HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Rökning vanligaste orsaken till dödsbränder

Nyheter I en stor del av Sveriges bostadsbränder med dödlig utgång kan cigaretter vara en utlösande faktor. En ny typ av insatser krävs för att förebygga bränder fastslår ett antal färska studier.
Foto: Istockphoto / Montage

17 procent av det totala antalet dödsbränder i bostaden orsakas av att kläder fattar eld av en cigarett. Ytterligare 30 procent orsakas av att möbler börjat brinna, vanligen på grund av rökning. Tillsammans utgör detta 47 procent av alla dödsbränder.

Det står i rapporten “Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder” som MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, presenterade i år. Tillsammans med två andra rapporter är den resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt om bostadsbränder.

Läs ocksåProtesterna hjälpte inte: Ludvikahem säljer 147 lägenheter

Antalet döda i bostadsbränder 2006–2015

Forskningen visar att bostadsbränder är vanligare hos vissa grupper. Men det är inte för samma grupper som bränderna har dödlig utgång.

– Det är inte den grupp som det brinner mest hos som omkommer. De som omkommer gör det snarare på grund av sårbarhet, och om det då börjar brinna så ligger man illa till, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Läs ocksåIsabella krigar mot mullvadar – hyresvärden vägrar hjälpa

Enligt honom har studierna lett till att vissa aningar bekräftats, att ny kunskap framkommit och att myter har spräckts.

En sådan myt är att det skulle brinna oftare hos lågutbildade, när det i själva verket tvärtom brinner mest hos högutbildade. Skillnaden är att den gruppen har bättre förutsättningar att hantera branden.

Slutsatsen blir att framtida insatser för att minska antalet bostadsbränder bör riktas mot områden där brandskyddsförmågan i dag är låg.

Läs ocksåEtt lyft för Sandvikens bomarknad

– Detta ger oss bättre möjlighet att anpassa och rikta information. Det kanske också kan ge kommunerna bättre kunskap om var de ska satsa och jobba med förebyggande, uppsökande verksamhet, genom antingen hembesök eller att samlas lokalt och ha brandskyddsinformation, säger Anders Lundberg.

När det gäller dödsbränder, och de personer som är särskilt sårbara, krävs andra typer av insatser. Ofta handlar det om personer som vårdas i hemmet, istället för att vårdas på institution.

– Det är en ganska stor grupp, så givetvis kostar brandskyddet pengar. Men jag skulle säga att det största hindret i dagsläget är att det inte är uttalat vem som har ansvaret. Givetvis har individen ett ansvar, men har kommunen ett ansvar för de som vårdas i hemmet? Finns det ansvar i själva vårdsituationen för en säker miljö? Eller bör räddningstjänsten göra en tillsyn och ålägga fastighetsägaren att vidta åtgärder?

Han pekar på vårt grannland Norge där brandskyddet blivit en del just av vård och omsorg. I Norge finns också en nedåtgående utveckling med färre och färre omkomna i bränder.

Antalet totala dödsbränder per kommun

Fakta: Sex olika brandkluster

I en av forskningsrapporterna har dödsbränder granskats och sex olika brandscenarier identifierats:

  1. Bränder som startat i samband med att en cigarett antänder kläder. Cirka 17 procent av alla dödsbränder.
  2. Bränder där möbler antänts först, vanligen av rökning med start i sovrum eller vardagsrum. Män i åldern 45–64 år är överrepresenterade och alkohol i kroppen vanligt förekommande. Cirka 30 procent av alla dödsbränder.
  3. Tekniska fel och värmeöverföring vanliga orsaker när äldre (+80 år) och yngre (5–19 år) är särskilt utsatta offer. Alkoholkonsumtion mer sällan än genomsnittet. Cirka 13 procent av alla dödsbränder.
  4. Spisrelaterade bränder. Cirka 8 procent av alla dödsbränder.
  5. Ingen känd brandorsak. Vanligare i villor och nattetid. Cirka 25 procent av alla dödsbränder.
  6. Anlagda bränder. Cirka 7 procent av alla dödsbränder.
Läs också Lättare få anstånd med hyran i coronatider Besked om ny vd för Uppsalahem väntas i nästa vecka

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.