HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Två ordföranden blir av med uppdragen

Stockholm P-O Brogren, Hyresgästföreningens ordförande i Solna, och Jan Bergström, ordförande i Hyresgästföreningen Kungsholmen suspenderas från samtliga sina uppdrag i Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningens regionstyrelse i Stockholm har suspenderat två förtroendevalda och varnat en tredje. P-O Brogren och Jan Bergström får inte inneha förtroendeuppdrag under 5 år. Fredric Ericsson, ordförande för Hyresgästföreningen Södermalm och själv ledamot i regionstyrelsen, får en varning. 

Beslutet är fattat efter en utredning i regionens etik- och moralgrupp. Enligt deras funktionsbeskrivning ska gruppen i första steget ha ett samtal, därefter en skriftlig erinran och i tredje hand överlämna ärendet till regionstyrelsen för suspension eller uteslutning.

Läs ocksåCoronakrisen anges som skäl för utdelning från allmännyttan

– Jag har aldrig någonsin varit i kontakt med etik- och moralgruppen, säger Jan Bergström, som fick meddelandet på sin telefonsvarare.

Har du fått information om att du varit anmäld till etik- och moralgruppen?

– Nej, nej, nej. Jag har inte hört talas om några klagomål.

Läs ocksåHär går gränsen för hur varm lägenheten ska behöva vara

P-O Brogren, ordförande i Hyresgästföreningen Solna, kommer att överklaga beslutet som sådant.

– Det här är uppenbart rättsvidrigt, jag har inte fått ta del av någonting, vare sig muntligt eller skriftligt. Därför kan jag inte ha någon uppfattning om suspenderningen. Däremot strider det mot både stadgar och allmänna rättsprinciper att inte höra mig innan, säger han.

På vilka grunder suspenderingarna och varningen har beslutats framgår inte av den information som skickats till föreningsstyrelserna i dag:

Läs ocksåPedofilmisstänkt har gjort vissa erkännanden – yngsta offret två år

”Vid regionstyrelsens möte tisdagen den 7 juni beslutade regionstyrelsen:

att   P-O Brogren, förtroendevald Solna samt Upplands-Väsby suspenderas från samtliga förtroendeuppdrag under en tid om fem år,
att   Jan Bergström, förtroendevald Kungsholmen suspenderas från samtliga förtroendeuppdrag under en tid av fem år
att   Fredric Eriksson, Södermalm och Regionstyrelsen  tilldelas en muntlig varning.

Till grund för regionstyrelsens beslut ligger utredningar gjorda av regionens moral och etikgrupp.

Trots att regionstyrelsen givetvis har det största förtroendet för regionens moral och etikgrupp (vald på fullmäktigemötet 2015) var det både svårt och obehagligt men nödvändigt att fatta beslut som så starkt påverkar enskilda personer.

Jag vill också informera er om att av regionstyrelsens tretton ledamöter anmälde några en avvikande åsikt och reserverade sig mot beslutet.  

Regionstyrelsen anser att det är väldigt viktigt att vi för vår trovärdighet gentemot hyresgäster och medlemmar men även som organisation efterlever och respekterar fattade beslut samt regionens etiska regler och grundläggande värderingar.

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen Region Stockholm”

Regionstyrelsen var inte enig i sitt beslut, som kan överklagas till förbundets styrelse.

Läs också Brister och för hög hyra är hyresgästens främsta problem Corona har gett fyra av tio hyresgäster sämre ekonomi

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.