Annons

Så mycket tjänar hyresgästtopparna

Nyheter Jan Johnsson skulle kvala in på 14:e plats i vd-löneligan med sin lön. Marie Linder på 37:e plats. Fast de leder ju inte kommunala bostadsbolag utan Hyresgästföreningen.

Förbundschef Jan Johnsson är högste tjänsteman och har en månadslön på 115 000 kronor. Han vill inte kommentera nivån, utan hänvisar till förbundsordförande Marie Linder.

Hon svarar på mejl att Jan Johnssons lön är rimlig med tanke på att han är högst ansvarig chef för 850 anställda och en verksamhet som omsluter 850 miljoner.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Är den rimlig i en idéburen medlemsorganisation?

– En medlemsorganisation måste alltid ha medlemmarnas bästa i fokus. För Hyresgästföreningen är det viktigt att ha kompetent personal och chefer. Förutom det måste löner och ersättningar spegla arbetskrav och ansvar och motsvarande befattningar i andra organisationer. När förbundschefens lön beslutades gjordes en sådan benchmarking, svarar Marie Linder.

Annons
Läs ocksåHyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?”

Själv har hon 91 040 kronor i månadsarvode som förbundsordförande. Det vill hon inte kommentera, utan hänvisar till Hans Eklund i förbundsstyrelsen. Han säger:

– Vi behöver ha kompetenta företrädare för organisationen och med tanke på det ansvar hon har och den tid hon lägger på uppdraget är det en rimlig nivå. Vi har bedömt att arvodet är skäligt i förhållande till andra organisationer.

Kan nivån ändå kan vara provocerande för medlemmar?

– Ja, det är jag helt övertygad om. Många har svag ekonomi och allting över 30 000 kronor i månaden kan sticka i ögonen, det har jag full förståelse för. Men om man ska ha någon som kan företräda medlemmarna på bästa sätt så måste vi ha konkurrenskraftiga villkor, säger Hans Eklund.

Annons

Förut hade ordföranden högre ersättning än förbundschefen eftersom hon är den främsta företrädaren.

Läs ocksåEfter jättestrandningen – nu rekordhöjs hyrorna i MalmöPorttelefon med MKB:s logga och händer som håller en sedalbunt.

– Vi frångick den principen nu. Det är naturligt att Marie Linder som är ny har lägre arvode än Barbro Engman hade efter tolv år som ordförande, säger Hans Eklund.

Både Linder och Johnsson kan få 90 procent av två årslöner om de måste sluta i förtid.

Fakta: Kort om undersökningen

Hem & Hyra har frågat alla vd:ar i kommunala bostadsbolag om deras lön och villkor den 1 oktober 2015. Samtliga har svarat, men i vissa bolag fanns vid den tidpunkten ingen vd. Resultaten bygger på 279 svar.

223 arbetade heltid i bostadsbolaget.
De hade en medellön på 74 000 kronor.
Var femte vd var kvinna.
Kvinnorna tjänade i snitt 7 600 kronor mer än männen.
Kvinnorna hade i snitt 1 500 fler lägenheter i sina bolag.
30 procent av alla hade förmånsbil.

Hela listan finns här.

Alla vd-svar finns här.

Läs också Så renoverades lokalen för 50 000 kronor - ljudisolering viktigt Var fjärde ung vuxen bor kvar hos föräldrarna - de flesta mot sin vilja Regionkontor flyttar till brokig stadsdel: ”Vi ska vara där folk är”

Så mycket tjänar hyresgästtopparna

Nyheter Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har rimlig ersättning. Det anser en arbetsgrupp som har kartlagt arvodena och har jämfört med andra organisationer.
Ingen guldgruva. Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har rimliga arvoden. Det har en arbetsgrupp kommit fram till. Enligt årsredovisningen för 2013 fick heltidsarvoderade ordföranden Barbro Engman 1,3 miljoner kronor i ersättning. Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen fick i genomsnitt 34 000 kronor förra året. Obs montage!

Vid Hyresgästföreningens kongress 2012 bifölls en motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att se över förbundsstyrelsens arvoden. Nu är översynen klar och redo att presenteras på stämman i Visby 14-15 juni.

Arbetsgruppen konstaterar att förbundsstyrelsens ledamöter avgör ärenden som är på en hög strategisk nivå och är komplicerade. Ibland måste ledamöterna läsa igenom flera hundra sidor material inför ett möte. Förbundsstyrelsen sammanträder en gång i månaden. De som inte bor i Stockholm har då långa dagar. Att sitta i förbundsstyrelsen innebär att man har det yttersta ansvaret för föreningens ekonomi och den omkring en miljard kronor som Hyresgästföreningen har i ekonomiska tillgångar. 

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Speciellt lyfts ordförandes viktiga roll och ansvar att med kort varsel företräda Hyresgästföreningen.
Arbetsgruppen pekar också på att om förbundsstyrelsen inte beslutat att Hyresgästföreningen skulle agera så kraftfullt hade sannolikt marknadshyror varit införda vid det här laget.

En jämförelse med fackförbund har gjorts visar att Hyresgästföreningens ledamöter, förutsatt att man deltar på de allra flesta sammanträdena, har mer betalt än fackförbunden TCO och IF Metalls ledamöter, men något mindre än Kommunals.
Det konstaterades att Hyresgästföreningen är mer öppna med att redovisa arvodena i årsredovisningen. Därför kontaktades ett antal fackförbund personligen, för att få mer jämförelsematerial.

Annons

Till skillnad mot IF Metall och Kommunal så utgår Hyresgästföreningens modell från ett lägre årsarvode med ett högre belopp för varje sammanträde där ledamoten deltar.

Läs ocksåHyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?”

– Självfallet finns en tanke att det ska vara hög närvaro på sammanträdena och det är det också, säger Ingalill Bäckström, förtroendevald revisor.
Det är hon som tillsammans med Per-Inge Ahlbäck, förtroendevald revisor, Hans Eklund från förbundsstyrelsen och Urban Ehrenberg, ekonomichef på riksförbundet, som står bakom rapporten.

Efter genomgången föreslår arbetsgruppen att nuvarande modell för ordförande, övriga förbundsledamöter och revisorer behålls.
Hur stort arvodet till förbundsstyrelsen är totalt framgår inte i av arbetsgruppens rapport, men enligt årredovisningen för 2013 handlar det om 1,3 miljoner kronor, det vill säga drygt 111 500 kronor i månaden till heltidsarvoderade ordföranden och sammanlagt 440 000 kronor till övriga ledamöter. Utslaget på de 13 personer, inklusive tre ersättare, blir det nästan 34 000 kronor per ledamot.

Annons

Fotnot: Siffrorna är från 2013. För samtliga förbund gäller att ledamöterna även ersätts för förlorad arbetsförtjänst.

Läs ocksåEfter jättestrandningen – nu rekordhöjs hyrorna i MalmöPorttelefon med MKB:s logga och händer som håller en sedalbunt.
Här är jämförelsen:
Årsarvode: Sammanträdesarvode:
IF Metall 22 250 Nej
Hyresgästföreningen 4 400 2 200
Kommunal 39 620 Nej
TCO 6 500 514

Läs också Så renoverades lokalen för 50 000 kronor - ljudisolering viktigt Var fjärde ung vuxen bor kvar hos föräldrarna - de flesta mot sin vilja Regionkontor flyttar till brokig stadsdel: ”Vi ska vara där folk är”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.