Annons

Särövärd motsätter sig tvångsförvaltning

Kungsbacka ​​- Vi vill vidta åtgärder men vi har inte lyckats boka tid med hyresgästerna för att kunna göra en besiktning. Så försvarade sig företrädarna för bolaget Onsalafastigheter när Hyresgästföreningens begäran om tvångsförvaltning av hyreshusen i Särö i tisdags behandlades i hyresnämnden i Göteborg.
–   Vi vill fortfarande göra i ordning men vi vill av ekonomiska skäl besiktiga först eftersom det kan finnas fler fel som behöver åtgärdas och då är det mer ekonomiskt att göra alltihop på en gång, säger Bo Berglin, styrelseledamot i bolaget, som tillsammans med vd Hans Rydbeck, representerade Onsalafastigheter under förhandlingen.
–  Men vi har trots flera uppmaningar till hyresgästerna inte kunnat boka några tider för att kunna göra en neutral besiktning, fortsätter Bo Berglin, som både avvisade kravet på tvångsförvaltning och på att tidigare beslutade viten skulle dömas ut.
Onsala fastigheter har sedan tidigare två åtgärdsförelägganden riktade mot sig där bolaget ska åtgärda en rad brister i två av sina hyreslägenheter i Särö. Bägge förelägganden är förknippade med vitesbelopp på tillsammans drygt 40 000 kronor om åtgärderna inte genomförts inom utsatt tid.
–   Men trots rättsligt bindande beslut har bolaget inte genomfört de reparationer och det underhåll de ålagts att utföra och det är en så allvarlig vanskötsel att det är skäl nog för tvångsförvaltning. Dessutom är det omöjligt att få tag på hyresvärden så hyresgästerna har i realiteten ingen att vända sig till om något fel skulle uppstå i lägenheterna, säger Conny Borup, jurist vid Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.
Därför begärde Hyresgästföreningen i början av sommaren att vitena skulle dömas ut och lämnade också in en begäran om tvångsförvaltning.
För enligt hyresgästerna Susanna och Peter Ahrens samt Jerry Carlsson, som alla vittnade under sanningsförsäkran i nämnden, stämmer inte bolagets uppgifter överhuvudtaget.
Förutom ett par smärre saker, som att en lös takpanna lagts på plats och en väggkontakt reparerats, har inga av de övriga åtgärderna genomförts. Och att fastighetsägaren skulle ha legat i för att få kontakt och få komma in i lägenheterna dementerade alla tre.
–   Ingen har gjort något försök att kontakta oss och att vi skulle hålla oss undan och nekat någon att komma in i lägenheten stämmer absolut inte, säger Peter Ahrens. Vi vill inget hellre än att få de här bristerna fixade annars skulle vi inte sitta här i dag.
Nämndens ordförande Hans Henriksson undrade varför Onsalafastigheter är så mån om att göra en egen neutral besiktning när två rättsliga instanser redan konstaterat att det finns brister som måste åtgärdas. För även om bolaget vill göra ytterligare underhållsåtgärder betyder ju inte det att det går att strunta i att genomföra dem som det redan finns beslut om.
Bo Berglin menade dock att det var en serie olyckliga omständigheter som lett till att de redan konstaterade bristerna inte blivit fixade, att Onsala fastigheter gör så mycket de orkar med ekonomiskt och att man gjort vad man kunnat för att följa spelreglerna. Han berättade också att bolaget har en ansträngd ekonomisk situation och att hela bolagets fastighetsbestånd håller på att säljas.
Något beslut blev det inte under tisdagens förhandling. Först på fredag avgör nämnden om fastigheterna ska tvångsförvaltas eller inte.

Annons
Läs också Rebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din Kalla element, inget varmvatten: Yvonne gav upp och flyttade – värden riskerar vite på 50 000 i månaden Hyresvärden vägrar fixa bristerna - tvingas betala 20 000 kr Råttor, fukt och dålig ventilation – hyresgästerna fick nog och anlitade privata jurister Här har hyresgästerna varit utan el och varmvatten hela vintern: ”För jävligt” Kommunen griper in: "Lägenhetsdörrarna var fulla av kackerlackor och sekret"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.