HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Moms kan ge sänkt hyra

Nyheter Nu öppnar EU för att ändra momsreglerna. En låg moms på hyran skulle kunna ge bostadsbolagen lägre kostnader för att renovera och bygga nytt. Det kan även ge sänkta hyror.

Frågan om att införa en låg moms på hyran är ingalunda ny. Redan 2010 fördes den gemensamt av Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna fram som ett sätt att förändra skattebalansen mellan upplåtelseformerna då hyresrätten anses missgynnad.

Eftersom hyran i dag inte är momspliktig så är momsen på alla varor och tjänster som värdarna köper en ren kostnad. Fastighetsägarna kan inte kvitta in- och utgående moms som andra företag.

Läs ocksåHyreskraven väcker ont blod - men försvaras av värdarna

Hittills har EU satt stopp för förändringar av momsreglerna, men nu anas en liten ljusning. För en tid sedan presenterade EU-kommissionen förslag på förändrade momsregler. Där öppnar man upp för att ge medlemsstaterna mer flexibilitet att själva bestämma över vilka varor och tjänster som ska omfattas av reducerade momssatser.

Kommissionen lanserar två förslag. Alternativ ett är att behålla dagens system men att regelbundet se över vilka varor och tjänster som kan beviljas reducerade momssatser. Alternativ två är att helt låta medlemstaterna själva bestämma.

Alternativ två skulle ge Sverige och de andra medlemsstaterna störst handlingsutrymme. Kommissionens plan är att under 2017 lägga fram ett förslag till förändringar av de nuvarande reglerna. Om EU:s beslutsprocess renderar i en förändring är nästa steg i sådana fall att försöka förmå den svenska regeringen att ändra momsreglerna. För det innebär en miljardutgift. Riksdagens utredningstjänst gjorde 2011 en beräkning som pekade på att statens nettokostnader skulle hamna på 9-11 miljarder kronor årligen. Men skulle ge en positiv effekt för hyresrätten.

Läs ocksåFrån 12 procent ner till två – 120 hyreskrav inne, så mycket vill din värd höjaHyresförhandlingar 2023, Hyreshöjning, Hyresgästföreningen

– Det skulle innebära en rejäl sänkning av kostnaderna för många av våra medlemsföretag, säger Chris Österlund, chef för Sabos ekonomi- och finansavdelning.

Momsen skulle ge sänkta kostnader både i samband med nyproduktion och större renoveringar. Därför bedöms det ge större effekt än det investeringsstöd för hyresrätter som regeringen beslutat om, men som det ännu inte är möjligt att söka.

– En moms på hyran skulle påverka alla bostadsföretag inklusive allmännyttan. Även de som har fullt upp att förvalta och underhålla de befintliga fastigheterna. Investeringsstödet hjälper bara dem som nyproducerar bostäder, säger Chris Österlund

Läs ocksåRapport: Bostadsbolagen visar fortsatt god ekonomi: ”Ingen anledning att chockhöja hyror”

Pär Svanberg, bostadspolitisk expert på Hyresgästföreningen, menar att momsen både gynnar investeringar i nybyggnad och ombyggnad.

– Dessutom öppnar momsen för generella hyressänkningar. Branschen vill ha kompensation från hyresgästerna för kostnadsökningar. Lindras kostnaderna måste det komma hyresgästerna till del, säger Pär Svanberg.

Chris Österlund är inte helt avvisande:

– Kostnadsutvecklingen är en del i förhandlingsspelet. Men vi förhandlar inte länge på självkostnad utan utifrån hyresgästernas värderingar, säger hon.

Läs också Tidigare ordförande i lokal hyresgästförening sägs upp Ingen prövning i Högsta domstolen – Maria får bo kvar i hotellhus

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.