Annons

Ministern: ”Kommunerna har det yttersta ansvaret för att äldre får det stöd de behöver”

Nyheter Många äldre som är multisjuka, dementa eller deprimerade nekas plats på särskilt boende, visar Hem & Hyras granskning. Socialförsäkringsminister Anna Tenje lägger nästan allt ansvar på kommunerna när Hem & Hyra ställer frågor om äldres rätt till ett tryggt boende.
Halvkroppsporträtt på socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i Svart tröja med trekvartsärm och ljust hår. Anna Tenje lägger huvudansvaret för äldres rätt till ett tryggt boende på kommunerna.
Foto: Kristian Pohl AB/Regeringskansliet
Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) lägger ansvaret på kommunerna när det gäller äldreomsorgen. Hon ger inget rakt svar på om hon anser att kommunerna följer lagen.

Hem & Hyra har sökt socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i fyra veckor, men hon har avböjt en intervju. I stället har hon mejlat svar på frågor via sin pressekreterare. Därför har Hem & Hyra inte haft möjlighet att ställa uppföljande frågor – och flera av svaren besvarar egentligen inte frågorna vi har ställt.

Hem & Hyras granskning visar att tusentals personer i Sverige nekades särskilt boende för äldre under förra året – trots att de många fall känner sig otrygga hemma. Bland de som överklagat och fått avslag på nytt finns exempelvis en uppenbart demenssjuk 84-årig kvinna som vid två tillfällen inte har hittat tillbaka in i lägenheten när hon har gått ut på balkongen. En annan person som fått avslag är en 83-årig kvinna med Alzheimer som hallucinerat att personer varit inne i lägenheten och stulit saker. Att hon var rädd och låste in sig när hemtjänsten kom ansågs inte som skäl nog att hon skulle få flytta till ett äldreboende.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Anna Tenjes pressekreterare understryker att regeringen inte får recensera myndighetsbeslut, så hon kommenterar inte enskilda exempel.

Tycker du att äldre i Sverige ska behöva ha det så här?
– Utgångspunkten för äldreomsorgen ska vara trygghet och medmänsklighet. Stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande ska känneteckna den skattefinansierade välfärden, det gäller inte minst äldreomsorgen. Kommunen har ett ansvar att utforma äldreomsorgen efter den äldres behov. Har den äldre behov av särskilt boende för att tillförsäkras skälig levnadsnivå ska han eller hon få det, skriver Anna Tenje.

Många anses klara sig med hemtjänst

Av Hem & Hyras granskning framgår det att personer som vill flytta till ett äldreboende i många fall blir hänvisade till att det räcker att de får hjälp av hemtjänst.

– Kommunerna som är huvudmän för och ansvarar för att planera äldreomsorgen får svara på hur de agerar i enskilda fall, skriver Anna Tenje.

I vissa fall blir äldre, över 90 år, uppmanade att söka annan bostad på den ordinarie bostadsmarknaden i stället för att få flytta till särskilt boende för äldre. Är det rimligt?
– Kommunen har ett lagstadgat ansvar att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Har den enskilde behov av särskilt boende ska han eller hon få det men det är kommunernas ansvar att göra en samlad bedömning av den äldres behov och på vilket sätt kommunen kan möta dessa, svarar hon.

Annons

Borde inte äldres hälsa och livskvalitet värderas högre än vad de här besluten visar?
– Lagen är tydlig och anger att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra människor, skriver Anna Tenje.

Läs ocksåTusentals äldre hålls kvar i sitt hem mot sin vilja – Ingrid, 93: "Jag vill inte bo här ensam tills jag dör"Ryggtavlan av en person som står och tittar ut från en högt belägen balkong.

Tycker du att kommunerna följer lagen?
– Om en person anser att kommunens beslut är fel är det domstolarnas uppgift att pröva om det enskilda beslutet är korrekt, skriver hon.

Gruppen äldre växer

De äldre i Sverige blir allt fler och lever allt längre. Dagens cirka 500 000 äldre över 80 år förväntas uppgå till en miljon år 2045. Hem & Hyra frågade därför hur regeringen planerar att jobba för trygghet och psykiskt välmående för den här växande gruppen. Anna Tenje framhåller att det är kommunerna som har ansvar för att planera utifrån demografiska förändringar, samtidigt som staten stöttar kommunerna i deras uppdrag, bland annat genom statsbidrag.

– Äldreomsorgslyftet har förlängts till 2026, och omfattar 1,7 miljarder kronor 2024. Vi stärker äldreomsorgen genom flera åtgärder och flera reformer är redan på gång, till exempel stärkt medicinsk kompetens i kommunerna, språkkrav för personal i äldreomsorgen, ny nationell demensstrategi, stärkt stöd till anhöriga, undersköterska blir skyddad yrkestitel och det har införts fast omsorgskontakt i hemtjänsten, svarar Anna Tenje.

Läs ocksåBirgit, 95, bor i en stuga med vedspis – får inte flytta till systerns äldreboende

Ny boendeform skulle ge fler trygghet

I april 2019, under Stefan Löfvens (S) tid som statsminister, infördes en ny boendeform för äldre, ”biståndsbedömt trygghetsboende”. Tanken var att bryta oönskad isolering och ge mer stöd än tidigare till personer som inte ansågs ha behov av särskilt boende för äldre. Men boendeformen är fortfarande ovanlig. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2024 har 31 av 288 kommuner svarat att de infört biståndsbedömt trygghetsboende.

– Det kan finnas olika skäl till att kommunerna inte har infört denna typ av boendeform men kommunerna får svara på varför, kommenterar Anna Tenje.

Annons

En av de kommuner som har infört biståndsbedömda trygghetsboenden som ett sätt att bättre möta äldres behov är Sundsvall.

”Majoriteten av äldre är nöjda”

Yngve Gustafson är professor på enheten för geriatrik vid Umeå universitet och forskar på äldre människors livsvillkor och rättigheter. Han anser att det finns anledning att oroa sig för att bli gammal och sjuk i dagens Sverige. Anna Tenje lyfter hellre fram det som är positivt med äldreomsorgen.

Känner du dig själv trygg med att bli gammal i Sverige?
– Det finns utmaningar i svensk äldreomsorg, inte minst när det gäller kompetensförsörjningen. Samtidigt får vi inte glömma att vi på många sätt har en äldreomsorg vi också kan vara stolta över, med många engagerade medarbetare som jobbar varje dag för att äldre ska få en god och värdig omsorg. I Socialstyrelsens enkäter uppger den överväldigande majoriteten av äldre att de är nöjda med den omsorg de får och att de bemöts med respekt, skriver Anna Tenje.

Fotnot: Hem & Hyra har kortat i mejlsvaren från Anna Tenje.

Här kan du läsa om hur du kan få hjälp i bostaden när du blir äldre – och vad du enligt lag har rätt att kräva.

Läs också Forskaren: ”Gamla människor blir fångna i sina lägenheter” Så kan du få hjälp i hemmet när du blir äldre – och det här kan du kräva Efter ett års kamp: Nu får Thure, 96, äntligen bo med sin fru igen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.