HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

”Stora skatteorättvisor mellan ägt och hyrt boende”

Nyheter Staten har avvecklat bostadspolitiken och omfördelat resurserna till dem som äger sitt boende. Den slutsatsen dras i en ny bok som skrivits på uppdrag av Hyresgästföreningen.

För tjugo år sedan räckte det med en halv årslön för en genomsnittlig löntagare för att klara insatsen för en nybyggd bostadsrätt med tre rum. Sjutton år senare, 2014, var kostnaden för insatsen 14 gånger högre, enligt siffror som Dan Andersson, före detta LO-ekonom, redogör för i boken Eget hem åt alla Så löser vi bostadskrisen som han skrivit på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Att vi har hamnat där beror, enligt Dan Andersson, på att konkurrensen på byggmarknaden är svag och att ränteavdragen som privatpersoner får göra på bostadslån, gör att kapitalkostnaden blir konstlat låg och att konsumenten därmed inte blir så priskänslig.

Läs ocksåEfter årets rekordhöjning – nu kommer nästa hyressmäll, Lars, 71: ”Ett svek”Lars Toftmar, hyresgäst i Ystad.

Det saknas även intresse för att bygga i volymer så att priserna sjunker. De byggande bolagen äger ofta mark som inte bebyggs, eftersom tomma lägenheter riskerar att minska avkastningen och värdet på den reserv av byggbar mark som företaget äger. Hälften av bostäderna byggs på mark som byggherren ägt sedan minst fem år tillbaka.

Annons

– Vinstdrivna företag bygger inte bort bostadsbristen. Samtidigt har staten avvecklat bostadspolitiken de senaste decennierna och tagit bort det statliga incitamentet för att bygga. Det har lett till dagens situation, säger Dan Andersson.

Han menar att det råder en stor orättvisa i beskattningen mellan det ägda och hyrda boendet. Förutom ränteavdragen pekar Dan Andersson på rot- och rutavdraget. Det har gjort att intresset för att bygga hyresrätter har minskat.

Läs ocksåVärden bröt upp Rogers källarförråd - skulle vårstädaMan som sitter i en fåtölj.

– Ungefär lika mycket som staten satsade på en social bostadspolitik för 20 år sedan finns nu som skatteförmån för dem som äger sin bostad.
Många kommuner väljer även bort hyresrätten eftersom man dels vill ha ett stabilt inflöde av köpstarka invånare som bidrar med skatteinkomster, dels inte innebär stora utgifter för kommunerna, enligt Dan Andersson.
Han menar att politikerna nu står vid ett vägskäl:

Annons

– Valet står mellan ett system med marknadsbaserade hyror och successiv privatisering av de kommunala bostadsbolagen. Eller ett system där allmännyttan utnyttjar det utrymme som redan finns att föra en social bostadspolitik baserad på affärsmässiga principer, säger Dan Andersson.

Läs också Efter flera misstag - nu får hyresgästerna anmäla felen till en jurist En sjungande regionordförande med stort hundintresse Definitivt stopp för ombildningar i Göteborg

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.