HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

SD: ”Östersundshem prioriterar nyanlända”

Jämtland Sverigedemokraterna i Östersund anser att Östersundshem per automatik låter nyanlända gå före i bostadskön. Men någon sådan särskild öronmärkning av lägenheter finns inte, menar Östersundshem och kommunen.
Foto: Åsa Eriksson
Östersundshem har i sitt uppdrag som allmännytta ett bostadsansvar för särskilt utsatta medborgare.

SD-politiker i Östersund konstaterar i en motion att det är svårt att få en bostad för den som inte har råd att köpa sig en, eftersom Östersundshems bostadskö idag är lång.
Uppfattningen inom partiet är att problemet förvärras eftersom de anser att allmännyttan Östersundshem prioriterar nyanländas behov av bostad före alla andras.

Finns det öronmärkta lägenheter för nyanlända, Sandra Lundqvist, chef för kundservice och uthyrning på Östersundshem?
– Nej. Man har inte automatiskt rätt till förtur för att man är nyanländ. Vi har 60 lägenheter reserverade för ”socioekonomiskt utsatta målgrupper” däremot som förmedlas via socialförvaltningen. Det kan vara människor i behov av LSS-lägenhet, kvinnor som söker skydd på grund av hot och våld i hemmet, akut hemlösa eller nyanlända som inte hittar en bostad på egen hand. Kommunen har också egna lägenheter som de kan förmedla och ibland hittar nyanlända en bostad på egen hand.

Läs ocksåVärmen redan katastrofdyr för Britta: ”Det kommer bli värre”Britta Högmark Härdner har stenkoll på sin elförbrukning och får vända på varje krona för att ha råd att betala den.
Sandra Lundqvist, Östersundshem

Hur många lägenheter har förmedlats till nyanlända?
– 2018 hade vi reserverat 90 stycken för socioekonomiskt utsatta målgrupper och 29 stycken av dessa förmedlades som integrationslägenheter, som vi kallar dem. Hittills i år är siffran 13 av de 60 reserverade. Resten går alltså till andra som är i socioekonomiskt akut situation.

I Sverigedemokraternas motion föreslås att kommunfullmäktige ska besluta om att Östersundshem inte ska prioritera någon speciell grupp av bostadssökande överhuvudtaget.
Kommundirektör Anders Wennerberg och Unto Järvirova, styrelseordförande för Östersundshem Holding AB, har svarat på motionen som idag tas upp på kommunstyrelsens möte.
Liksom Östersundshems styrelseordförande Mattias Lööv.
Deras svar är likartade och grundar sig på allmännyttans roll och kommunala ansvar. Mattias Lööv sammanfattar sitt svar med att ”Östersundshem följer givna direktiv och lagar när vissa grupper prioriteras i vår bostadskö. Det är således inte juridiskt möjligt att bortse från dessa riktlinjer.”

Ledamot Stefan Sundberg (SD) är den som författat motionen som skrivits under av ytterligare tre partikamrater.
Vad var syftet med motionen?
– Att politikerna ska vara öppna med att säga som det är. Att de gör på det här sättet och då ska kunna stå för det och förklara för folk varför.

Läs ocksåKerstin har bott nära 70 år på samma ställe – "jag har levt mitt liv här"Kerstin sitter i en stol på sin balkong. Hon tittar ut över balkongräcket.

Men de har ju ett ansvar enligt lag att ta hand om alla i samhället, särskilt de som är särskilt utsatta?
– Ja, men det får konsekvenser som jag tycker att man ska diskutera. Det här är ett problem eftersom det råder bostadsbrist idag. Vad ska vi säga till våra ungdomar som behöver bostad? Att de måste bo kvar hemma för att nyanlända går före i kön? Är det inte rimligt att de som bor i Sverige ska få en bostad först?

Finns det något konkret förslag för hur det som ni ser som ett problem ska lösas?
– Det är ingen hemlighet att vi vill ha färre invandrare. Och att man borde bygga fler lägenheter som folk kan betala för och har råd att bo i.

SD:s motion författades redan för ett år sedan. Orsaken till förseningen uppges bero på brist på personal bland jurister som tittat på frågan.
Dessförinnan har Östersundshems styrelse behandlat frågan och beslutat om avslag på motionen. Förslaget till kommunstyrelsen är också ett nej.

Läs ocksåP-platsernas bredd passar en folkabubbla - men nu finns en halvmeter bredare bilar
Fakta: Östersundshems regler för förtur

Alla har rätt att ansöka om förtur och få den prövad.

Östersundshem handlägger inkomna förtursansökningar enligt gällande policy och avser främst personer redan boende hos Östersundshem.

Förtur till en lägenhet kan ges till den som av medicinska skäl, sociala behov eller på grund av mycket svåra omständigheter är i akut behov av ett annat boende. Förtur beviljas endast om den sökande saknar möjlighet att själv tillgodose behovet på annat sätt.

Har den sökande exempelvis tillräcklig kötid i bostadskön eller ekonomiska möjligheter att själv köpa en bostad beviljas inte förtur.

Den sökande skall även ha svenskt personnummer och uppfylla kraven på att kunna bo på egen hand i en hyresfastighet.

Om det finns oreglerade hyresskulder, andra boenderelaterade skulder eller om goda boendereferenser av annan anledning inte kan lämnas kan det inte anses att kravet på att kunna bo på egen hand är uppfyllt och förtur kan därför ej beviljas.

Skälen till förtur måste styrkas med intyg från någon som i sin yrkesverksamhet väl känner till den sökandes situation och som kan redogöra för hur en viss typ av bostad kan förbättra situationen för den sökande.

Det är inte skäl till förtur vid exempelvis trångboddhet, störande grannar, separationer, bostadslös med eller utan barn, vantrivsel eller höga hyror.

Den som erbjuds förtur ska vara beredd att ta en bostad omgående. I annat fall upphör förturen, likaså om den sökande inte svarar på erbjudandet.

Den sökande har ingen förtur till särskilda områden, om behov kan lösas på annat sätt. För att ett bifall till förtur ska kunna begränsas till att undanta bostad i visst område, måste det framgå att det är direkt olämpligt för den sökande att bosätta sig i det området.

Läs också Tusentals bilar skadas på parkeringar – hyresvärdar vill göra p-platser bredare Ingemar möttes av mosad framskärm – fler skador när bilar växer ur p-platserna

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.