 kronor för extra arbete i stiftelsen under 2018, vilket tidningen NWT avslöjade. Ersättningarna har betalats ut eftersom stiftelsen saknat fastighetschef, vilket lett till merarbete för kommunens ekonomichef och ordförande Hans Jildesten.

I kölvattnet av NWT:s granskning har ekonomichefen sagt upp sig. Det efter att hon förfalskat Hans Jidelstens namnteckning på en faktura när tidningen NWT begärde ut allmänna handlingar.

Politiker i Storfors har krävt att Hans Jildesten tar timeout, men han inväntar att utredningarna blir klara.

– Vad andra tycker får stå för dem. Jag ser fram emot att utredningarna görs och att de får visa vad som har hänt, säger Hans Jildesten till Hem & Hyra.

 


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.