HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Människor i lägenhet är mer oroliga över våld och droger

Nyheter Personer i flerfamiljshus känner sig betydligt mindre trygga där de bor än småhusägare – och de oroar sig dubbelt så mycket över narkotikahandel, skadegörelse, och hotfulla gäng. Man upplever också att polisen bryr sig mindre om brott i området. Det visar Hem & Hyras genomgång av färsk statistik från Brå.
Foto: Gry Ellebjerg

I princip alla personbrott utom fickstöld och sexualbrott har ökat något de senaste två åren. Det visar den nationella trygghetsundersökningen, som Brå publicerade i veckan.

Drygt nio procent av svenskarna uppger att de under fjolåret utsattes för hot, vilket också är den brottstyp som är vanligast att drabbas av.

Läs ocksåPunka och osmord kedja – på cykelverkstan får grannarna hjälp

Allra mest anmärkningsvärt är kanske ändå att var tredje kvinna i åldrarna 20 till 24 år i fjol utsattes för någon form av sexualbrott – och nästan varannan kvinna i samma åldersspann har ofta eller ganska ofta valt en alternativ väg till en plats på grund av oro för brott.

Men det är inte bara ålder och kön som avgör i vilken mån vi upplever otrygghet. Hem & Hyra har med hjälp av statistik från Brå kartlagt hur tryggheten skiljer sig mellan människor i lägenhet respektive småhus.

På tio av elva frågor svarar personer i flerfamiljshus att de är mer otrygga än småhusägare.

Läs ocksåTrygghetsvärdar i Göteborg rapporterar till polisen

Lägenhetsbor har i högre grad avstått från aktiviteter eller restaurangbesök på grund av oro och de är mer oroliga över att utsättas för misshandel, personrån samt sexuella övergrepp. När det gäller nedskräpning, skadegörelse, klotter, narkotikahandel och hotfulla gäng är andelen människor som upplever problem det dubbla jämfört med småhusägare.

Därtill upplever människor i lägenhet en märkbart större otrygghet i sitt egna bostadsområde – och anser i något högre grad att polisen inte bryr sig om problem i deras bostadsområden.

Den enda punkten i Hem & Hyras genomgång där småhusägare upplever större oro är bostadsinbrott. Här svarar nästan var tredje husägare att de mycket ofta eller ganska ofta oroar sig över att bli utsatt, jämfört med knappt var femte lägenhetsbo.

Läs ocksåTrygghetsvärdar mordhotade trots försiktighet

Enligt Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder behöver otrygghet inte automatiskt innebära att man är mer utsatt för brott.

– Det kan handla om allt från att belysningen är dålig till att buskar behöver klippas för att sikten ska bli bättre. Eller att man inte kan påverka bostadsområdet. Här har fastighetsägarna ett stort ansvar att verka för boinflytande och verkligen lyssna på hyresgästerna.

En annan viktig del är gemenskap boende emellan. I ett område där grannarna känner varandra och har ett socialt utbyte ökar tryggheten, berättar Marie Linder.

– Det visar vikten av hälsa på sina grannar, kanske ta en fika och att ha en aktiv hyresgästföreningen i området.

Eduardo Medina, lektor i sociologi på Mälardalens högskola, har själv bott i både lägenhet och villa. Han känner igen sig i enkätsvaren.

– Min egen upplevelse är att man som boende i lägenhet löper större risk att hamna i konflikt. Det är fler andra människor att samsas med och det gör att man blir mer utsatt. I till exempel miljonprogramsområden finns det även en ekonomisk skillnad mot många villaägare, men det går inte att dra alla hyresgäster över en kam.

Fakta: Andelen tillfrågade i procent som upplever otrygghet eller oro

Upplever att de är mycket eller ganska otrygga i det egna bostadsområdet.

Andel av de tillfrågade 2017 Andel av de tillfrågade 2018 Andel av de tillfrågade 2019
Personer i småhus 22 procent 22 procent 21 procent
Personer i lägenhet 34 procent 36 procent 35 procent

Har mycket ofta eller ganska ofta avstått från en aktivitet på grund av oro.

Andel av de tillfrågade 2017 Andel av de tillfrågade 2018 Andel av de tillfrågade 2019
Personer i småhus 11 procent 11 procent 10 procent
Personer i lägenhet 14 procent 14 procent 14 procent

Oroar sig ofta eller ganska ofta för att utsättas för bostadsinbrott.

Andel av de tillfrågade 2017 Andel av de tillfrågade 2018 Andel av de tillfrågade 2019
Personer i småhus 35 procent 34 procent 32 procent
Personer i lägenhet 20 procent 20 procent 19 procent

Oroar sig ofta eller ganska ofta för att utsättas för misshandel.

Andel av de tillfrågade 2017 Andel av de tillfrågade 2018 Andel av de tillfrågade 2019
Personer i småhus 9 procent 8 procent 8 procent
Personer i lägenhet 13 procent 12 procent 11 procent

Oroar sig ofta eller ganska ofta för personrån.

Andel av de tillfrågade 2017 Andel av de tillfrågade 2018 Andel av de tillfrågade 2019
Personer i småhus 14 procent 13 procent 13 procent
Personer i lägenhet 19 procent 19 procent 18 procent

Oroar sig ofta eller ganska ofta för sexuella angrepp eller våldtäkt.

Andel av de tillfrågade 2017 Andel av de tillfrågade 2018 Andel av de tillfrågade 2019
Personer i småhus 9 procent 10 procent 9 procent
Personer i lägenhet 14 procent 15 procent 14 procent

Upplever problem i stor utsträckning med nedskräpning i området.

Andel av de tillfrågade 2017 Andel av de tillfrågade 2018 Andel av de tillfrågade 2019
Personer i småhus 7 procent 7 procent 7 procent
Personer i lägenhet 15 procent 17 procent 15 procent

Upplever problem i stor utsträckning med skadegörelse i området.

Andel av de tillfrågade 2017 Andel av de tillfrågade 2018 Andel av de tillfrågade 2019
Personer i småhus 6 procent 6 procent 5 procent
Personer i lägenhet 10 procent 10 procent 9 procent

Upplever problem i stor utsträckning med klotter i området.

Andel av de tillfrågade 2017 Andel av de tillfrågade 2018 Andel av de tillfrågade 2019
Personer i småhus 4 procent 4 procent 4 procent
Personer i lägenhet 9 procent 10 procent 8 procent

Upplever problem i stor utsträckning med gäng som stör i området.

Andel av de tillfrågade 2017 Andel av de tillfrågade 2018 Andel av de tillfrågade 2019
Personer i småhus 4 procent 3 procent 3 procent
Personer i lägenhet 9 procent 8 procent 7 procent

Upplever problem i stor utsträckning med öppen narkotikahandel i området.

Andel av de tillfrågade 2017 Andel av de tillfrågade 2018 Andel av de tillfrågade 2019
Personer i småhus 3 procent 3 procent 3 procent
Personer i lägenhet 7 procent 8 procent 7 procent

Källa: Nationella trygghetsundersökningen/Brå

Läs också Föräldrarna skapar trygghet i Ryd Lulebochefen häktad misstänkt för grov trolöshet mot huvudman