Annons

Marie Linders löften inför 2016

Nyheter Föreningens ordförande kan se tillbaka på ett händelserikt år, där bostadsfrågan har seglat upp som en av de allra hetaste. Här är Marie Linders löften och önskningar inför 2016.
Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder summerar året - och blickar framåt mot 2016.

Vad har du för nyårslöfte till Sveriges hyresgäster?
– Jag har tre saker i fokus. Eftersom bostadsbristen är enorm måste vårt påverkansarbete fortsätta inriktas på att det byggs fler hyresrätter till rimliga hyror. Utgångspunkten är att alla – oavsett om du är född här eller tvingats fly hit – ska ha rätt till en god bostad.
För det andra att det måste bli ett slut på orimliga hyreshöjningar i samband med upprustning och ombyggnationer. Alla som vill ska kunna bo kvar. Och att renoveringarna måste ske utifrån ett miljö- och socialt perspektiv.
Till sist; den ekonomiska orättvisan mellan det ägda och hyrda boendet måste rättas till. I dag subventioneras det ägda boendet med 40 miljarder per år i form av räntebidrag och rot-avdrag och hyresrätten får noll kronor. Det kommer jag jobba för att förändra.

Hur tänker du få ditt nyårslöfte att bli verklighet?
– Jag kommer att fortsätta träffa politiker och andra påverkare, synas i media, skriva debattartiklar och på olika sätt bilda opinion för våra frågor.
Den 25 maj nästa år arrangerar vi också en Bostadskongress. Förra gången Hyresgästföreningen arrangerade en sådan var på 30-talet då det också var stor bostadsbrist. På Bostadskongressen kommer vi lyfta bostadsfrågan som en avgörande välfärdsfråga, en förutsättning för tillväxt och hållbar utveckling för både människor och samhället. 

ANNONSLånestrategier för hyresgäster

Vad har varit roligast?
– Förra året hade jag ett nyårslöfte om att opinionsbilda för att få fart på byggandet av hyresrätter och lyfta de förslag Hyresgästföreningen har. Glädjande nog kan jag konstatera att investeringsstöden som vi har drivit under flera år nu är verklighet. Det är ett viktigt bidrag så att det kan byggas fler hyresrätter med rimliga hyror.
Det andra löftet handlade om att öka hyresgästernas inflytande vid ombyggnation och där kan jag också konstatera att politikerna lyssnat på oss. En utredning är tillsatt och Hyresgästföreningen har en representant med i utredningen.

Annons

Vilket nyårslöfte hoppas du att Sveriges makthavare avlägger?
– Jag vill att de ska gå från ord till handling. Bostadsbristen sätter djupa spår i form av minskad tillväxt men också i människors tro på samhället. Jag vill se samarbete över parti- och blockgränserna för att lösa bostadsbristen.

Vilka händelser tycker du har präglat bostadsåret 2015?
Bostadsfrågan har seglat upp som en av de viktigaste politiska frågorna. Tyvärr har det varit alltför mycket prat och för få konkreta förslag. Regeringens bostadspolitiska satsning är en väldigt bra början för att få fart på bostadsbyggandet. Men mer mod behövs.

Läs ocksåRegionkontor flyttar till brokig stadsdel: ”Vi ska vara där folk är”

Vilken är din högsta önskan för 2016?
– Att alla barn som växer upp i Sverige ska ha rätt till en bra bostad med härliga lekmiljöer i närheten. Och att Hyresgästföreningen fortsätter arbeta för integration – så att alla känner sig välkomna till våra bostadsområden.

Annons

Vad hoppas du inte ska återkomma?
Den tråkiga debatten om marknadshyror, som bara kommer sortera bort människor med låga inkomster. Det har prövats marknadshyror i både Sverige och andra länder utan att det ger effekt på bostadsbyggandet eller samhällsutvecklingen. 

Läs också Nu slipper Maksym och Valentyna bo i chefens barack: ”Mycket bättre att ha ett eget boende” Värd vill höja 10,6 procent – "Folk är oroliga att inte klara det" Han ska kämpa för världens hyresgäster - ny generalsekreterare från Malmö: "Omtumlande" Kristin, 28 år, efterlyser fler unga efter ålderschocken: "Det var nästan ingen annan i min ålder"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.