HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Länsstyrelsen kan avgöra Ströms stalls framtid

Lilla Edet Rivning eller inte rivning? Det är frågan som Länsstyrelsen nu har att ta ställning till sedan kommunpolitikernas beslut att tillåta rivning av Ströms stall har överklagats.

Hem & Hyra har flera gånger tidigare berättat om det kommunala bostadsbolaget Leifab:s planer att riva Ströms stall i Lilla Edet för att ge plats för nya hyreshus. Blir det som bolaget vill kommer man att bygga fem hus med totalt 40 bostäder på tomten. I början av februari beslutade politikerna i kommunens miljö- och byggnämnd att säga ja till rivning. 

– Rent känslomässigt vill man självklart ha kvar en sådan här byggnad. Men våra beslut måste följa lagen och enligt den ska vi bevilja Leifab rivningslov, säger nämndsordförande Carlos Rebelo da Silva (S).

Läs ocksåKlagade för mycket - nu ska hela rasket rivasHål i ett innertak

Hur har Leifab:s löfte om att bygga 40 nya bostäder på platsen påverkat ert beslut?

– Inte alls. Det enda vi har att ta ställning till i det här läget är om vi enligt lagens mening ska bevilja bolaget rivningslov eller ej. Och enligt paragraf 34 i plan- och bygglagens nionde kapitel ska vi göra det, säger Rebelo da Silva.

Men lagtexter kan tolkas olika. För när gruppen Bevara Stallarna överklagar rivningslovet så hänvisar de till exakt samma lagrum. 

Läs ocksåBilliga lägenheter rivs för att ge plats åt nybyggenBostadskön i Varberg är lång och det är bra att det byggs fler lägenheter, tycker Annelie Bertilsson och Jörgen Karlsson. Men inte om det sker till priset av att äldre, billigare hyresrätter stryker med. På Krabbes väg har just detta skett. Hyrorna i de nybyggda husen är betydligt högre.

– Politikerna i Lilla Edets kommunfullmäktige har tidigare slagit fast att Ströms stall har ett högt kulturhistoriskt värde. Därför finns byggnaden med i kommunens kulturarvsplan. Vi hoppas nu att det allmänna intresset ska väga tyngre än den enskilda fastighetsägarens, säger gruppens juridiska ombud Johanna Svensson.

Hur ser då Carlos Rebelo da Silva på det faktum att Ströms stall finns med i kommunens kulturarvsplan och där nämns som en byggnad som bör bevaras?

– En kulturarvsplan är inte juridiskt bindande. Men det är plan- och bygglagen och det är den vi nu följer, säger han. 

Läs ocksåSlussvaktarens hyresbostad rivs när ny sluss ska byggasBildkollage med slussvakt från år 1920, kanalinspektörsbostaden, Roger Magnusson
Fakta: Plan- och bygglagen, 9 kapitlet 34 §

Förutsättningar för rivningslov

Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Läs också Handelsträdgården rivs i höst – 300 bostäder ska byggas på tomten Bildspecial: Från handelsträdgård till slumboende
Länkar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.