Annons

Samverkansavtal tecknat i Umeå

Umeå ​AB Bostaden och Hyresgästföreningen ska samverka. Ett avtal är tecknat för 2009 som bland annat omfattar gemensamma boskolor, information till gymnasieungdomar och juridisk utbildning av Bostadens personal. - Ett bra avtal där ett plus ett blir minst fem, säger Ann-Sofi Tapani, vd på AB Bostaden.
I samband med årets hyresförhandlingar diskuterade de båda parterna hur det skulle vara möjligt att nyttja varandras resurser. Diskussionen ledde fram till ett samverkansavtal. Ett avtal som är unikt för Norrland.
 
– Vi som organisation sitter inne med att antal kompetenser som vi skulle kunna delge andra. Vi ser det här avtalet med Bostaden som ett sätt att förstärka hyresgästens roll och även göra hyresrätten mer attraktiv, säger Hans-Urban Strand, förhandlare på Hyresgästföreningen.
 
Avtalet innehåller:
En fortsättning på Boskolan. Ett samarbetsprojekt mellan många intressenter för att sprida kunskap om hur det fungerar att bo i hyresrätt.
Information till gymnasieelever om rättigheter och skyldigheter när man bor i hyresrätt. En broschyr ska tas fram i samband med föreläsningar på Umeås skolor.
Samt samverkan kring information, policyn och Bostadens Miljöfocusprojekt.
En del av samverkansavtalet är att Hyresgästföreningens jurister ska utbilda Bostadens personal i hyresjuridiska frågor. AB Bostaden har aldrig haft någon jurist anställd utan ansvaret har bollats mellan olika personer.
 
–  För oss finns det ingen vinst i att försöka slå Bostaden på fingrarna i olika juridiska konflikter. Den bästa lösningen är i stället att lösa problemen tillsammans, menar Hans-Urban Strand.
 
Ann-Sofi Tapani, vd på AB Bostaden, ser mycket positivt på avtalet.
 
– Det här är ett sätt för båda parter att dra nytta av varandras kunskaper och kompetenser. Det finns mycket vi kan samverka kring utifrån gemensamma intressen. Hyresgästföreningen har resurser som inte vi har och även tillgång till ett mycket bra nätverk, säger Tapani.
 
Samverkansavtalet löper fram till sista december i år och därefter förlängs det kalenderårsvis.

Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Hyresgästföreningen hoppar av evenemang runt Eurovision – ”Glädjen borta” Tom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från Hyresgästföreningen Ny lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning" Hyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?” Efter jättestrandningen – nu rekordhöjs hyrorna i Malmö

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.