HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Två chefstjänster blir en på rådgivningen och medlemscenter

Örebro Hyresgästföreningens nationella rådgivning i Uppsala och medlemscenter i Örebro har tidigare haft varsin chef, men nu har de två tjänsterna ersatts av en. Syftet är, enligt ledningen, att stärka samverkan mellan verksamheterna.
Mika Nuutilainen har utsetts till chef på Hyresgästföreningen för både nationella rådgivningen i Uppsala och medlemscenter i Örebro.

Det är Mika Nuutilainen, tidigare chef för nationella rådgivningen, som nu har utsetts till chef även för medlemscenter. I och med att han redan arbetar på Hyresgästföreningen tillträder han den nya tjänsten omedelbart.

Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen.

– Det här är två nationella enheter som är snarlika varandra, därför är det rimligt att de har en gemensam chef. Vi vill alltid se till att resurserna används så bra som möjligt och här stärker vi samtidigt samarbetet mellan rådgivningen och medlemscenter, säger Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen.

Är syftet en ekonomisk besparing?

– Nej, framför allt handlar det om att verksamheterna ska bli ännu bättre på att samarbeta. Men med en chef i stället för två frigör vi samtidigt resurser till annat, säger Jonas Nygren.

Det var när den tidigare chefen för medlemscenter, Björn Lindgren, i höstas fick nytt jobb som regionchef i Hyresgästföreningens region Sydost som frågan väcktes. Anna-Karin Glanberg, enhetschef på riksförbundet, fick tillsammans med regioncheferna för region Mitt och region Aros-Gävle i uppdrag att utreda möjligheten att ha en gemensam chef för nationella rådgivningen och medlemscenter.

Anna-Karin Glanberg, enhetschef på riksförbundet.

– Vi kom fram till att fördelarna väger tyngre än nackdelarna. Medarbetarnas kompetens kan tas till vara bättre och chefen kan ta ett helhetsgrepp när det gäller utvecklingsarbetet. De medlemmar som kontaktar oss vet inte alltid om det är en juridisk fråga eller annan fråga de har, därför är det naturligt med mer samverkan mellan medlemscenter, rådgivningen och växeln, säger Anna-Karin Glanberg.

Hur ska en chef hinna med två tidigare chefers jobb?
– Jag vill inte säga att det handlar om att en chef ska göra två chefers jobb, utan att gruppcheferna får chans att utvecklas och få en ännu viktigare roll, samtidigt som vi stärker upp medlemskontakten. Vi har en utmaning i att chefen inte i samma utsträckning kommer att vara närvarande på arbetsplatsen, för den nya chefen kommer ju inte att kunna vara fysiskt närvarande på två platser samtidigt. Men det finns redan två gruppchefer på vardera ställe som har personalansvaret, säger Anna-Karin Glanberg.

Är den nya tjänsten placerad i Stockholm?

– Precis som tidigare är chefen anställd av riksförbundet, men kommer att utgå från arbetsställena Örebro och Uppsala och har även möjlighet att arbeta i Stockholm. Det är ingen skillnad mot tidigare, säger Anna-Karin Glanberg.

Läs ocksåJuristen lättade ankar

Nationella rådgivningen och medlemscenter kommer att vara kvar i Uppsala och Örebro, och de som arbetar på enheterna kommer även fortsatt att vara anställda av respektive region.

Läs också Många ville diskutera Krylbo Fotboll och politik sätter fart på sommaren i region Mitt De representerar region Mitt på förbundsstämman Omval och motionsnej

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.