Annons

Strikta köer dominerar

Södermanland Längst köande får lägenheten som blir ledig. Det är vad som gäller hos de stora företagen i Mellansverige. Men kravet på aktivitet varierar liksom chansen till förtur.

De kommunala bostadsföretagen har tappat kontrollen över sina lägenheter med de rigida, raka köerna. Det konstaterade Boverket nyligen i samband med en rapport om hur trångboddhet, svarthandel, och integrationsproblem följt i spåren av bostadsbristen.

Den statliga myndigheten rekommenderar nu bostadsbolagen att gå från strikta tidsköer till mer behovsstyrda fördelningsprinciper.

Och Hem & Hyras genomgång av köreglerna i de största allmännyttorna i sju län i Mellansverige bekräftar att det fortfarande är strikta kötider som gäller när lägenheterna fördelas.

Några få bostäder går vid sidan av bostadskön enligt olika varianter av ”bostad direkt” med antingen lottning eller först anmäld får första tjing.

Vissa bostadsbolag, som Uppsalahem, öronmärker också ett mindre antal bostäder för seniorer eller unga vuxna. Det var så Alexander Prettner fick tag en på ett förstahandskontrakt. Han och flickvännen Sofie Franzén delade en liten andrahandsetta innan Alexander efter nästan tio år i kö nyligen fick ett eget kontrakt, där ett krav var att hyresgästen var under 27 år när kontraktet skrevs på.

– Nu har vi en tvåa på 57 kvadratmeter för samma hyra som ettan vi hyrde i andra hand. Det är skönt att ha ett separat sovrum, säger Alexander Prettner.

Men annars är det tidspoäng som gäller. Något som ensidigt gynnar personer, ofta äldre, som stått i kö väldigt länge utan hänsyn tagen till behoven.

Förändringar är dock på gång hos flera av de stora kommunala bolagen.

Hos Mimer i Västerås har man framför allt inriktat sig på att luckra upp inkomstkrav och andra regler för rätten att hyra bostad. Detta för att ge fler möjlighet till egna kontrakt och samtidigt minska risken för oseriös andrahandsuthyrning.

– Nu när det är stor bostadsbrist vill vi öppna upp för fler att kunna hyra, säger Anette Jansson, Mimers kundcenterchef.

Hos Kfast i Eskilstuna är det dock inte aktuellt med några förändringar.

– Systemet med kötid fungerar bra. Alla vet vad som gäller och det blir inga onödiga diskussioner, säger hyreschefen Liselotte Perbro.

Ett bostadsbolag som redan gått över till ett mer aktivt kösystem är Karlstads Bostads AB. Företaget har ett avancerat poängsystem där sökprofil, egen motivering och kundbonus ger olika delvärden som sammanställs till en värdesumma.

Minst var fjärde månad måste de sökande vara aktiva i systemet och efter tre år i kön försvinner första årets poäng.

– Vi har fått en mer dynamisk kö, konstaterar koordinatorn Mats Hedlund.

Men en förändring är ändå på gång även där:

– Systemet upplevs som lite krångligt. Det behöver förenklas.

Något som ligger i linje med Hyresgästföreningens uppfattning om hur köerna ska fungera.

– Det är viktigt att kösystemen är tydliga och begripliga. De som söker bostad måste kunna förstå varför man får lägenhet eller inte. Alla undantag försvårar begripligheten även om det naturligtvis är bra att folk som behöver hjälp också kan få det, säger bostadspolitiske utredaren Johan Lindahl.

 Men det stora problemet är i grunden, menar han, att det byggs för lite bostäder.

– Bostadsbristen kommer man inte åt genom utformningen av köer.

Förtursreglerna varierar kraftigt mellan företagen Hem & Hyra tittat närmare på. De flesta har någon form av näringslivsförtur för personer utifrån som fått jobb på orten, särskilda skäl eller medicinska förturer.

I Västerås kan personer med minst en och en halv timmes restid som fått jobb i kommunen ansöka om förtur till lediga bostäder.

I Eskilstuna ges inga förturer alls. Inte ens av medicinska skäl.

– Vi är inga läkare som kan bedöma vem som är sjukare är någon annan, säger Liselotte Perbro.

 

Fakta: Kösystem

Företag Kösystem Krav på aktivitetet Förturer Antal i kö 
Gavlegårdarna, Gävle Kötid, poäng per dag. Några få släpps ”direkt” Nej, men spärr efter fem ”nej tack” Ja, bl a vid jobb i kommunen 100 000
Kbab, Karlstad Värdesumma utifrån flera olika faktorer Ja, inloggning var fjärde månad Ja, bl a vid 8 mils pendling 16 000
K-fast, Eskilstuna Kötid. Några lägenheter på ”direkt” Ja, inloggning var sjätte månad Nej 19 700
Kopparstaden, Falun Kötid med poängberäkning. Några få ”direkt” Ja, inloggning en gång per år Ja, bl a vid 10 mils pendling 16 000
Mimer, Västerås Kötid med poäng per dag. Några få lottas ut Ja, aktvitet krävs en gång per år Ja, bl a vid 1,5 timmes pendling 39 369
Uppsalahem Kötid, sökande med flest dagar får lägenheten Ja, inloggning en gång per år Vissa lgh reserverade för unga 98 400
Öbo, Örebro Kötid, poäng per dag. Några via först anmäld Nej, men det är på gång Ja, vid 2 tim eller 10 mils pendling 39 000 aktiva 

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.