HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Tillgängliga bostäder för äldre kartläggs

Umeå 900 Umeåbor i åldrarna 70-84 år ska få berätta hur deras bostäder fungerar. En enkät skickas ut nästa vecka och Umeå kommun hoppas att resultatet ska hjälpa till i planeringen av boenden för äldre.

Umeå kommun vill ta reda på hur invånare i åldrarna 70-84 år upplever sitt boende. Därför får alltså 900 personer i dagarna en enkät hemskickad.
– Vi vill veta hur äldre människor i flerbostadshus upplever sitt boende och miljön utanför sina hus. Tillgänglighetsfrågorna är viktiga och resultatet av undersökningen ger oss ett bättre underlag för att planera för boende för äldre i Umeå. Jag hoppas att så många som möjligt av de 900 vi skickar ut enkäten till tar sig tid och besvarar den, säger Malin Lagervall, planeringschef, Övergripande planering, i ett pressmeddelande.
2011 totalinventerades Umeås flerbostadsbestånd, totalt 36000 bostäder. 59 procent eller 21 200 lägenheter var tillgängliga för rullatorer. 41 procent bedömdes otillgängliga. Den otillgängliga delen kopplades till lite äldre bostäder och då i synnerhet i Västerslätt och Östra stadsdelen. Den nya enkäten ska komplettera den förra.
Bakgrunden till initiativet är att antalet äldre ökar kraftigt. Enligt kommunens beräkningar förväntas antalet invånare i Umeå som är över 80 år, bli drygt 3000 fler.
– Den kraftiga ökningen av äldre ställer krav på att det finns bostäder som är tillgängliga och anpassade. Enkätresultatet blir ett viktigt planeringsunderlag men även nyttig information till fastighetsägare om olika typer av åtgärder som kan behöva göras i deras fastigheter, säger Peter Thuresson, statistiker, Övergripande planering.
Inventering av flerbostadshus finns som en återkommande åtgärd i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Läs också Planerade ombildningen splittrar de boende: "Lägg korten på bordet. Varför ska ni sälja?" Värsta värden har gjort byn ökänd – möt den andra sidan av Blötberget Från Italien till Gamla stan - här blir balkongerna läktare Stendahl kom inte till rättegång - får betala halv miljon Tusentals gröna jobb skapar akut bostadsbrist och oro i Norrland

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.