Annons

Mål ska öka mångfalden

Nyheter Var femte ska vara under 35 år. Könsfördelningen ska vara jämn och fler ska ha utländsk bakgrund. För första gången har Hyresgästföreningens valberedningar mål att försöka uppnå.

Av dem som bor i hyresrätt har ungefär en tredjedel utländsk bakgrund och många är unga.

Så har det oftast inte sett ut bland Hyresgästföreningens förtroendevalda, vilket har uppmärksammats många gånger, bland annat i Hem & Hyra.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Men nu ska det blir ändring. Det ska valberedningarna se till. Efter ett beslut på förbundsstämman 2014 har Hyresgästföreningen för första gången fått en genomarbetad valberedningsstrategi med uppsatta mål. Den antogs av förbundsstyrelsen i veckan.

– Det är ett helt omtag. Tidigare fanns det inget sagt om hur valberedningarna ska arbeta och det har varit väldigt olika hur de har fungerat, säger Arne Nilsson, ordförande i Hyresgästföreningen nationella valberedning. Han har lett arbetet med att ta fram strategin.

Målen uttrycks så här:

Läs ocksåHyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?”
  • Ett riktmärke på nationell nivå ska vara att 20 % av alla förtroendevalda inom ett organ bör vara under 35 år.
  • En jämn könsfördelning ska gälla för samtliga uppdrag i Hyresgästföreningen. Som minst ska fördelningen vara 40/60 mellan könen. Förhållningssättet ska också vara inkluderande för andra könsidentiteter.
  • Ett aktivt arbete ska göras för att öka antalet förtroendevalda med utländsk bakgrund för att bättre motsvara hyresgästernas sammansättning.

För att få in nya personer ska valberedningarna bjuda in alla medlemmar att nominera andra. Man ska också själv kunna anmäla intresse för att bli invald.

Annons

– Det viktiga är att få många nomineringar från olika håll så att man har ett urval som är större än det annars har varit. Sedan är det också upp till valberedningarna att se vilka kompetenser som saknas och försöka hitta folk som kompletterar de andra, säger Arne Nilsson.

Någon tvingande kvotering har inte diskuterats. Målsättningarna innebär ändå tuffa krav på valberedningarna, enligt Arne Nilsson. Han är inte säker på att de kan uppnås överallt direkt.

Läs ocksåEfter jättestrandningen – nu rekordhöjs hyrorna i MalmöPorttelefon med MKB:s logga och händer som håller en sedalbunt.

– Det får visa sig hur det går. Valberedningarna har en viktig roll i organisationen men det är inte alltid man har tagit det på allvar tidigare. 

Därför ska flera åtgärder vidtas för att höja valberedningarnas status. De ska få mer uppmärksamhet, utbildning och stöd och kunna få arvode som är likvärdiga med andra uppdrag.

Vad är vitsen med det hela?

Annons

– Att spegla medlemskåren bättre än i dag, både vad gäller ålder, kön och etnicitet. Vi måste representera alla medlemmar.

Leder det till andra beslut?

– Det vet jag inte, men det blir åtminstone fler olika människor som kommer till tals.

Läs också Så renoverades lokalen för 50 000 kronor - ljudisolering viktigt Var fjärde ung vuxen bor kvar hos föräldrarna - de flesta mot sin vilja Regionkontor flyttar till brokig stadsdel: ”Vi ska vara där folk är”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.