Annons

Lagändringar ska hindra renovräkning

Nyheter Fastighetsägare tjänar storkovan på att renovera miljonprogramshus och chockhöja hyran. Nu vill Hyresgästföreningen se flera lagändringar för att skydda utsatta hyresgäster.

Drygt två miljoner människor bor i hyresbostäder från det så kallade miljonprogrammet. Av dem står mer än hälften inför en upprustning inom överskådlig tid.

Många av hyresgästerna riskerar därefter att behöva flytta, eftersom en höjd standard som regel innebär höjda hyror.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

– Alltför många tvingas flytta för att de inte har råd att bo kvar och det är inte rimligt, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Att köpa miljonprogramshus i syfte att renovera har blivit högsta mode hos privata fastighetsägare. Regelverket för ombyggnad och hyressättning spelar nämligen ofta hyresvärden i händerna – möjligheterna att som hyresgäst påverka en större renovering är små.

I dagsläget ägs mer än hälften av miljonprogrammets hus av privata aktörer. För många är vinstintresset – att få ut så mycket hyra som möjligt per kvadratmeter – högsta prioritet. Det leder till att renoveringar och ombyggnationer i ett bostadsområde ofta blir mer omfattande än vad som kan motiveras utifrån ett boendeperspektiv, skriver Hyresgästföreningen i sin rapport ”Hållbar ombyggnad …”.

Läs ocksåHyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?”

Andra fastighetsägare passar på att lyxrenovera och höja hyran mellan två hyresgäster. Då finns möjlighet att ta ut svängarna ytterligare och pressa upp hyran med 30 till 60 procent.

Annons

Beteendet leder i slutändan till att människor med sämre ekonomi riskerar att bli bostadslösa. För att förhindra att hyresgäster hamnar i kläm vid ombyggnationer föreslår Hyresgästföreningen en rad åtgärder.

Den främsta är att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att stärka hyresgästernas inflytande genom att ge dem verklig makt att påverka ombyggnadens omfattning.

Läs ocksåAnn-Christins saker försvann – värden lyckas inte ta reda på vad som hänt: ”Vi har ingen aning”Ann-Christin Hartelius

Som exempel måste hyresnämnden ta hänsyn till om hyresgästerna kan redovisa rimliga alternativ till värdens planer på ombyggnation, skriver Hyresgästföreningen.

Samtidigt efterfrågar Hyresgästföreningen på nytt ett rotavdrag även för hyresrätter.

– Samhället kan inte fortsätta att stötta de grupper som har störst resurser samtidigt som de med minst resurser lämnas med begränsat inflytande och fullständigt ansvar för kostnaderna, säger Marie Linder.

Annons

Ett annat förslag handlar om att uppmuntra bostadsbolagen till sparande. Med dagens skattesystem riskerar fastighetsägare att behöva betala skatt på överskott som sparats för framtida underhåll. Hyresgästföreningens föreslår därför att staten inför särskilda skattefria underhållsfonder, där pengarna kan samlas utan beskattning.

Att satsa på hållbart byggande är samhällsekonomiskt lönsamt, men lönar sig tyvärr inte alltid ur företagsekonomiskt perspektiv. Därför vill Hyresgästföreningen även införa en hållbarhetspremie, som ska delas ut till bostadsbolag som satsar satsningar på hållbar utveckling i miljonprogramsområden.

– Hållbara upprustningar behövs för att samhället ska fungera. De behövs för att skapa likvärdiga förutsättningar för barns uppväxt och för att människor ska känna sig trygga och säkra. De behövs för att äldre ska kunna få den omsorg och service de behöver. Och de behövs för att nå miljö- och energieffektiviseringsmål, säger Marie Linder.

Andra delar av förslaget kretsar kring möjligheten att under lång tid stegvis fasa in en hyreshöjning samt att hyresvärden i högre grad måste informera sina hyresgäster om renoveringens alla steg.

Fakta: Förslagen i korthet

Lagstadgat hyresgästinflytande vid ombyggnad.
Ett hållbart rotavdrag för hyresrätter och hyresgäster.
Skattefria investerings- och underhållsfonder som underlättar sparande för renovering.
Särskilda premier för hållbar ombyggnad och upprustning.
Större möjlighet att fasa in höjda hyror.
Höjt informationskrav på hyresvärdar vid ombyggnation.

Källa: Hyresgästföreningen

Läs också Värden slängde deras persienner i renoveringen – nu får de rätt till nya Efter jättestrandningen – nu rekordhöjs hyrorna i Malmö Politiker duckar beslut om omstridd renovering: ”Ett enormt svek”
Länkar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.