Annons

Mölndalsbostäder tar paus i förhandlingarna

Mölndal ​Mölndalsbostäder AB begär nu ett par veckors uppehåll i de pågående förhandlingarna om årets hyror. Skälet är att bolaget vill avvakta övriga hyresförhandlingar och framförallt vad som händer i de avbrutna förhandlingarna mellan Bostads AB Poseidon i Göteborg och Hyresgästföreningen.

​-  Mölndalsbostäder vill helt enkelt invänta vad medlarbudet innehåller för att utifrån det formulera sin egen fortsatta taktik, säger Göran Moberg, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Annons
–  Men att bolagen ligger och lurpassar på varann på det här sättet är naturligtvis inte bra. Varje bolag ska ju förhandla utifrån sina egna ekonomiska förutsättningar.
Lennart Oliv, vd för Mölndalsbostäder, håller med Göran Moberg om att varje förhandling naturligtvis ska ske utifrån det enskilda bolagets speciella förutsättningar, men säger samtidigt att nivån på andra hyresuppgörelser har betydelse.
–  Det går aldrig att komma ifrån att man tittar på andras uppgörelser och särskilt sådana som ligger geografiskt nära, säger Lennart Oliv. Skälet till att vi nu väljer ett uppehåll i förhandlingarna är att vi inte kommer överens och därför vill vi avvakta andra uppgörelser för att se om vi kan få någon vägledning därifrån.
–  Vi tror också att medlarbudet från Hyresmarknadskommittén kan bli vägledande och göra det lättare att komma framåt i förhandlingarna.
För en dryg vecka sedan valde Bostads AB Poseidon med drygt 23 400 lägenheter i Göteborg att avbryta sina hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen, eftersom parterna inte lyckats komma överens. I stället valde bolaget att vända sig till Hyresmarknadskommittén för konsultation och medling.
Det innebär att såväl Poseidon som Hyresgästföreningen nu väntar på ett medlarbud från kommittén. Ett bud som parterna endera kan acceptera eller förkasta.
Medan Poseidon kräver en hyreshöjning på 3,3 procent ligger Mölndalsbostäders krav ännu högre. Bolaget har begärt 3,8 procent från årsskiftet och motiverar det med höjda kostnader för räntor, underhåll och el. Hyresgästföreningens uppfattning är dock att det kravet är alldeles för högt och att bolaget kan klara ökade kostnader med en betydligt lägre höjning.
Nya förhandlingar mellan Mölndalsbostäder och Hyresgästföreningen är utsatta till den 29 januari.
 

Annons
Fakta: Faktorer som värderades

FAKTA: Hyresmarknadskommittén är ett partsammansatt organ som består av representanter för Hyresgästföreningen Riksförbundet och SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation. Kommitténs uppgift är att lösa de hyrestvister där parterna inte själva kan komma överens.
Om förhandlingarna har strandat fastställer kommittén en ny hyra som parterna är skyldiga att följa. I det nu aktuella fallet har dock Poseidon inte formellt strandat förhandlingarna utan i stället begärt att kommittén ska medla mellan parterna.

 

Läs också Rebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din Hyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?” Allmännyttiga Skebo rekordhöjer hyrorna Gavlegårdarnas hyror klara efter medling Så blir din hyra i Blekinge län 2024 Så blir din hyra i Kronobergs län 2024

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.