Annons

Stöd gav över 500 bostäder

Västernorrland Bostadsbristen ska motas med ett investeringsstöd. I Norrland har det gett en positiv effekt på kort tid med 538 lägenheter.

Bostadsbristen är stor över hela Norrland. Även i de mindre kommunerna har brist, inte minst på grund av att det inte byggts något på länge. Därför beslutades det om ett investeringsstöd som ska stimulera byggande. Och Hem & Hyras granskning visar att stödet har börjat ge positiv effekt i Norrland, sedan det infördes den 1 januari i år. Det fanns också ett tidsbegränsat stöd som gällde från 2015 då beslutet om stöd kom.
– Tanken med stödet är att få i gång byggandet i Sverige med 15 000 fler lägenheter utöver det som redan planerats, säger Paul Silfverberg som är jurist på Boverket.
– Det har också visat sig ha effekt. Både i mer byggande, men också att projekt tidigareläggs.
– Målet är fler lägenheter med sansade hyror och det ser vi nu förverkligas.
I Norrland har det alltså hittills byggts eller ska byggas 538 hyresrätter eller student bostäder. Flest bostäder år på väg i Gällivare, där det är klart med stöd till 202 lägenheter. Men även om det är en hel del som byggts, är det vissa bolag som bygger utan att söka stöd. Östersundshem är ett bolag som byggt, men struntat i möjligheten att söka stöd.
– Anledning till att investeringsstöd inte har sökts är att det beräknade bidraget inte täcker den sänkta hyresnivån som är villkorat, säger VD-assistenten Christian Olsson på Östersundshem.
– Vi har påtalat ojämlikheterna i investeringsstödet på riksnivå, då både stödet och de villkorade hyresnivåerna är betydligt sämre i vår region i jämförelse med vissa andra regioner.
Det är dock inget man håller med om på Boverket. Tvärtom är det framför allt i Stockholmsregionen det inte går att bygga inom de ramar stödet kräver.
– Att det inte skulle fungera på andra håll i mellanstora eller små kommuner har jag svårt att se, säger Paul Silfverberg.
Han konstaterar också att det finns ytterligare en effekt som stödet ofta ger: Framtidstro tack vare att det byggs.

Det var inte på något sätt självklart att Jokkmokkshus skulle bygga nytt. Det stod 600 i bostadskön, men ingen visste hur många som faktiskt behövde en bostad. Samtidigt är avflyttningen från kommunen ganska stor.
– Mot bakgrund av det är det svårt att fatta rätt beslut. Risken finns att man står där med tomma lägenheter, säger Ann-Christin Kvickström, VD på Jokkmokkshus.
Men viljan fanns där och sakta men säkert tog planerna form: Jokkmokkshus skulle bygga nytt för första gången på väldigt lång tid. En fastighet med tio lägenheter och två radhuslängor med sammanlagt sju lägenheter beställdes.
– Vi sökte och fick dessutom investeringsstöd till projektet. Det var verkligen jättebra att vi fick det, säger Ann-Christin Kvickström.
– Vi hade säkert byggt även om vi inte fått stödet. Men det underlättade beslutet.
Hon konstaterar också att investeringsstödet inte innebar att hyrorna blev lägre än utan stödet.
– Investeringsstödet innebar att hyrorna inte kunde bli för höga och indirekt påverka övriga hyror i kommunen. säger Ann-Christin Kvickström.
– Och dessutom tror jag att det betydde mycket för Jokkmokksborna att det byggdes.
En som såg fram mot den nya fastigheten är Kristian Poulsen. Han tvekade inte en sekund när chansen till en lägenhet i det nybyggda huset dök upp. En trea på 65 kvadratmeter där kök och vardagsrum är en enhet.
– Det har ju varit ett hårt tryck på lägenheter i Jokkmokk, så det här blev perfekt. Extra kul att få en av de nya lägenheterna, säger Kristian Poulsen.
– Härligt när allt är helt nytt. En känsla man inte får uppleva så ofta.

Annons
ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar
Annons
Fakta: Investeringsstöd

Stöd får lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöd kan även lämnas för bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt om det finns brist på en viss typ av bostäder. Kiruna och Gällivare får ett högre stöd för att bygga nya hyresbostäder som är nödvändiga för att klara stadsomvandlingen.
Källa: Boverket

Läs också Katastroffilmen skrämmer inte Kirunaborna: "Vi lever med en oro, men inte för att ramla ner i nåt hål" Bankbolag tvistar om 40 miljoner i investeringsstöd för hyreshus – kan drabba hyresgästerna Nya lägenheterna: trängre, dyrare och sämre planerade Magnus bor i storstadsområdet där snitthyran rusat snabbast: ”Du får ju ett urval” Så snabbt rusar hyrorna i fattiga stadsdelar – småbarnspappan Khaled: ”Hur ska folk överleva?”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.