HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Skattesmäll för stiftelser som hyr ut till rika

Nyheter Skatteverket har granskat bostadsstiftelser för behövande. Flera får nu en skattesmäll – eller tvingas höja hyrorna - eftersom de har för rika hyresgäster.

Hem & Hyra gjorde 2010 en stor granskning av landets bostadsstiftelser för fattiga. Den visade att de flesta hade en stor andel hyresgäster med höga inkomster.

Det fick Skatteverket att inleda en kontroll av ifall de följer skattelagstiftningen. Har man för rika hyresgäster får det nämligen skattemässiga följder.

Läs ocksåHöjningar tvingade Siv att flytta

Hittills har fem stiftelser fått backning, av delvis olika anledningar:

Vissa har ansett att stiftelsen bedriver hjälpverksamhet bland behövande och att de därför inte är skattskyldiga. Men Skatteverkets granskning har visat att de inte uppfyller villkoren för skattebefrielse.

– Vi gör en samlad bedömning av varje hyresgästs ekonomiska situation. Vi har ingen fast inkomstgräns, utan ser också till om man till exempel är ensamstående med flera barn, har dyra medicinska behov eller annat, berättar Camilla Hjerpe, sektionschef på Skatteverket.

Läs ocksåBostäder för fattiga går fortfarande till rika

För att stiftelsen ska få skattebefrielse måste 90-95 procent av hyresgästerna vara ekonomiskt behövande. Flera stiftelser påpekar att det är svårt att klara eftersom de inte kan vräka hyresgäster som får bättre ekonomi med åren.

Men Skatteverket tar också hänsyn till ifall stiftelsen verkligen försöker ha en hög andel verkligt behövande hyresgäster över en längre tidsperiod.

– Vi gör en samlad bedömning även där och det finns ju också stiftelser som uppfyller villkoren.

Läs ocksåOrdnade billig semester i stället för bostäder

Merparterna av stiftelserna för behövande har insett att de inte klarar det. Därför har de tagit upp sina inkomster till beskattning, som all annan näringsverksamhet. Flera av dem har ändå fått backning av Skatteverket, eftersom de samtidigt har subventionerat hyrorna.

Camilla Hjerpe jämför det med när en anställd får en anställningsförmån och måste skatta för det. I de här fallen är det dock inte den som har fått förmånen – hyresgästerna – utan stiftelserna som ska skatta, enligt reglerna.

– Har man hyresgäster som inte är ekonomiskt behövande och de ändå får hyror som inte är marknadsmässiga, ska det beskattas.

Så är fallet till exempel med Carl och Emmy Setterwalls minne, med 66 små lägenheter på Östermalm i Stockholm. Det innebär nu att stifelsen får en skattesmäll på nästan en halv miljon kronor för 2010. Skatteverket går inte in och river upp äldre skattebeslut, men kommer att kontrollera att reglerna följs framöver.

– Antingen måste den ta ut högre hyror eller skatta för att den subventionerar hyrorna. Det gör flera andra bostadsstiftelser, säger Camilla Hjerpe.

Ytterligare sex till åtta bostadsstiftelser är fortfarande under utredning. Camilla Hjerpe betonar att många andra granskade stiftelser har gjort allting rätt, skattemässigt.

Om de inte följer donatorns vilja är en annan fråga. Därhar länsstyrelserna tillsynsansvaret och bland annat i Stockholm har flera stiftelser fått svidande kritik.

Här är de stiftelser som har fått bakläxa:

  • Stiftelsen Carl och Emmy Setterwalls minne, som har 66 lägenheter på Östermalm i Stockholm, har skattat men samtidigt haft subventionerad hyra. Stiftelsen måste därför betala in 480 000 kronor extra i skatt.
  • Stiftelsen Douglas och Caroline Kennedys minne i Göteborg har varit skattebefriad, men borde egentligen betala skatt eftersom 14 av 23 hyresgäster inte är ekonomiskt behövande. För 2010 innebär det en skatt på 71 000 kronor.
  • Stiftelsen Isaak Hirsch minne i Stockholm har skattat för bostäderna men inte för sin omsorgsverksamhet. Eftersom stiftelsen inte ens själv bedömer att man har rätt till skattebefrielse för bostäderna har man det inte heller för omsorgen och alla inkomster ska tas upp för beskattning.
  • Greta och Johan kocks hem för gamla i Trelleborg har inte betalat skatt, men måste göra det eftersom bara 46 procent av hyresgästerna kan anses behövande, enligt Skatteverket. De ska också betala skatt för att man har subventionerade hyror. Eftersom stiftelsen redovisar ett underskott 2010 innebär beslutet att underskottet minskar, men för framtiden måste hyrorna höjas eller subventionen beskattas.
  • Stiftelsen Blomsterfonden i Östersund ska också betraktas som skattskyldig. Enligt Skatteverkets beslut framgår det av hyresgästernas taxeringsuppgifter att en betydande andel har inkomster som klart överstiger existensminimum. Därmed minskas stiftelsens underskott.
Läs också Stopp för rika i stiftelsehus Efter Hem & Hyras granskning - stiftelserna vill ändra reglerna

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.