Annons

Renoveringar leder till ökad segregation

Nyheter De allra svagaste tvingas i högre utsträckning flytta vid en stor renovering. Och flyttlasset går ofta till ett område med sämre inkomst och skolresultat, visar Boverkets rapport.

Nybyggnationerna och renoveringarna har tagit fart på allvar efter en lång tids stiltje. Men hyresvärdarnas nyfunna iver är inte till glädje för alla.

Följden av de omfattande renoveringarna blir att människor som annars skulle ha bott kvar flyttar – eftersom de inte har råd med de höjda hyrorna. Den slutsatsen drar Boverket i en dagsfärsk rapport.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

En person boende i ett hyreshus som renoveras är nästan dubbelt så benägen att flytta som en person som inte genomlever en renovering. Även tiden strax före och strax efter renoveringen präglas av att fler människor än vanligt flyttar från fastigheten. Totalt flyttar omkring 25 procent av de ursprungliga hyresgästerna under perioden.

Resultaten visar att det i första hand är människor med låg inkomst som flyttar. Något som bidrar till segregation eftersom dessa hyresgäster tenderar att hamna i områden med lägre genomsnittliga inkomster och sämre skolresultat. På samma sätt är den som flyttar på grund av en renovering mindre sannolik att hitta ett jobb än en person som flyttar på eget initiativ.

En oroande tendens är också att den som flyttat på grund av renovering är mer benägen att flytta igen, skriver Boverket. Troligen för att man hamnar i en kedja av tillfälliga boenden, likt en person som blivit vräkt från sitt boende.

Läs ocksåGörans och Mona-Lis vardagsrumstak rasade ner i lägenhetenBilden visar det nedfallna innertaket.

Samtidigt går renoveringarna hand i hand med höjda bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd. Både för dem som stannar kvar och för dem som flyttar, eftersom flyttlasset oftast går till ett boende som är dyrare än det man ursprungligen bodde i.

Annons

Barnfamiljer är en annan grupp som ofta hamnar i kläm. Statistiken visar att de ofta väntar in i det sista men i slutändan ändå lämnar en fastighet som ska renoveras. Boverkets slutats är att det tyder på att familjen har svårare att hitta ett lämpligt boende samt att flytten innebär mer bestyr.

Boverket poängterar, med hjälp av underlag från Hem & Hyra, att hyreshöjningens storlek står i samband med hyr många som flyttar. Av dem som fick en hyreshöjning under 500 kronor flyttade mindre än en procent, medan nästan var femte person som fick en höjning över 1 000 kronor valde att packa väskorna.

Läs ocksåTillbaka till klassrummet – Karina och Lars bor i en ombyggd skola: ”Står bara och förfaller annars”

Myndigheten föreslår att massflytten från renoveringshus bör åtgärdas genom att värdarna blir bättre på att förse sina hyresgäster med information samt ge dem en viss möjlighet att påverka situationen. För ändamålet tipsar Boverket om att hyresvärdarna kan anställa en ombyggnadssamordnare som kan svara på frågor och göra hembesök.

Därtill antyder Boverket att bostadsbidragen behöver ses över för att hindra ekonomiskt utsatta grupper från att hamna i en destruktiv flyttspiral.

Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen, vill se betydligt hårdare tag för att få bukt med de påtvingade flyttarna.

Annons

– Boverkets rapport visar nu tydligt behovet av en justerad lagstiftning. Vi kommer därför kontakta justitieminister Morgan Johansson för att inleda samtal om detta. Det behövs en översyn av lagstiftningen för att säkerställa hyresgästers inflytande och trygghet vid ombyggnation.

I praktiken är hyresgästens besittningsskydd satt ur spel i samband med de stora renoveringarna, menar Marie Linder.

– Det krävs ett tydligare och starkare inflytande för hyresgästerna. Hyresgästföreningen föreslår att en utredning tillsätts för att ta fram förslag på förändringar i hyreslagstiftningen, som ger hyresgästerna ett verkligt inflytande.

Boverket kritiserar på en punkt i utredningen även de enorma värdeöverföringar som skett ur allmänna bostadsbolag de senaste åren. 2012 betalades mer än 3,6 miljarder kronor ut från företagen till kommunerna – vilket är nio gånger mer än 2010. Pengar som kunde ha hjälpt bostadsbolagen att renovera utan lika kraftiga hyreshöjningar som följd.

Läs också Järfälla lockar fler än Stockholm: "Allting är nära" Här vill de flesta bo: Göteborg vinnare – Stockholm förlorare Dyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat"
Länkar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.