HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Nytt förlustår för Lessebohus

Lessebo För fjärde året i rad visar Lessebohus förlustsiffror. Närmare 600 000 kronor minus är resultatet för 2011. Men nya vd:n tror på vändning.

Lessebohus fortsätter att blöda. Men det är inte lika illa som tidigare. Förlusten har gått från minus 1,9 miljoner kronor år 2010 till minus 590 000 kronor år 2011.

Förra året fick bolaget 5 miljoner kronor som plåster från kommunen. Pengarna har inte fått användas som ett driftstillskott utan har gått till det egna kapitalet för att stärka bolaget och förhindra att bolaget hamnar på obestånd.

Antalet outhyrda lägenheter var vid årsskiftet 94 stycken (102), vilket motsvarar elva procent av det totala antalet lägenheter som ligger på 873 bostäder. Vakanserna innebär att Lessebohus tappade 5,3 miljoner kronor i hyresintäkter förra året. Därtill gav bolaget hyresrabatter motsvarande 872 000 kronor.

För hyresgästerna har förluståren inneburit minimala insatser när det gäller underhåll och reparationer, endast det nödvändigaste har utförts. Även jämfört med 2010 har kostnaderna för reparationer och underhåll minskat.

Frågan är hur mycket hyresgästerna är beredda att utstå, med tanke på att lägenheterna blir allt mer slitna ju mer underhållet släpar efter.

– Det kan jag inte svara på. Jag har ju bara varit här i två månader men vi hoppas att vi ska komma till rätta med ekonomin och kunna satsa mer på underhåll, säger Håkan Bergström, som tillträdde som vd för Lessebohus i februari.

Lessebohus står inför det faktum att hus troligtvis måste rivas. Kommunen har gett rivningslov för tre fastigheter. Det berör Frommens väg i Kosta och endast 16 lägenheter.

Vilka andra rivningsplaner finns?

– Vi får se vad vi har råd till. Det kostar att riva, säger Håkan Bergström.

Alternativ som också diskuteras är att sälja fastigheter, eller att kallställa hus. Beslut om vad bolaget ska göra med sina outhyrda lägenheter kommer under året, enligt Håkan Bergström.

Enligt årsredoviningen har underhåll/reparation genomförts i ”ett antal” lägenheter. Utvändigt har Stationsgatan 5 fått balkongerna reparerade och ommålade. Det har påbörjats en del omläggningar av asfalt på parkeringar och gångar och i ett kvarter har markarbeten utförts.

Under 2011 har merparten av fastigheterna i Lessebo anslutits till fjärrvärmenätet.  Detta har påverkat kostnaderna positivt. Värmen för 2011 kostade 8,8 miljoner kronor (11,4).

Hur ser du på framtiden för Lessebohus, är det positivt?

– Ja, annars hade jag inte börjat här. Men ingenting är enkelt. Här gäller det att gneta och vara försiktig och måna om kunder och måna om pengar, säger Håkan Bergström.

Det här är Lessebohus resultat de senaste fem åren:
2007: 111 000 kronor
2008: minus 4 miljoner kronor
2009: minus 1,8 miljoner kronor
2010: minus 1,9 miljoner kronor
2011: minus 590 000 kronor


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.