HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Snart inflyttning i nytt passivhus i Göteborg

Göteborg ​​Ytterligare ett passivhus är i dagarna klart för inflyttning i Göteborg.  Hyreshuset med 49 lägenheter ingår i Bostadsbolagets nybygge Stapelbädden på Eriksberg och är bolagets första byggt med passiv teknik.
– Vi valde att bygga ett passivhus eftersom vi själva vill få en uppfattning om vad det innebär, säger Leif Andersson, fastighetsutvecklingschef hos Bostadsbolaget. Vi har inga erfarenheter av hur hyresgästerna uppfattar boendet i ett passivhus och hur energieffektivt det egentligen är.
– Därför kommer vi under det kommande året att noggrant utvärdera och jämföra det här huset med hus byggda i annan teknik för att komma fram till vad som är bäst.
Ett passivhus är ett extremt välisolerat hus som till övervägande del värms upp genom den energi som alstras från hushållsmaskiner och människor. Det innebär att energiförbrukningen blir väsentligt mycket lägre än i konventionellt uppvärmda hus.
Men samtidigt kostar ett passivhus något mer att bygga. I Bostadsbolagets fall blev byggkostnaden ungefär åtta procent högre än om huset byggts på konventionellt sätt.
– Det beror bland annat på att vi från början tog in anbud på ett normalhus, säger Leif Andersson. När vi sedan ändrade till ett passivhus ville entreprenören ha mer betalt. Sedan får vi också lite mindre uthyrbar yta än i ett vanligt hus, eftersom en del installationer tar större plats.
– Men vår förhoppning är att vi ska tjäna in den högre byggkostnaden genom betydligt lägre energikostnader.
Bostadsbolaget har ytterligare ett lågenergihus på gång på Norra Älvstranden. Det är Akterhuset med 80 lägenheter på västra Eriksbergsplatån – ett byggprojekt som bolaget övertog från kommunala Älvstranden Utveckling AB.
– Skillnaden mellan det här huset och passivhuset är egentligen inte särskilt stor, båda är ju hus med låg energiförbrukning., säger Leif Andersson.
– Men när man bygger ett passivhus finns det enkelt uttryckt mer strikta byggnormer för hur huset ska byggas medan ett lågenergihus ska ha en låg energiförbrukning utan att det är exakt specificerat på vilket sätt.
Nu på söndag mellan klockan 12-14 är det öppet hus i en av passivhusets lägenheter på Monsungatan 4. Det arrangemanget ingår som en del i ”Passivhusdagarna 2010” som under helgen arrangeras av Västra Götalandsregionen  och Passivhuscentrum i Alingsås och där ett flertal passivhus i regionen visas upp.
Göteborgs största hyreshus byggt i passivhusteknik heter Hamnhuset, har 115 lägenheter och stod klart år 2008.

Fakta: Fakta passivhuset


Har 50 procent tjockare fasadväggar än normalt.
Fönstren har cirka 35 procent bättre värmeisoleringsförmåga än normala fönster.
Isoleringen på taket är omkring 25 procent tjockare än normalt.
Lufttätheten är dubbelt så bra på klimatskalet.
Ungefär 75 procent av den värme som sugs ut via ventilationen återvinns.
Total energiförbrukning är cirka 60 kWh (kilowattimmar) per kvadratmeter.Källa: Bostadsbolaget

Läs också Lennart bor med gott samvete – hans värd ligger före i klimatracet Nu höjs hyrorna för var fjärde göteborgare Byggboom i Göteborg – Louisa är en av vinnarna Sveriges största hyresförhandling på grund – igen Konflikt om renovering i Kortedala – rädsla för hyreschock

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.