HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Rika bor i fattigas hus

Nyheter ​Lägenheterna ska gå till fattiga. Men här bor välbeställda läkare, präster och höga militärer. Hem & Hyra har kartlagt landets bostadsstiftelser för behövande. Av deras 2 000 hyresgäster är de flesta inte alls fattiga.
Vi har granskat 24 stiftelser som har grundats för att ge bostäder åt personer med mycket låga inkomster.
62 procent av hyresgästerna hos dessa stiftelser tjänade mer än 150 000 kronor, vilket är Skatteverkets riktlinje för när man räknas som behövande. Var fjärde hyresgäst hade dessutom kapitalinkomster över 10 000 kronor och var nionde ägde själva småhus.
Detta trots att de som har skänkt sina förmögenheter till stiftelserna uttryckligen har sagt att syftet ska vara att ge bostäder till fattiga, mindre bemedlade, behövande eller ”pauvres honteux”, ett franskt uttryck för fattiga som har sett bättre dagar och skäms över sin ekonomiska situation.
– I Oscars församling finns det snart inga fattiga kvar, säger kyrkoherde Hans Rhodin, som är ordförande för Stiftelsen Carl och Emmy Setterwalls minne.
Han ska se till att stiftelsens lägenheter går till ”behövande, företrädesvis gamla personer”, som har bott minst fem år i Oscars församling. Ändå bor där pensionerade militärer, en präst och flera församlingsaktiva som ekonomiskt har det gott ställt.
– Behövande är framför allt ekonomiskt behövande, men man kan också vara det på grund av ensamhet, familjesituation, eller att man har blivit av med en tjänstebostad, förklarar han.
Enligt stiftelselagen ska ändamålet med en stiftelse följas strikt. Ändå är det vanligt med fria tolkningar. När Hem & Hyra ringer upp de 24 bostadsstiftelserna för behövande har bara sju av dem har någon form av inkomsttak när de tar in nya hyresgäster. Elva av dem går efter helt andra kriterier, som att man ska vara i en viss ålder, vara kultiverad eller passa in.
Länsstyrelserna ska kontrollera att landets stiftelser sköts som de ska, men granskningen består oftast i att årsredovisningar och handlingar kontrolleras, berättar Mikael Wiman, länsassessor i Stockholm.
– Vår tillsyn kan tyckas tandlös ibland, medger han.
Så många tjänar för mycket
Stiftelse:
Ska vända sig till
(utdrag ur stadgarna):
Ej be-
hövande*
Ellen & Harald Björnlunds
hem för gamla, Luleå
Behövande ålderstigna
personer i Luleå.
83%
Isaak Hirschs minne, Stockholm
Mindre bemedlade
personer.
78%
Douglas och Caroline
Kennedys minne, Göteborg
Behövande ålderstigna kvinnor
tillhöriga pauvres honteux.
77%
Kerstin och Anna
Cederbergs stift., Örebro
Till utnyttjande av
föreningen Pauvres honteux.
74%
Carl och Emmy
Setterwalls minne, Stockholm
Behövande, företrädesvis
gamla personer.
70%
Fredric Eens minne, Stockholm
Obemedlade
ensamstående kvinnor.
68%
Emily Wijks stiftelse, Göteborg Kvinnor vilka behöva understöd och därav äro förtjänta. 68%
Systrarna Elfvings
stiftelse, Stockholm
Mindre bemedlade,
bildade kvinnor.
66%
Alma Detthows stiftelse, Stockholm Bildade, självförsörjande,
lågt avlönade kvinnor.
65%
Stiftelsen
Konstnärshem, Stockholm
Behövande ålderstigna, sjuka
eller handikappade konstnärer.
64%
Stiftelsen Hem för
gamla i Örebro
Behövande äldre. 63%
Inez Möllers stiftelse, Lund Behövande ålderspensionärer,
företrädesvis kvinnor.
61%
Wollinska stiftelsen, Kalmar Pauvres honteux boende i Kalmar. 61%
Janne och Aurelia
Nilssons stiftelse, Halmstad
Äldre, med företräde för
personer ur pauvres honteux.
59%
Eva och Axel Edvard
Pihls stiftelse, Halmstad
Ålderstigna, hederliga
personer av pauvres honteux.
52%
Olof och Caroline Wijks
stiftelse, Göteborg
Skötsamma mindre
bemedlade personer.
51%
Greta och Johan Kocks
hem för gamla, Trelleborg
Mindre bemedlade åldringar. 47%
Stiftelsen Hemgården
i Filipstad
Behövande, äldre personer. 45%
Asylen för aktnings-
värda ålderstigna, Helsingborg
Äldre aktningsvärda män och
kvinnor, som råkat i fattigdom.
42%
Amalia Hertz stiftelse, Göteborg Behövande, företrädesvis
medellösa änkor.
41%
Blomsterfonden
i Östersund
Behövande ålderstigna, sjuka,
lytta och orkeslösa personer.
32%
Svenstorpsgåvan, Slöinge Behövande ålderstigna. 29%
Familjen Erik Bancks
stiftelse Mariagården,  Helsingborg
Personer (pauvres honteux),
som bott eller bor i Helsingborg.
13%
Stiftelsen Hem för gamla
i Eskilstuna
Behövande ålderstigna personer. 9%
*När skatteverket kontrollerar om stiftelser vänder sig till behövande används en årsinkomst på 150 000 kronor som riktmärke. Tabellen visar hur stor den av hyresgästerna som tjänade mer än så under 2008. Källa: Skatteverket.

Fakta: Så gjorde vi


I länsstyrelsens stiftelsedatabas fick vi fram alla stiftelser i landet som ska ge bostäder till fattiga, behövande, pauvres honteux, lågt avlönade eller liknande skrivningar.
Sex bostadsstiftelser som redan har granskats av Sveriges Radio och DN togs bort.
Vi kontrollerade vilka av stiftelserna som äger fastigheter och vilka personer som är skrivna på dessa adresser.
Hos Skatteverket kontrollerade vi hyresgästernas inkomster år 2008.
Dessutom ringde vi stiftelserna och frågade om vilka regler de tillämpar.

Läs också Så söker du bostad i stiftelserna Björn Ranelid bor i stiftelsehus Bostäder för fattiga går till rika Rika flyttar in i hus för fattiga Ny stiftelse ska stötta unga i Göteborgs utsatta områden

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.