Annons

Laddar för lådbilsrally

Sundsvall NCC tillsammans med gymnasieelever på Västermalmsskolan hjälpte barn och pensionärer att bygga drömbilen. Fordon som de sedan ska tävla med i lådbilsrallyt den 18 oktober.
Foto: Johnny Lindgren
, , , , , , ,

Mitthems stolthet – nya trygghetsboendet Skepparen på norra kajen i Sundsvall – invigs officiellt den 18 oktober.

Ett av dragplåstren är lådbilsrallyt där tillverkningen av fordonen är ett samarbete mellan unga och gamla, studerande och yrkeskunniga.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

– Vi gör detta för att skapa en bättre framtid. Det här är ett fantastiskt sätt att skapa förståelse för olika åldrar, säger Kate Almroth, koordinator på Mitthem, som deltar i Värdeskapandearbetet tillsammans med NCC.

I måndags och igår pågick ett frenetiskt byggande i byggprogrammets lokaler på Västermalmsskolan.

Annons

De färgglada bilarna imponerade stort med snygg lack och strömlinjeformade karosser.

Läs ocksåNu vågar Anastasiia bjuda hem sonens kompisar igen

Byggskolan är en fortsättning av ett Värdeskapandearbete som pågick under förra läsåret med barn från Polstjärnans förskola, elever från Lucksta skola och Bosvedjeskolan. Då var syftet att skapa värde för hyresgästerna på trygghetsboendet Skepparen utifrån elevernas egna kunskaper och intressen.

– Nu har vi lyft det till ytterligare en nivå där vi knyter ihop gymnasieskolans och grundskolans verksamheter i samverkan med omvärlden. För en del kanske det här uppfattas som ett jippo och något vid sidan av den riktiga undervisningen. Så är det inte alls. När eleverna jobbar på detta sätt så får de bättre förutsättningar att utveckla de kunskaper och förmågor som beskrivs i såväl gymnasiets som grundskolans läroplaner. Att få använda sina kunskaper i undervisningen på ett sätt så att det kommer till nytta för andra bidrar till ökad lust och motivation för lärandet. Vilket i sin tur leder till fördjupad kunskap och förståelse och därmed högre måluppfyllelse, beskriver Malin Heimer Nilsson, projektledare för Värdeskapande lärande.

”Barnens byggskola” är ett projekt där initiativtagaren är byggföretaget NCC och som pågått sedan 2003 runt om i landet.

Annons
Läs ocksåJuristen om hyresgäster som krävs på betalning för störning: "Unik prövning blir vägledande"

– Med Barnens Byggskola vill vi väcka barnens intresse för byggbranschen. Vi behöver fler snickare, ingenjörer och konstruktörer. Vi vill även öka integrationen i branschen och vara förebilder, beskriver Jaqueline Ewertzh, byggarbetsledare, som under byggdagarna fungerade som handledare tillsammans med två snickare.

11 grupper var på plats under byggdagarna där varje grupp byggde en lådbil tillsammans. Grupperna bestod av tre elever i årskurs fyra från Bosvedjeskolan, en elev från Sundsvalls gymnasium Västermalms bygg- och anläggningsprogram samt en hyresgäst, pensionär från Skepparen. Alla deltagare försågs med material, skyddskläder och utrustning från NCC och Mitthem.

Fakta: Om Värdeskapande lärande

En utbildningssatsning som påbörjades under 2014 med syftet att öka måluppfyllelsen i Sundsvalls skolor. Skolverket ser positivt på satsningen och har beviljat medel för att utbilda processledare som finns som stöd i arbetet ute i verksamheterna.
Över 300 skolledare, pedagoger, elever samt chefer och medarbetare i andra verksamheter inom kommunkoncernen har hittills deltagit i utbildningssatsningen.
Värdeskapande lärande handlar om att låta människor lära sig tillsammans genom att använda sina kunskaper och färdigheter för att skapa något av värde för någon annan än sig själv. Att skapa värde för andra individer ger ofta upphov till starka känslor av mening, upplevd relevans och personligt välbefinnande, vilket har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade elever i skolan. ”Det blir viktigt när det är på riktigt!”
Satsningen är baserad på forskning från Chalmers entreprenörskola.
Ett flertal arbeten har genomförts inom Barn och utbildning samt i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag. Bland annat Mitthem (Trygghetsboendet Skepparen), Drakfastigheter, FAVI, Miljökontoret, Koncernstaben och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Läs också Hyresgästen Anastasiia anklagas för störningar: "Känner mig ständigt övervakad" Familjen Nilsson störs av mystiskt ljud – värden har letat förgäves efter källan i två år Tuppade av efter fall – vaknade upp med hot om uppsägning

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.