HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Lika svårt att få studentbostad som i fjol

Nyheter Bristen på studentbostäder är minst lika stor i år som i fjol. En student som letar lägenhet i Stockholm får räkna med att vänta från tre till nästan sex år, visar Hem & Hyras rundringning. Samtidigt har en ljusning skett i Uppsala.
Foto: Gry Ellebjerg

Under torsdagen dimper de första antagningsbeskeden för högskola och universitet ner i digitala inkorgar runtom i landet och för tiotusentals blivande akademiker kommer de närmaste veckorna att präglas av bostadsstress.

De flesta som hade hoppats på att de två senaste årens flitiga byggande skulle öka chansen att hitta ett eget krypin får lov att tänka om. En färsk undersökning från Studentbostadsföretagen visar på ett oförändrat läge jämfört med förra årets höstterminsstart. 65 procent av landets tillfrågade lärosäten räknar med en närmast identisk situation som i fjol, medan 23 procent till och med tror på ett ännu högre tryck i år. Bara 7 procent tror att söktrycket kommer att vara lägre än förra året.

Jämfört med Hem & Hyras rundringning för ett år sedan har det blivit ännu svårare att få ett boende via bostadsförmedlingen i Stockholm. I dagsläget får man lov att vänta i svindlande 5,7 år för att få en studentlägenhet genom den vanliga kön – en ökning på fem månader. Å andra sidan har den maximala väntetiden hos Stockholms studentbostäder, SSSB, minskat en aning och ligger nu på upp till fyra år för en studentlägenhet.

Monica Ekman på SSSB vågar dock inte påstå att det skett någon märkbar förändring. Detta trots att man vid årsskiftet 2018 har byggt drygt 6 000 nya studentbostäder.

– Tyvärr ser vi ingen synbar minskning än. Men vi hoppas att den höga byggtakten ska kunna leda till kortare köer nästa år. Vi tänker själva bygga ytterligare 2 000 bostäder under en tioårsperiod, men det är klart att det råder jättebrist ändå.

Varför effekten fortfarande dröjer är hon inte säker på.

– De flesta bostäderna blev färdigställda först 2017 och alla är ännu inte klara, så det är kanske än så länge lite för nära inpå. Nästa år borde man kunna se en skillnad.

Samtidigt visar Studentbostadsföretagens undersökning att något fler studieorter än tidigare nått balans mellan tillgång och efterfrågan på bostäder. Totalt anger 24 procent att de för närvarande har en kortare kötid än i fjol, medan 11 procent svarar att den blivit längre. Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen, svarar emellertid både ja och nej på frågan om läget för årets bostadssökande studenter är bättre än i fjol.

– I bemärkelsen att det har byggts väldigt mycket har vi kunnat se viss effekt. Man har kunnat frigöra fler bostäder, men samtidigt ligger efterfrågan på en mycket hög nivå.

Sedan Hem & Hyras förra rundringning har kötiden för en studentlägenhet utanför centrum ökat med cirka ett halvår, rapporterar SGS studentbostäder i Göteborg. För ett rum i studentkorridor eller en central lägenhet är läget oförändrat, det vill säga ett och ett halvt år respektive upp till fem år.

Chalmers tekniska högskola har i sin tur gått över till ett eget kösystem, vilket har gett visst positivt resultat. En student med framförhållning kan anmäla sig i förväg och som mest tillgodogöra sig 365 ködagar. Det motsvarar ungefär den genomsnittliga kötiden för ett studentboende.

Även hos bostadsförmedlingen i Umeå har kötiderna ökat påtagligt från i fjol, visar Hem & Hyras undersökning. Från att ha legat på mellan sju till tio månader för någon form av boende i fjol är väntetiden nu minst ett år och fyra månader för rum i korridor.

Årets största positiva överraskning kommer från Uppsala. Jämfört med förra året som helhet har kötiderna i år blivit markant kortare. Från en genomsnittlig väntetid på fyra och ett halvt år i fjol behöver årets studenter ”bara” uthärda i snitt tre och ett halvt år.

Fakta: Kötider inför höstterminen

STOCKHOLM

  • SSSB: I genomsnitt två år och tre månader dagar för en bostad. (13 månader och uppåt för studentrum i korridor. Tre till fyra år för studentlägenhet.)
  • Bostadsförmedlingen: 5,7 år för en studentlägenhet.

GÖTEBORG

  • SGS studentbostäder : Minst 1,5 år för rum i korridor. Minst 2 år för lägenhet utanför centrum och 4 till 5 år för en central lägenhet.
  • Chalmers: Cirka ett år, ibland kortare.

UPPSALA

  • Bostadsförmedlingen: Genomsnittlig väntetid på cirka tre och ett halvt år. Ett fåtal fick i fjol lägenhet på kortare tid än ett år.

LUND

  • AF Bostäder: Lottar ut köplatser till 700 lägenheter, har ingen vanlig kö. (Drygt sju av tio fick i fjol bostad till terminsstart).

UMEÅ:

  • Bostaden i Umeå: Från ett år och fyra månader till drygt två år för rum i studentkorridor. Från tre år och fem månader till fem år och sex månader för lägenhet.

Källa: Hem & Hyra


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.