HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Så påverkas hyresrätten av regeringsuppgörelsen

Nyheter Fri hyressättning för nyproduktion väckte stor uppmärksamhet. Men det finns tveksamheter kring hur innehållet i regeringsuppgörelsen ska tolkas.
Foto: Liberalerna / Socialdemokraterna / Miljöpartiet / Centerpartiet / Montage

Ett antal punkter i överenskommelsen mellan S, MP, L och C berör den svenska bostadsmarknaden. Och just punkt 44 (se faktaruta längst ned) har döpts “Reformera hyresmodellen”.

Men det som beskrivs här har väckt en del frågetecken. Så här ser Hyresgästföreningen respektive Fastighetsägarna på innehållet.

Läs ocksåLiten förening i Sandviken förhandlade fram lägre höjning än HyresgästföreningenSandvikenhus logga och porträttfoto på vd Stefan Lundqvist.

1. Fri hyressättning vid nybyggnation införs

Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa metoder som tillämpas.

– Det är lite intressant att det är en reform som går mot marknadshyror där man snabbt inser att det behövs regleringar. Men det är oklart hur denna tariff ska utvecklas och hur den ska komma till? Ska vi ha riksdagsdebatter där vi diskuterar hur mycket hyran ska höjas, säger Erik Elmgren, förhandlingschef vid Hyresgästföreningen som är kritisk mot formuleringen.

Fastighetsägarnas samhällspolitiska chef Martin Lindvall är försiktigt positiv, men bara beroende på hur “tariff” ska tolkas.
– Begreppet väcker många frågetecken. Om det ska tolkas som ett system inspirerat av den tyska modellen så tycker jag det är bra. Där kan hyresvärd och hyresgäst komma överens själva om hyran och lokala tabeller över de senaste överenskommelserna för likvärdiga lägenheter ger vägledning för både värdar och konsumenter. En sådan reform, med friare hyressättning och ett bevarat konsumentskydd, vore ett värdefullt steg i rätt riktning, säger han.

Läs ocksåNy hyresprotest i Göteborg – Krystyna, 74: ”Hur ska jag klara mig?”Ett 40-tal personer protesterade i går utanför kommunfullmäktiges möte vid Gustaf Adolfs torg mot standardhöjande renoveringar som chockhöjer hyrorna i Bergsjön.

2. Låt lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen.

En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån.

Annons

– Spontant förstår vi inte vad som avses. De där sakerna hanteras av parterna i en förhandling. Om de avser att de vill förtydliga bruksvärdesfaktorerna i lagstiftningen är det naturligtvis positivt. Hur lagstiftaren i övrigt skulle kunna styra den lokala hyresstrukturen är oklart. Vad gäller prisrelationer, i det här fallet hyror, tenderar marknaden vara bättre än lagstiftaren på att hitta rätt. Så vi är naturligtvis nyfikna på hur uppdraget för en sådan kommission ska se ut, säger Martin Lindvall på Fastighetsägarna.

Även Hyresgästföreningens Erik Elmgren är kritisk och säger att en kommission inte behövs.
– Nej, detta är sådant som parterna hanterar och det finns även i lagstiftningen. Det vi gör i dag med systematisk hyressättning ska inte staten lägga sig i över huvud taget.

Läs ocksåRetroaktiva hyreshöjningar – det här gäller när ny hyra dröjerRetroaktiva hyror, hyror,

3. Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras…

… för att fungera mer effektivt med, ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls.

– Vi sitter i trepartssamtal i dag och ska diskutera obereonde skiljedomsförfarande. Men parterna nämns inte i den här överenskommelsen, vilket är otroligt främmande. Jämför med arbetsmarknadsfrågan där parterna nämns, säger Erik Elmgren på Hyresgästföreningen.

Martin Lindvall på Fastighetsägarna lyfter också fram de pågående trepartssamtalen mellan Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sabo.
– Det behövs ett oberoende skiljedomsförfarande, men ett sådant behöver också en tydlig vägledning om vad den årliga hyresjusteringen ska grundas på. Annars missar man poängen.

Annons

4. Ge hyresvärden och hyresgästen en större frihet att komma överens om hur till- och frånval ska prissättas

– Vi har redan tidigare varit positiva till detta. Hyresvärdar vill gärna kunna möta de individuella önskemål som finns men samtidigt vara säkra på att få betalt för det, säger Martin Lindvall på Fastighetsägarna.

– Det finns lagrådsremisser redan nu och treparten har ställt sig bakom de förslagen. Däremot tycker jag att man ska se över själva formerna för det och hur hyran ska beaktas efter att tillvalet löper ut, säger Erik Elmgren.

5. Höj straffen för försäljning av svartkontrakt och kriminalisera köpen.

– Det finns en utredning som gjordes redan i höstas som stärker straffen så det är konstigt att man vill dra igång en utredning här, säger Erik Elmgren på Hyresgästföreningen.

– Här är egentligen alla parter överens efter den utredning som kom och välkomnar de förslagen. Att det finns med här kan möjligtvis tolkas utifrån att den fick viss kritik från lagrådet så att man nu vill justera själva förslaget, säger Martin Lindvall på Fastighetsägarna.

Läs också Ekonomisk kris och hot om höga hyror – då söker sig fler till Hyresgästföreningen Avbrutna förhandlingar och chockbud - "Boden utmärker sig bland Norrlandskommunerna"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.