Annons

Priset för tryggare Eskilstuna

Eskilstuna Kfast vill höja hyrorna med 1,95 procent för 6 000 lägenheter i Eskilstuna. Företaget hänvisar bland annat till extra kostnader för arbetet med att skapa tryggare bostadsområden.

Hyresgästföreningen och Eskilstuna Kommunfastigheter AB förhandlar just nu om en överenskommelse som enligt tidsplanen ska träda ikraft 1 mars och gälla ett år framåt.

Företagets utgångsbud ligger på en hög nivå. Yrkandet 1,95 procent ska jämföras med genomsnittet för hittills gjorda överenskommelser för 2017 som är på 0,68 procent och med genomsnittet för yrkanden som ligger på 1,62 procent. Detta enligt branschorganisationen Sabos statistik.

– Kfast har i dag en låg hyresnivå jämfört med övriga allmännyttiga fastighetsbolag som verkar i städer av samma storlek och som har ett jämförbart bestånd, säger vd:n Marica Johansson.

– Vi har dessutom ett bestånd där tyngdpunkten av fastigheterna är byggda på 1960-talet och 1970-talet, vilket medför stora kostnader för underhåll och moderniseringar under de kommande 10-20 åren, konstaterar hon.

Marica Johansson hänvisar också till extra kostnader för insatser som ska leda till ökad trygghet för hyresgästerna när hon kommenterar hyresbudet.

– Trygghet är ett viktigt område både för Eskilstuna Kommunfastigheter och för våra hyresgäster.  Vi har idag en samhällsutveckling som innebär ett tuffare klimat i vår stad och det är en utveckling som vi inte styr.

– Vi jobbar starkt på att genom samverkan med andra och i egen regi fokusera på trygghetsfrågor i våra bostadsområden. Det handlar då exempelvis om att motverka skadegörelse, olika hyresgästaktiviteter, extra och starkare belysning, extra bevakning och ett samarbete med Trygga Eskilstuna. Det sammantaget innebär extra kostnader för bolaget.

Kfast yrkande motsvarar en hyreshöjning med 93 kronor i månanden för den som hyr en lägenhet på 60 kvadratmeter.

– Men där kommer vi inte att hamna, säger Harald Nordby, Hyresgästföreningens förhandlingsledare.

Utifrån de överenskommelser som gjorts med andra bostadsbolag och de senaste årens hyresuppgörelser med Kfast (0,55 procent 2016) känner han sig trygg i att det avtal som så småningom tecknas hamnar på en betydligt lägre nivå.

– Jag ser inte att det skiljer så mycket i taxor och andra utgifter.

Kfast yrkande gäller 5 925 bostäder.

 


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.