HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Kvinnor som bor i lägenhet känner oftare otrygghet

Nyheter En av fem känner sig otrygga kvällstid i sitt bostadsområde – och andelen har ökat de senaste tio åren. Och känslan av att vara mycket eller ganska otrygg är ännu vanligare bland kvinnor som bor i lägenhet.
Många, särskilt kvinnor, drar sig för att lämna sina lägenheter efter mörkrets inbrott.

Den upplevda otryggheten innebär dessutom att många känner att de måste ändra sitt beteende. Oron tvingar dem att välja andra vägar och färdsätt eller helt avstå från aktiviteter, visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökningar. Materialet är omfattande och bygger på två enkäter som skickades ut till över 200 000 personer i åldrarna 16 till 84 år.

Drygt 90 000 svar kom in och av dem går det att utläsa att fyra av tio kvinnor känner sig otrygga. Knappt en tiondel känner sig så otrygga att de avstår att lämna hemmet kvällstid. Efter 65 års ålder handlar det om 15 procent och bland kvinnor som har fyllt 75 avstår 21 procent från att gå ut när det är mörkt.

Läs ocksåSkånska lägenheter - här startar bränderna

Långt färre män är rädda för att lämna hemmet kvällstid. För åldrarna 20 till 74 handlar det om enstaka procent. Bland dem som har fyllt 75 stiger andelen något.

Att äldre känner sig mer otrygga än yngre och att problemet är mer utbrett bland kvinnor känns som sådant vi har hört förr. Samtidigt tar undersökningen också död på något som många tar som en sanning: Otryggheten är inte större i storstadsområdena – skillnaden är bara en procentenhet.

Hur man bor är betydligt mer avgörande. Bland boende i flerfamiljshus känner sig 25 procent otrygga. Motsvarande andel bland dem som bor i småhus är 14 procent.

Läs ocksåLyckad satsning gör Nolby tryggare igen

Resultaten förvånar inte Kenneth Berglund, utredare stadsutveckling på Hyresgästföreningens riksförbund. Men otryggheten kan minskas med enkla åtgärder som att ordna med belysning och klippa buskar eller ännu hellre ersätta dem med träd.

– Välskötta och trivsamma miljöer bidrar till att den upplevda tryggheten blir större. Fastighetsägarna måste vara lyhörda för sina gäster och deras upplevelser av vad som känns otryggt, säger han.

I många bostadsområden arrangeras dessutom så kallade trygghetsvandringar, ofta på den lokala hyresgästföreningens initiativ, där de som bor i området kan påtala brister och peka ut platser där de känner sig otrygga.

Läs ocksåHyresgästerna fick bo på hotell efter branden

– Det finns ett stort engagemang bland lokala hyresgästföreningar.

Fakta: Otrygghet och dess konsekvenser

Läs också Lär känna grannen – och lev längre Leksand: Brandutredning klar – ung man misstänks

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.