Annons

”Stockholmarna ska bestämma om ny hyresmodell”

Stockholm Vem ska bestämma om Stockholm ska införa en ny hyresmodell? ”Stockholmarna” säger stockholmarna. ”Regionstyrelsen” säger förbundsstyrelsen.

Vid förbundsstyrelsens sammanträde i Göteborg förra onsdagen behandlades en fråga från regionkontoret i Stockholm: vem ska besluta om systematisk hyressättning i Stockholm? 

En arbetsgrupp har presenterat ett förslag till förankrings- och beslutsprocess för systematisk hyressättning. I förslaget föreslås att det är regionstyrelsen som ska fatta beslut om antagande eller avslag av en framtida modell för systematisk hyressättning i Stockholms stad.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Att arbetet med att ta fram en sådan modell pågår, det har Hem & Hyra tidigare berättat. Men i regionstyrelsen har frågan varit kontroversiell, vissa ledamöter har inte ansett att det är förenligt med Hyresgästföreningens stadgar att det är regionstyrelsen som fattar beslutet. Därför har regionkontorets arbetsgrupp skickat frågan till riksförbundet.

– Vi har diskuterat frågan i regionstyrelsen och ska fatta ett strategiskt beslut. Det grundar sig både på ett uppdrag från fullmäktige och förbundets förhandlingsriktlinjer. Att det är kontoret som skickat in frågan är inte kontroversiellt, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen i Stockholm. 

Han sitter tillsammans med regionchefen och förhandlingschefen i Hyreskommittén, där också tre stora kommunala bostadsbolagen är representerade. Det är i hyreskommittén samtalen om en modell för systematisk hyressättning förs, som en bland andra frågor. De privata fastighetsägarna satt också här tidigare, men har hoppat av diskussionerna. 

Läs ocksåHyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?”

Simon Safari bor själv i Botkyrka, där systematisk hyressättning infördes för ett par år sedan. 

– Nu är alla jättenöjda, man vet vad man betalar för. Stockholms kommun är en av dem som är kvar, hyrorna spretar och det måste vi komma till rätta med. Regionstyrelsen arbetar för hela regionen, oavsett var man själv kommer ifrån, säger han och poängterar att han inom kort kommer att sammankalla ordförandena i förhandlingsdelegationera för att påbörja förankringsarbetet.

Annons

Liknande system finns i flera kommuner i regionen. Där har Hyresgästföreningen i kommunen frågan på sitt bord. Men i Stockholm finns tio stadsdelsföreningar och flera förhandlingsdelegationer för de kommunala bostadsbolagen. ”Det är arbetsgruppens mening att etablerandet av en enhetlig hyressättning försvåras om enskilda föreningsområden inte ingår och/eller om enskilda bolagsdelegationer ställer sig utanför en modell för systematisk hyressättning på en och samma ort (kommun)”, skriver regionkontorets arbetsgrupp.

Läs ocksåEfter jättestrandningen – nu rekordhöjs hyrorna i MalmöPorttelefon med MKB:s logga och händer som håller en sedalbunt.

De av Hyresgästföreningens förtroendevalda i Stockholms stad som Hem & Hyra pratat med anser att det här en fråga som ska avgöras av stockholmare.

– Det är klart att stockholmare ska besluta, vi äger frågan. De ska ske i delegationer och på alla sätt och vis, arbetsmodellen ska förankras. Det här är inget som genomförs på en kafferast, säger Janne Hanspers, ordförande i förhandlingsdelegationen för det privata beståndet. 

– Vi har andra och viktigare frågor att hantera just nu, men har blivit lovade ett möte tillsammans med övriga delegationer, säger Yngve Sundblad, ordförande i förhandlingsdelegationen gentemot Svenska Bostäder och tillägger.

– Om det pågår ett arbete med systematisering av hyrorna i allmännyttan måste självklart vi i förhandlingsdelegationerna få information och möjlighet att påverka snarast. Våra  omfattande erfarenheter från förhandlingarna måste tas tillvara.

Jon Källsäter, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Stockholmshem, är inne på samma linje.

Annons

– I min delegation är vi stenhårt övertygade om att delegationen ska förhandla och göra överenskommelser med Stockholmshem, från minsta ombyggnadshyra till avtal. Men vägen till beslutet kan vara en regionstyrelsefråga, att sammankalla alla som berörs till ett beslutsforum.

I regionstyrelsen finns ledamöter från hela länet, som utses av regionfullmäktige. I förhandlingsdelegationen för Stockholmshem sitter representanter valda av lokala hyresgästföreningar i bolagets bestånd.

– På goda grunder är det så. Vi kan lätt förklara att det är de som bor i Stockholmshem som beslutar. Det är en princip men också ett värde som Hyresgästföreningen måste bevaka, säger han.

Förbundsstyrelsen beslutade att beslut om införande av en förenings- och delegationsövergripande modell för hyressättning ska enligt föreningens stadgar beslutas av regionens styrelse.

Läs också Så renoverades lokalen för 50 000 kronor - ljudisolering viktigt Var fjärde ung vuxen bor kvar hos föräldrarna - de flesta mot sin vilja Regionkontor flyttar till brokig stadsdel: ”Vi ska vara där folk är”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.