Annons

Malmö stads prognos pekar mot dyr hotellnota även i år

Malmö Kostnaderna för att boka in bostadslösa på hotell och vandrarhem är hög, förra året fakturerades Malmö stad 134 miljoner. Prognosen för i år, som till viss del är osäker, visar att de höga omkostnaderna kommer att hålla i sig.

Hem & Hyra kunde i förra veckan berätta om hur Malmö stad betalat mångmiljonbelopp för att husera bostadslösa på hotell och vandrarhem. Under 2016 var summan totalt 134 miljoner enligt de handlingar som Malmö stad lämnat ut, motsvarande 367 813 kronor per dygn. En situation som är ohållbar enligt Sedat Arif, kommunalråd (S) med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst.
— Det är inte bra och hållbart att människor bor på vandrarhem eller hotell speciellt för barnfamiljer där miljön inte är optimal. Många flyttar till hemlöshet i Malmö på grund av boenden som inte fungerar. Socialdemokraterna både lokalt och centralt driver att lagen om ebo måste ändras, men hittills blockerar de borgerliga i riksdagen, säger Sedat Arif.

Frågan är hur Malmö stad ska få ner kostnaderna för nätterna på hotell och vandrarhem. Sedat Arif menar att Malmö stads omorganisation, där sociala resursförvaltningen och kommunens fem stadsområden avvecklas, ska bidra till att man enklare ska kunna hitta lämpliga boenden. Samtidigt betonas en lång rad faktorer som kan komma att få ner kostnaderna. Det handlar dels om en kraftig nybyggnation av hyreslägenheter och dels om modullösningar och kontorslokaler som kan göras om till bostäder. Även mer omfattande blockhyrning där Malmö stad förbinder sig att hyra ett större bostadsbestånd under en längre tid, kan komma att bli aktuellt. En annan metod som nämns är att erbjuda byggherrar framtida markanvisningar för nybyggnationer om de innan dess förbinder sig att hyra ut bostäder till kommunen.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Men att kostnaderna skulle sjunka kraftigt redan i år är inte sannolikt enligt Malmö stads preliminära prognos som pekar mot att kostnaderna kan komma att överstiga 100 miljoner kronor även i år.
— Prognosen för i år visar att hemlösheten minskar något jämfört med 2016, men det är alldeles för tidigt på året för att prognosen ska vara säker. Enligt prognosen blir antalet dygn på hotelliknande boenden 350 000 dygn i år jämfört med 365 000 förra året, säger Sedat Arif.

Annons

För Torbjörn Tegnhammar, oppositionsråd (M) i Malmö beror de höga kostnaderna på att det röd-gröna styret agerat desperat i en akut situation.
— Det är en fruktansvärt hög kostnad som beror på ett flyktingmottagande som varit alldeles för högt i just Malmö. Malmö har inte haft någon beredskap för detta och agerat på ett felaktigt sett, säger Torbjörn Tegnhammar.

Torbjörn Tegnhammar menar, liksom Sedat Arif, att fokus dels bör ligga vid att att omvandla befintliga tomma lokaler till bostäder. Även modulbostäder lyfts fram som en lösning där Torbjörn Tegnhammar menar att styrande politiker varit allt för långsamma.
– Det gäller att dammsuga Malmö på lokaler, något som man redan borde ha gjort. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte lyssnade på oss och istället gick på linjen att köpa bostadsrätter och boka in på hotell. Inga flyktingar bör bokas in på hotell, det är inte värdigt för dem och ekonomiskt ohållbart för Malmös skattebetalare.

Annons
Läs ocksåMalmö stad bokar hotell och vandrarhem för 134 miljonerBristen på bostäder är akut i Malmö, kommunen bokar därför in bostadslösa på hotell och vandrarhem för mångmiljonbelopp.
Läs också Gottsunda centrum firar 50 år – nu rustas miljonprogramshusen Kräver 1,4 miljoner i skadestånd - Hyresgästföreningen stämmer Svenska hus för olaglig hyreshöjning Fimpade fel – får betala 700 000 i skadestånd Godsägarna krävde dubblerad hyra i nämnden: "Ville veta var taket går"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.