Annons

Mer än tusen nya bostäder på gång i Gävle

Gävleborg Närmare 2 000 nya bostäder byggs i Gävleborgs län under 2016 och 2017. Det innebär att byggtakten fyrdubblas jämfört med hur det sett ut under den senaste tioårsperioden.

Egentligen kommer byggboomen alldeles för sent till länet. Som Hem & Hyra berättade här har nio av tio kommuner har redan bostadsbrist.

Men nu byggs det i alla fall i samtliga kommuner utom Hofors, där behovet inte riktigt uppstått ännu även om skillnaden mellan tillgång och efterfrågan krympt ihop även där.

Framför allt är det i residensstaden Gävle som marknaden är het och där bygg- och fastighetsföretagen tycker det är värt att satsa.

Enligt den bedömning Gävle kommun gör i den årliga så kallade bostadsmarknadsenkäten, sammanställd av länsstyrelsen, startas byggen av 558 lägenheter och småhus i år och ytterligare 551 nästa år.

Eftersom byggtakten i hela Gävleborg bedöms till knappt 2 000 under 2016 och 2017 innebär det att mer än varannan ny bostad i länet hamnar i Gävle.

Generellt är det de redan stora kommunerna som ser ut att växa mest. Även i Sandviken och Hudiksvall, nummer två och tre i storleksordningen, syns många byggkranar just nu.

Tillsammans står länets tre största kommuner för tre av fyra nya bostäder.

Under den senaste tioårsperioden fick Gävleborgs län i genomsnitt 261 nya bostäder per år.

Byggtakten fördubblades 2015 då enligt SCB byggdes 519 bostäder. Och nu är det alltså på gång att bli en fyrdubbling.

Gävleborg sticker ut i förhållande till övriga Sverige med en ovanligt hög andel nya hyresrätter. 2015 var 75 procent av alla nya bostäder en hyreslägenhet mot 39 procent i övriga i landet som helhet.

Det är också hyresrätter som behovet är störst av framöver för att det ska uppstå balans mellan tillgång och efterfrågan på bostadsmarknaden.

Fakta: Här byggs det
Kommun 2015 2016 2017
Ockelbo 0 7 11
Hofors 0 0 0
Ovanåker 2 11 68
Nordanstig 2 38 35
Ljusdal 22 30 31
Gävle 394 558 551
Sandviken 89 118 30
Söderhamn 1 105 33
Bollnäs 0 55 65
Hudiksvall 9 103 69
Totalt 519  1 055 893

Källa: SCB, länsstyrelsen Gävleborg och kommunernas bedömningar.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.