Annons

Brist på bostäder hämmar Sörmland

Södermanland Det byggs mer än på mycket länge i Södermanland. Men det hjälper inte. Hela länet lider av akut bostadsbrist. Framför allt fattas det hyresrätter. Förlorare i den hårdnande konkurrensen om någonstans att bo är ungdomarna.
Foto: Monika Steczkó
Eskilstunas invånarantal har växt med 20 procent sedan millennieskiftet. Behovet av fler hyresrätter är nu stort.

Bostadsmarknaden i Södermanland har förändrats dramatiskt under 2000-talet. Det visar länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys.

Vid millennieskiftet var det bara Strängnäs och Trosa som hade brist på bostäder. De övriga sju kommunerna hade balans eller till och med överskott.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

I dag har samtliga nio kommuner underskott. Obalansen väntas kvarstå om ytterligare tre år.

Landshövdingen Liselott Hagberg ser allvarligt på problemet. I ett förord till bostadsmarknadsanalysen skriver hon:

”Faktum är att länet står inför stora bostadssociala utmaningar eftersom brist på bostäder fortfarande råder. Underskottet innebär problem. Flera grupper saknar möjlighet att ordna en egen bostad vilket påverkar dem negativt och i förlängningen även offentlig och privat sektor och dess tillväxtmöjligheter.”

Läs ocksåTillbaka till klassrummet – Karina och Lars bor i en ombyggd skola: ”Står bara och förfaller annars”

Med andra ord: Bostadsbristen hämmar utvecklingen.

Under hela 2000-talet har befolkningen i Södermanland ökat stadigt. Förra året växte länet med 3 354 personer. Det var fler som flyttade in än som flyttade ut och fler som föddes än som dog.

Annons

Nästan halva befolkningsökningen har skett i Eskilstuna där antalet invånare ökat med 20 procent sedan år 2000.

Läs ocksåKatastroffilmen skrämmer inte Kirunaborna: "Vi lever med en oro, men inte för att ramla ner i nåt hål"

Närheten till Stockholmsregionen har haft stor betydelse. Pendlingsmöjligheterna är goda från de östra delarna av länet och bostadspriserna är klart lägre än i Stockholm.

Men den här i grunden positiva utvecklingen har alltså lett till en bostadsbrist i samtliga Sörmlandskommuner som nu bromsar fortsatt expansion.

Enligt bostadsmarknadsanalysen har ungdomarna extra svårt att få tag på någonstans att bo. Detta eftersom det i dag krävs kontakter, lång kötid och högre inkomster än vad unga människor oftast hunnit komma upp i.

Särskilt utsatta är också nyanlända, äldre och funktionshindrade. De två sistnämnda grupperna för att det saknas så kallade särskilda boendeformer i flera av kommunerna.

Byggandet har också kommit igång om än väl sent. 2018 färdigställdes det 1 821 bostäder i Södermanland. En ökning med 53 procent sedan året innan och det mesta som byggts sedan 1992.

Annons

Av de nya bostäderna var 850 hyresrätter. Även det är det högsta antalet sedan 1992.

Enligt kommunernas rapportering till länsstyrelsen hålls byggtakten uppe på en fortsatt hög nivå. Under 2019 väntas byggen av ytterligare 2 000 bostäder påbörjas.

Men det räcker ändå inte för att lösa problemet med bostadsbristen på kort sikt. Samtliga nio kommuner bedömer att de kommer att ha fortsatt underskott om tre år.

Och även om det byggdes ännu mer skulle det inte hjälpa eftersom det är för dyrt för många att bo i nyproducerade lägenheter och hus.

”Hela samhället står inför stora bostadssociala utmaningar. Det handlar om att skapa ett samhälle som motverkar segregation och ökade inkomstklyftor, bygga hyresbostäder till lägre priser i större omfattning, tillgängliggöra bostäder i det befintliga beståndet och ordna bostadsfrågan för nyanlända”, skriver tjänstemännen på länsstyrelsen som gjort boanalysen i sin sammanfattning.

Fakta: Behov av fler hyresrätter
Kommun 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok el. större
Vingåker X X X
Gnesta X X
Nyköping X X X X X
Oxelösund X X
Flen X
Katrineholm X X X X
Eskilstuna X X X
Strängnäs X X X
Trosa X X X
Läs också Nya lägenheterna: trängre, dyrare och sämre planerade Magnus bor i storstadsområdet där snitthyran rusat snabbast: ”Du får ju ett urval” Så snabbt rusar hyrorna i fattiga stadsdelar – småbarnspappan Khaled: ”Hur ska folk överleva?”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.