Annons

Ministerns luddiga besked om renovräkningarna: ”En viktig diskussion”

Nyheter Det är extremt viktigt att människor inte tvingas flytta vid renoveringar. Det säger bostadsminister Johan Danielsson (S). Samtidigt har regeringen mycket få konkreta förslag för hur det ska gå till.
Foto: Kristian Pohl
Johan Danielsson (S) är Sveriges bostadsminister sedan november 2021. Under de senaste två mandatperioderna har bostadsministern bytts ut sex gånger.

En stor del av Sveriges hyreshus är byggda under perioden 1955 – 1975. Nu behöver de renoveras. Det innebär ofta hyreshöjningar på 50 procent eller mer.

Kritiker talar om ”renovräkningar” när låginkomsttagare tvingas flytta. Renoveringsvågen har rullat över Sverige i ett årtionde och visar inga tecken på att avta. Antalet billiga hyresrätter minskar därmed stadigt.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Vad gör regeringen för att motverka den här problematiken, Johan Danielsson?

– I ena änden handlar det om den generella politiken. Den ska göra att folk med låga inkomster ska kunna ha råd med sin hyra. Det handlar om pensioner, att se till att människor kommer i arbete, om socialförsäkringssystem.

– I andra änden så handlar det om att hålla nere hyrorna. Dels genom nyproduktion av hyresrätter med investeringsstöd. Men sen också renoveringar och hur man ser till att människor inte behöver flytta. Vi kommer de kommande åren att renovera stora delar av miljonprogrammet. Så det är klart att det är extremt viktigt.

Läs ocksåKan tvingas flytta – men Maya och Ann-Marie får ingen hjälp från ministern

– Under den här mandatperioden så föreslog vi att man skulle fasa in hyreshöjningar i ett lugnare tempo. Det är inte hela lösningen och regeringen var tydliga med att vi avsåg att återkomma med ytterligare förslag för att stärka hyresgästerna. Men vi åkte på pumpen i riksdagen redan på det första förslaget, från högern. Det har inte varit gynnsamma förhållanden i riksdagen för att få igenom den här typen av beslut. Men vi (Socialdemokraterna) har tydliga kongressbeslut på att vi ska göra det. Det blir en viktig fråga i valet.

Förra året uppmanade Boverket regeringen att utreda skattefria underhållsfonder, så att fastighetsägare lättare ska kunna spara till framtida underhåll. Har ni tillsatt en sådan utredning?

– Nej, ingen sådan utredning är inledd ännu.

Läs ocksåFramgång för hyresgäster i renoveringsstrid – möjligt välja bort åtgärder som höjer hyran

Varför inte det?

– Sedan jag tillträdde håller vi på att se över olika förslag. Fonderna är ett tänkbart förslag som bereds. Men vi tittar också på stöd till energieffektivisering. Det skulle också kunna användas för att hålla nere kostnaderna vid renoveringar. Vi har också precis mottagit ett förslag från Karolina Skog (Bostadssocial utredare, MP / Hem & Hyras anmärkning) om att undanta allmännyttan från lagen om offentlig upphandling. Enligt allmännyttan själva skulle det kunna leda till lägre kostnader både vid nybyggnation och renoveringar. Så vi ser över nu, mer exakt liksom, hur vi ska kunna gå vidare med de här frågorna. Men det pågår ingen sådan utredning, nej.

EU-kommissionen har konstaterat att Sverige är ett av de länder i Europa vars skattesystem kraftigast gynnar ägt boende framför hyrt. Varför ser det ut så?

– När jag var i riksdagen förra veckan så beskrev sverigedemokraten i civilutskottet det som att de som bor i villa finansierar dem i hyresrätt, så det är inte alla som håller med. Men det är klart att vi har en sådan situation, och vi som parti har en tydlig inriktning på att utjämna förhållandena mellan olika boendeformer. Det är klart att det är någonting som måste ske på sikt. En del handlar om att stärka hyresgästerna och deras organisationer, deras möjlighet att tillvarata sina intressen.

Annons

Här har intervjun pågått i fem minuter och bryts av bostadsministerns pressekreterare. Hem & Hyra försöker få till stånd ytterligare fem intervjuminuter vid ett senare tillfälle, men får i stället besked att de återstående frågorna ska ställas och besvaras via mejl.

Den som äger villa eller bostadsrätt kan få ROT-avdrag. Varför finns inte något motsvarande för de 30 procent av befolkningen som bor i hyresrätt?

– Som rot-avdraget fungerar idag är det den privatperson som har underhållsansvar som kan få skatteavdrag för rot-tjänster. Vi har inga planer på att i det avseendet förändra dagens rot-regler.

Hyresgästföreningen vill se ett upprustningsstöd för att motverka så kallad renovräkning. Vad tänker regeringen om det?

– I vår budget för 2022 hade vi bland annat ett stöd för energieffektivisering till flerfamiljshus. Detta stöd har avskaffats på initiativ av de högerkonservativa i riksdagen. Det finns alltjämt ett erkänt behov av ökad renovering och energieffektivisering i det befintliga byggnadsbeståndet, men slutsatsen man kan dra är att det i dagsläget saknas stöd i riksdagen för att få igenom den typen av förslag.

Förra året subventionerades det ägda boendet med 30 miljarder kronor, genom ROT och ränteavdrag. Investeringsstöd och bostadsbidrag till hyresgäster utgjorde 8,3 miljarder. Mindre än en tredjedel. Är villaägare en viktigare väljargrupp än hyresgäster?

– Verkligen inte. Vi behöver fler hyresrätter i Sverige. Det är därför vi införde ett investeringsstöd för att bygga fler hyresrätter – även det stödet togs dessvärre togs bort på initiativ av de högerkonservativa partierna i riksdagen.

Hur vill ni utjämna de här förhållandena?

– Det är en stor fråga – men man behöver se den ekonomiska politiken och skattepolitiken som en helhet. Det är ingen hemlighet att vi socialdemokrater vill se fler hyresrätter i Sverige.

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lade ett gemensamt förslag med fem skattereformer för ett halvår sedan, som de menar skulle stärka hyresrätten. Hur ser regeringen på dessa idéer?

– Det är en viktig diskussion, såklart. Vi socialdemokrater har varit tydliga med att vi vill se en större skattereform – inte minst för att skapa lugn och stabilitet i viktiga frågor. Vi tror att det är viktigt att gå in i ett sådant arbete med ett öppet sinne och att inte låsa sig i förväg, men det är klart att det är bra att diskussionen förs av berörda organisationer om vad de ser för viktiga frågor att ta tag i.

Annons

LÄS MER: Kan tvingas flytta – men Maya och Ann-Marie får ingen hjälp från ministern

 

HEM & HYRA FRÅGAR:

HUR VIKTIG ÄR BOSTADSFRÅGAN FÖR DIG I VALET?


Edenia Isaac, 24 år, Göteborg
– Den är ganska viktig för mig eftersom det är så svårt att få tag på ett hyreskontrakt.

Janne Josefsson, 69 år, Göteborg
– Bostadsfrågan är jätteviktig, en bra bostad för alla och att minska segregationen är väldigt viktigt. Men jag tror inte på allmännyttan och på Hyresgästföreningen. Det är tyvärr ingen lätt fråga hur man ska få en bra bostadskultur.

Hjalmar Östberg, 29 år Göteborg
– Den är ganska viktig, det här med marknadshyror spelar stor roll för mig. Den kanske inte ligger högst upp på listan över viktiga frågor, men en bra bit upp.

Lisbeth Rydén, 55 år Älvängen
– Inte så viktig för mig personligen men något måste göras åt bostadsmarknaden oavsett om man vill hyra eller köpa sin bostad.

Esther Kornbrink, 18 år, Göteborg
– Den är väldigt viktig. Särskilt frågan om marknadshyror. Alla människor ska ha ett bra ställe att bo på.

Läs också Beslut på årsmötet: extra stöd till hyresgäster inför renoveringar Tillsammans har de bott 110 år i huset – nu vill värden kasta ut dem Risk för chockhyreshöjning efter renovering – Elin, 31: "De måste skämta!"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.