HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

”Rapporten är både slarvig och ogenomtänkt”

Nyheter Bruksvärdessystemet hindrar nybygge och bidrar till ombildningar. Det skriver en S-stämplad forskningskommission i en rapport. Hyresgästföreningens Barbro Engman ger svar på tal.

Under eftermiddagen överlämnades en rapport om hur arbetslösheten ska minska, beställd av Socialdemokraterna.

Under tio punkter redogör gruppen nationalekonomer – ledda av professor Mårten Palme – för hur Sverige ska arbeta sig ur krisen och företagens vilja att anställa ska öka.

Läs ocksåForskarkritik mot satsning på utsatta områden i Göteborg

Två av forskningskommissionens huvudlinjer är en bättre utbildad arbetskraft samt att ungdomar och utrikes födda genom olika insatser ska få ett bättre grepp på arbetsmarknaden.

En av deras mer anmärkningsvärda slutsatser är att bruksvärdessystemet både hindrar nyproduktion samt eldat på ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter, på grund av att hyran i attraktiva lägen understiger marknadshyran.

Vidare hävdar forskargruppen att bruksvärdessystemet leder till minskad rörlighet inom det befintliga bostadsbeståndet, eftersom låga hyror minskar lusten att flytta.

Läs ocksåHyresgästföreningen: "Pitebo planerar chockhöjningar"

Som lösning föreslås bland annat att bostadens läge ska få större betydelse för bruksvärdet – samt att så kallade presumtionshyror också ska gälla vid individuellt förhandlade nyproduktioner.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman avfärdar rapporten som ”slarvig och ogenomtänkt”.

– Det här är ingen forskningsrapport, för den är inte baserad på någon som helst studie. I stället bygger den på en uppräkning av teorier som förekommer i den akademiska världen, utan koppling till verkligheten. Det har blivit legio att skylla på bruksvärdessystemet och hyresregleringen.

Läs ocksåHyreskrav på över 13 procent väcker oro i Hällevadsholm

Hon känner oro över att flera bostadsrapporter på senare tid lyfts ut från partierna själva till olika forskningsgrupper, som bygger sina analyser på vetenskapliga teorier snarare än rådande omständigheter.

En efter en går hon till angrepp mot de slutsatser forskarna fattat.

– Man säger att ombildningen är en följd av låga hyror. Då glömmer man att det i själva verket handlade om en politisk linje företrädd av Mats Odell (KD). I Göteborg och Malmö, där den politiska majoriteten varit annorlunda, har ombildningar inte skett i alls samma utsträckning.

– Att sedan påstå att det är bruksvärdets fel att det inte byggs nytt är galet, eftersom bruksvärdet inte ens tillämpas när man bygger nytt. Rent logiskt borde man inte kunna skylla på någon som inte är inblandad.

I ett avsnitt resonerar forskarna kring att det finns en risk att bruksvärdessystemet späder på den etniska segregationen genom att sociala nätverk och kötid blir viktiga faktorer för att lägga händerna på kontrakt i eftertraktade områden.

Även där ger Barbro Engman mothugg.

– Att motverka segregation har aldrig varit bruksvärdessystemets roll. Men vilket självändamål har höga hyror – att det i stället bara blir kapitalstarka människor som har råd att bo i attraktiva områden? Där pratar vi om att skikta befolkningsgrupper.

Så sent som för två veckor sedan skrev Barbro Engman tillsammans med Socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson Veronica Palm, ett debattinlägg om att marknadshyror inte är någon lösning på bostadsbristen.

Med rapporten på bordet gäller det att göra klart vilken politik partiet egentligen står för, anser hon.

– Jag förutsätter att Socialdemokraterna tar avstånd från det här.

Läs hela rapport en från Socialdemokraternas forskningskommission här. (Släpps onsdag 15.00).

Fakta: De tio förslagen till bättre arbetsmarknad

En politik för lägre arbetslöshet bör utformas med ungdomar och utrikes födda i åtanke.
Politiken bör inriktas på att stärka utsatta grupper genom att stimulera framväxen av låglönejobb samt föra grupperna närmare de högproduktiva jobben.
En bättre utbildad svensk arbetskraft.
Subventionera övergång från arbetslöshet till arbete i stället för lättnader till dem som arbetar.
Förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom riktade anställningsstöd, förstärkta förmedlingsinsatser och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning till grupper med svag ställning.
Tydligare ramverk för finanspolitisk stimulans samt uppföljning av penningpolitiken så att inflationen inte understiger målet.
Göra det lättare för arbetsgivare att erbjuda fast anställning genom differentierade arbetsgivaravgifter.
Förbättra försäkringsskyddet vid arbetslöshet för att underlätta övergång till arbete.
En reform av bruksvärdessystemet, skatteneutralitet mellan hyrt och ägt boende, lägre beskattning vid bostadsbyte, höjd fastighetsskatt och ökat stöd till bostadsbyggande.
Större mod inom politiken att våga experimentera, satsa och göra fel – samt lära av misstagen.

Fakta: Detta är bruksvärdesprincipen

Hyran ska fastställas till ett skäligt belopp med hänsyn till lägenhetens bruksvärde, det vill säga det praktiska värde som en lägenhet har för en hyresgäst.
En hyra ska bestämmas utifrån olika faktorer, till exempel storleken på lägenheten, planlösning och standard. Var lägenheten ligger har underordnad eller ingen betydelse.

Källa: Hyresgästföreningen

Fakta: Presumtionshyra i Gislaved

Kvarteret Gripen i Gislaved får så kallade presumtionshyror. I korthet betyder det:

En hyresvärd och en hyresgästorganisation har rätt att komma överens om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna. Reglerna gäller nybyggda hus och delar av befintliga hus som byggs om till bostadslägenheter.
Hyresgästerna kan inte få hyran prövad enligt bruksvärdereglerna förrän det har gått mer än 15 år sedan den första bostadshyresgästen flyttade in i huset eller i den del av huset som har byggts om.
Syftet med bestämmelserna är att stimulera produktionen av nya bostadslägenheter.

Källa: Hyresnämnden

Läs också Tunabyggen anställer forskare - ska bli bättre på att samarbeta Levande laboratorium - för hyresgästers transporter

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.