HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Mansdominans i Mälardalen

Eskilstuna Männen bestämmer. Så ser det fortfarande ut i de kommunägda bostadsföretagen. Det visar Hem&Hyras granskning av styrelser och vd-rum.

Hem&Hyra har tittat närmare på de nya styrelserna som tillträtt efter försommarens bolagsstämmor i Mälardalslänen Uppsala, Västmanland och Södermanland samt i Norrtälje kommun.

Resultatet är nedslående för den som tror att företag som utformar bostäder och gemensamma utrymmen, där ungefär lika många människor av båda könen ska leva tillsammans, också har jämställda ledningar.

Läs ocksåMän i villa bestämmer över ditt boende

Några exempel: På fler än två av tre stolar sitter det män när de 27 styrelser som vi tittat närmare på har möten. 81 procent av alla ordföranden och 93 procent av alla vd:ar är män.

I två företag finns det bara män i styrelserna. Och besluten som fattas verkställs i båda fallen av en manlig direktör.

Allra sämst på jämställdhet av partierna är Sverigedemokraterna. SD har inte en enda kvinnlig styrelseledamot. Bäst är Miljöpartiet.

– Det handlar om status, maskulinitet och näringslivsideal, säger Gun Hedlund, docent i statskunskap vid Örebro universitet som forskat om manligt och kvinnligt ledarskap inom kommunpolitiken.

I bakgrunden finns, enligt henne, de kommunala bolagiseringarna på 80- och 90-talet då näringslivsidealet, ”new public management”, fick genomslag inom offentliga sektorn.

– Man kunde se en stark förtjusning hos männen över att kommunal verksamhet blev mer likt näringslivet. Uppdragen i bolagen fick hög status och blev attraktiva. Männen ville dit. Det blev en viss form av maskulinitet.

Enligt Gun Hedlund är det svårt att bryta upp mansdominansen inom en maskulin domän.

– När männen vill dit släpps inte kvinnorna in utan vidare. Det är känsligt att tala om för en man att hans kompetens inte längre behövs. Det är inte lätt med jämställdhet.

Betyder det något för hyresgästerna att ledningen är starkt dominerad av ena könet?

– Ja, forskningen visar att kvinnor och män inte gör exakt samma prioriteringar och inte har exakt samma åsikter. När det gäller bostadsföretag kan trygghet, kvinnofridsfrågor och handikappfrågor vara exempel på ämnen som kvinnor är mer engagerade i.

 – Men det räcker inte att ta in en kvinna i en styrelse. För att verkligen kunna förändra måste man vara tillräckligt många, helst nära hälften, säger Gun Hedlund.

Åsa Nilsson, utsedd av S, sitter i Salabostäders styrelse som ensam kvinna bland sju män inklusive ersättarna. Företaget har en manlig vd.

– Jag skulle självklart önska att vi var fler kvinnor. Men jag har inte upplevt att jag blivit överkörd. Vi har en bra dialog.

Hur märker hyresgästerna i Sala att företagsledningen är så mansdominerad?

– Generellt kan jag inte se att det märks alls. Men jag är också rätt ny i uppdraget.

Det är inte så att p-platser för bilar prioriteras före utrymmen för lek, cyklar och barnvagnar?

 – Ha, ha. Nej, då hade jag protesterat.

Uppsalahem, regionens största bostadsbolag, har en ovanligt jämställd ledning.

I företagets nio personer stora styrelse sitter fem kvinnor, däribland ordförande och två vice ordföranden, samt fyra män medan vd:n är en man.

Enligt Gustaf Lantz, Socialdemokraternas Uppsalaordförande, är det ett resultat av att partierna tänkt till och ansträngt sig.

– Styrelserna i det som betraktats som ”hårda” sektorer har av tradition varit väldigt mansdominerade. Det har därför krävts extra mycket jobb vid tillsättningarna för att bryta upp den barriären, säger han.

Uppsalahems styrelseordförande Elnaz Alizadeh, en S-politiker, är övertygad om att hyresgästerna märker om ledningen är hyfsat jämställd eller inte.

– Män och kvinnor har olika erfarenheter och därmed olika infallsvinklar. Det gäller såväl bostadspolitik som annan politik.

Kan du ge exempel på saker som du som kvinna är extra uppmärksam på?

– Jag kan ha andra infallsvinklar när det gäller att exempelvis betona ”mjukare värden”. Det kan handla om renoveringar av bostäder, planering, grönområden, lekplatser och

barnperspektivet.

Fungerar du annorlunda i ordföranderollen än en man skulle ha gjort?

– Både ja och nej. Jag tror inte på överdrivna könsskillnader när det gäller ledarskap

samtidigt som en människas bakgrund givetvis formar och bidrar till hur man fungerar i en roll som styrelseordförande. Och där är kön en av flera saker som spelar in.  

Vad är faran med enkönade styrelser i bostadsbolagen?

– Det finns risk för att det blir en enfald av perspektiv om personer i ledningen har alltför snarlika bakgrunder; att man tänker i samma banor hela tiden och inte tänker nytt.

Uppsalahems systerföretag Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag har dock en allt annat än jämställd ledning. Samtliga fem ordinarie styrelseledamöter är män liksom den tillförordnade vd:n.

– Jag kan inte se att det hittills har haft någon större betydelse, säger ordföranden Bedirhan Kaplan, en S-politiker.

Styrelsen är dock medveten om problematiken och söker nu i första hand en kvinna när den nya, ordinarie vd:n ska rekryteras.

– Vi ska inte ha mansdominerade bolag i Uppsala, säger Bedirhan Kaplan.

Fakta: Södermanland – Fördelning män/kvinnor
Företag Män/Kvinnor Ordförande Vd
Eskilstuna kommunfast. 7/2 Man Man
Katrineholms fastighets 8/3 Man Man
Vingåkershem 4/1 Man Kvinna
Gnestahem 4/1 Kvinna Man
Nyköpingshem 3/4 Man Man
Kustbostäder, Oxelösund 3/4 Man Man
Flens bostads 6/3 Man Man
Strängnäs bostads 3/4 Man Man
Trosabygdens bostäder 1/2 Man Man

Under rubriken män/kvinnor anges antalet ordinarie ledamöter i styrelsen

Fakta: Uppsala – fördelning kvinnor/män
Företag Män/Kvinnor Ordförande Vd
Håbohus 5/0 Man Man
Älvkarlebyhus 3/2 Man Man
Knivstabostäder 4/1 Man Man
Uppsalahem 4/5 Kvinna Man
Hebygårdar 3/2 Kvinna Man
Tierpsbyggen 4/1 Man Man
Uppsala kommuns fast. 5/0 Man Man
Enköpings hyresbostäder 3/4 Man Kvinna
Östhammarshem 6/1 Man Man
Roslagsbostäder 6/1 Man Man

Under rubriken män/kvinnor anges antalet ordinarie ledamöter i styrelsen. 

Fakta: Västmanland – fördelning kvinnor/män
Företag Män/Kvinnor Ordförande Vd
Surahammarshus 4/1 Man Kvinna
Kungsörs fastighets. 3/2 Kvinna Man
Hallstahem 5/1 Man Man
NVK, Fagersta och Norberg 6/1 Man Man
Mimer, Västerås 4/3 Man Man
Salabostäder 4/1 Man Man
Köping bostads 3/2 Kvinna Man
Arbogabostäder 5/2 Man Man

Under rubriken män/kvinnor anges antalet ordinarie ledamöter i styrelsen.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.