Annons

Mögel, löss och kackerlackor i asylboenden

Hällefors Drygt 90 procent av asylboendena är mögeldrabbade. 45 procent har kackerlackor. Det visar Hem & Hyras granskning av sekretesstämplade rapporter från BMB.

Bostadsbristen och flyktingströmmen har skapat en marknad för förfallna hyresfastigheter i avfolkningsbygder i Bergslagen där det annars råder bostadsöverskott.

På små orter där hyreshus tidigare stått och förfallit, tomma eller med enstaka permanenthyresgäster, har i flera fall privata hyresvärdar från andra kommuner köpt upp fastigheterna för att i sin tur hyra ut tomma lägenheter till Migrationsverket.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Det visar sekretesstämplade rapporter från Bergslagens miljö & byggförvaltning, BMB, som Hem & Hyra granskat.

BMB har inspekterat inomhusmiljön på 20 fastigheter mellan mars 2014 och sista oktober 2015. Totalt har 120 bostäder inspekterats och lägenheter där det bor barn har varit prioriterade.

Resultatet är nedslående. Merparten av de inspekterade bostäderna har brister som är hälsovådliga. Det är mögel, fukt och skadedjur.   

Läs ocksåKalla element, inget varmvatten: Yvonne gav upp och flyttade – värden riskerar vite på 50 000 i månadenKvinna som står utanför ett hyreshus. En röd balkong syns i bakgrunden. Det är snö på marken.

I endast en, eller möjligtvis två, av de 20 fastigheterna var samtliga inspekterade bostäder fria från mögel. Annars hittades mögel och fuktskador i samtliga. 

Även lägenheter som de kommunala bostadsbolagen hyr ut till Migrationsverket var mögeldrabbade. Men annars håller dessa bostäder enligt BMB, långt högre standard än de privata hyresvärdarnas.

De kommunala bolagen hade bland annat genomfört radonmätningar och ventilationskontroller. Något som endast en minoritet av privatvärdarna gjort.

Läs ocksåRebecka bor i fukt och mögel – felanmälningarna fastnar hos värdenEfter ett drygt halvår i sin studentlägenhet är Rebecka Stenmark besviken på sin hyresvärd SGS. Fuktproblemen har gjort den inglasade balkongen obrukbar och märks även av inne i lägenheten.

I nio av de 20 fastigheterna hittade man kackerlackor i en eller flera lägenheter. I sju hittades vägglöss och i fem spår efter råttor eller möss.

Annons

BMB riktar i ett fall kritik mot Migrationsverket för att de inte sett till att hyresvärden sanerat bostäderna. 

På den aktuella adressen bodde en familj med ett spädbarn och BMB bedömde att det utöver fukt- och eventuella mögelskador, fanns både kackerlackor, vägglöss och möss i boendet. Hyresvärden hade uppmärksammats på skadedjuren redan två månader före BMB:s inspektion, men struntat i att sanera lägenheterna.

I en annan fastighet där det fanns mögel, kackerlackor och vägglöss, hittade BMB dessutom en gammal oljecistern till värmepannan som skulle ha skrotats 2003 på grund av djupa rostskador, men som fortfarande var i bruk.

Generellt för lägenheter med självhushåll är hyran den vanliga plus cirka 8 procent när en värd hyr ut till Migrationsverket.

Fastighet

Radonmätning

Annons

OVK

Kackerlackor

Råttor/möss

Löss

Fukt

Mögel

Annat

1 Nej Underkänd Ja Ja Ja Svårt hålla rent, fuktskada
2 Nej Nej Ja
3 Oklart Nej Ja Ja Ja Ja Ja Smutsigt
4 Nej Nej Ja Ja Ja Ja Svårt hålla rent, sängar i köket
5 Nej Nej Ja Ja Ja Trasiga elkontakter
6 Nej Nej Ja Ja Ja Myror, svårt hålla rent
7 Nej Ja Ja Ja Ja Cistern som skulle skrotas 2003 används
8 Nej Nej på sex av dem Ja Ja Ja
9 Nej Ja Ja Ja Nej Trasiga elkontakter
10* Ja Ja Ja Ja
11* Ja Underkänd Ja Ja
12* Ja Ja Ja Ja Bristande underhåll
13* Ja Ja Ja Ja
14 Nej Ja Ja Ja Pågående läckage, trasiga balkonger
15 Nej Jej Ja Ja Bristfälligt underhåll
16 Nej Nej Ja Ja Ja Ja En tvättmaskin på 42 boende
16 Oklart Ja Ja Ja Återbesök Föreläggande om vite om ej åtgärdas
17* Oklart Ja Ska ev rivas. Dåligt hus
18 Nej Ja Ja Ja Ja Eventuellt Slitet, 2 månader utan att värden åtgärdat skadedjur. Kritik mot Migrationsverket.
19 Nej Nej Ja Ja Bra standard generellt
19 Återbesök
20 Ja Ja Ja Ja Lös elkabel på toan, skador på fasaden, trasiga toaletter
* – Allmännytta

Läs också Värden felbedömde fuktskador – nu tvingas Miriam och hennes grannar flytta Rickard och Birgitta fick skulden för vägglöss – tvingas flytta: "Vart ska vi ta vägen?" Lulebo: De har orsakat spridning i hela huset

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.