Annons

Över 40 000 privathyror fortfarande strandade

Nyheter Rekordmånga privathyror har strandat i årets förhandling. Nu har många av knutarna lösts upp – men motsättningarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna består.

Som Hem & Hyra tidigare skrivit har förhandlingarna om 2016 års hyror kantats av haveri och beskyllningar. Så sent som förra månaden hade samtalen strandat i 15 olika städer, vilket totalt omfattade 70 000 lägenheter hos olika privata värdar.

På ena sidan i ställningskriget står Hyresgästföreningen, som helst inte vill se några höjningar alls med hänvisning till minusräntan, och på andra sidan står intresseorganisationen Fastighetsägarna, som tar hyresvärdarnas parti.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Det rekordstora antalet strandningar har att göra med en lagändring som trädde i kraft 2011. Innan dess höjdes i praktiken de privata hyrorna lika mycket som hyrorna i kommunala bolag, eftersom de sistnämnda var normgivande. 

Så är inte längre fallet. Och när privatvärdarna nu fått en mer aktiv roll som förhandlare har missnöjet över hur processen går till ökat.

Ett skäl till att så många förhandlingar i år strandat är enligt Fastighetsägarnas samhällspolitiske chef Martin Lindvall att förhandlare på olika håll upplever att Hyresgästföreningen medvetet förhalar samtalen, för att stressa bostadsföretagen att gå med på organisationens villkor. 

Läs ocksåHyresgästföreningen hoppar av evenemang runt Eurovision – ”Glädjen borta”Den svenska artisten Loreen efter Eurovisionvinsten i Liverpool 2023 samt Hyresgästföreningens logga.

– Motparten har ingen press på sig att driva förhandlingarna framåt, eftersom det då inte blir någon hyreshöjning. Så borde det inte se ut, säger han.

I stället för dagens modell, där diskussionerna tekniskt sett kan pågå hur länge som helst, vill Martin Lindvall att parterna inför förhandlingarna kommer överens om spelregler som till exempel innehåller tidsgränser för när förhandlingarna måste vara i hamn. Kommer man inte överens inom angiven tid ska ärendet gå vidare till en oberoende instans

Annons

– I dag är det lätt för en part att säga att den andra inte tar sitt ansvar när de ger upp förhandlingarna. Men det är ju två parter som förhandlar. Det kan ju lika gärna vara den andra parten som inte varit konstruktiv i förhandlingen, och inte tagit ansvar.

Läs ocksåTom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från HyresgästföreningenTvå bilder i en. En vit man med skägg och keps som ser allvarligt in i kameran. I nederkant en bild av mögel på en vägg.

På vissa håll i landet har de strandade samtalen återupptagits och slutförts, men fortfarande saknas överenskommelser för drygt 40 000 privathyror. Lyckas parterna inte enas kan tiotusentals ärenden komma att prövas i landets olika hyresnämnder.

Då skulle hyresnämnderna överbelastas och processen sannolikt dras ut i flera år. Att vända sig till hyresnämnden är därför fel väg att gå, menar Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Han efterlyser i stället en mer konstruktiv dialog.

– Parterna ska ta ansvar för det här. Inte skicka allt till hyresnämndena, som inte är dimensionerade för sådana här volymer. Med fortsatt ansvarstagande från båda parter kommer det här att lösa sig.

För de fall där parterna ändå inte kommer överens föreslår Erik Elmgren att man skapar ett nytt konfliktlösningsorgan, liknande den existerande hyresmarknadskommittén. Tanken är att en av de beslutande parterna ska utgöras av Hyresgästföreningen och den andra av representant från fastighetsägarna. 

– Man skulle kunna ha en liknande funktion för det privata beståndet. Sådana diskussioner för vi gärna, säger han.

Annons

Martin Lindvall tror emellertid inte på en liknande modell. 

– Det vore bara en förlängning av förhandlingen eftersom både vi och Hyresgästföreningen kommer att ha samma roll. Det måste skötas av en oberoende instans. 

I en mejlreplik bemöter Erik Elmgren påståendet om att Hyresgästföreningen skulle förhala förhandlingarna.

– Tvärtom bedriver vi förhandlingarna skyndsamt. Däremot kunde man önska sig att Fastighetsägarna presenterade ett bättre underlag som grund till varför man begär hyreshöjningar.

Läs också Ny lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning" Värden om de kalla lägenheterna i Hälleforsnäs: "Sabotage och maximal otur" Hyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.