Annons

”Strömstadsbyggen vänder sig till fel forum”

Strömstad Hyresnämnden är inte rätt instans för Strömstadsbyggens skadeståndskrav. Det anser stämda Hyresgästföreningen i ett yttrande.

Hyresgästerna i Strömstadsbyggens 1 500 lägenheter har fortfarande ingen aning om ifall deras hyror kommer att höjas i år och i så fall med hur mycket. Bakgrunden är en komplicerad historia där Strömstadsbyggen först frånträdde förhandlingarna med Hyresgästföreningen och sedan krävde skadestånd av densamma för förhandlingsbrott. 

Hem & Hyra har nu tagit del av Hyresgästföreningens yttrande till Hyresnämnden i Göteborg. Och enligt det har Strömstadsbyggen vänt sig till fel instans med sitt skadeståndskrav. 

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

”Tvister som har sin grund i förhandling om hyran ska hänskjutas till Hyresmarknadskommittén”, skriver Hyresgästföreningens förhandlare Ludvig Hansson i yttrandet. 

Annons

Skulle det trots allt visa sig att hyresnämnden är rätt forum, ja då menar Hansson att Strömstadsbyggen har begått ett formellt fel som gör att nämnden ändå inte ska pröva frågan. Felet består i att Strömstadsbyggen inte har underrättat Hyresgästförennigen om sitt skadeståndsanspråk på 100 000 kronor så att föreningen kunnat ta ställning till anspråket. 

Upprinnelsen till tvisten är att Strömstadsbyggen inte ville lämna ut den hyresfil som Hyresgästföreningen begärde som underlag för förhandlingen. Hyresfilen är en sammanställning av dagens hyror för varje enskild lägenhet. 

Annons
Läs ocksåGav sken av att hyran på äldreboende var förhandlad – stiftelse svarar på kritiken

Det är ännu oklart när hyresnämnden behandlar ärendet.

Fakta: Hyresnämnden

Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Hyresnämnden gör normalt ett medlingsförsök även i sådana ärenden som nämnden kan pröva.

Inom hyresnämnden tjänstgör drygt 100 personer, varav 25-30 hyresråd (domare), cirka 50 nämndsekreterare samt övrig personal.

Vid ett sammanträde hos hyresnämnden deltar normalt tre ledamöter. Ordföranden är jurist och kallas hyresråd. De andra ledamöterna är så kallade intresseledamöter. En av dem är väl insatt i fastighetsförvaltning och en är väl insatt i hyresgästers eller bostadsrättsinnehavares förhållanden. En protokollförare brukar också medverka vid sammanträdet.

Källa: Sveriges domstolar

Fakta: Hyresmarknads-kommittén

Mellan SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag, och Hyresgästföreningen finns den partssammansatta Hyresmarknadskommittén, HMK. Inom HMK sker dels prövningar av tvister, dels överläggningar i frågor av övergripande intresse och betydelse för organisationerna och de lokala parterna. 

Källa: SABO

Läs också Hyresgästföreningen höjer avgiften för att förhandla: ”Vi hoppas på förståelse” Fyra generationer som skapar trivsel i bostadsområdet Hyresgästföreningen hoppar av evenemang runt Eurovision – ”Glädjen borta” Tom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från Hyresgästföreningen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.