HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Upplands-Brohus höjer hyrorna med 2,1 procent

Upplands-Bro Från och med den 1 januari 2020 får hyresgästerna i Upplands-Brohus en hyreshöjning med 2,1 procent. 0,20 procent öronmärks för trygghetsskapande åtgärder.
Foto: Gry Ellebjerg
Hyrorna höjs med 2,1 procent från och med nästa år för Upplands-Brohus hyresgäster.

I fredags förra veckan lyckades Upplands-Brohus och Hyresgästföreningen efter det fjärde förhandlingstillfället att enas om nivån för nästa års hyror. Upplands-Brohus höjer hyrorna med 2,1 procent från och med den 1 januari 2020. Ett nytt inslag är att 0,20 procent ska öronmärkas för trygghetsskapande åtgärder.

Det kan till exempel handla om förbättrad belysning eller att genomföra åtgärder i syfte att förhindra biltrafik inne i bostadsområdena. En gemensam plan för detta kommer att arbetas fram, som ska vara klar i slutet av januari 2020.

Läs ocksåSå mycket höjs hyran i Stockholm 2020

– Trygghetsarbetet är något vi prioriterar högt inom Upplands-Brohus varför det har känts bra att lyfta detta inom ramen för hyresförhandlingarna, säger Ann Hermansson Alm, vd på Upplands-Brohus.

Den öronmärkta procentsatsen för trygghetsskapande kom bostadsbolaget och Hyresgästföreningen överens om tillsammans.

Invånarna i Upplands-Bro känner sig otryggast i hela landet, enligt den nationella trygghetsundersökningen från Brå, Brottsförebyggande rådet. Enligt den senaste undersökningen känner sig nästan hälften av de tillfrågade, 47 procent, otrygga när de är ute sena kvällar i det egna bostadsområdet. Undersökningen bygger på enkätsvar från 200 000 personer. Drygt 400 personer var från Upplands-Bro.

Läs också65 000 hyresgäster får höjd hyra med 1,95 procent

– Vi har haft lite händelser i kommunen som har gjort att den upplevda otryggheten har ökat. Bostadsbolag är en viktig aktör i det trygghetsskapande arbetet, men vi måste samarbeta med kommun, företag och föreningar för att det ska lyckas, säger Ann Hermansson Alm.

Från början yrkade Upplands-Brohus på en hyreshöjning med 3,5 procent från och med nästa år.

– Räntorna är visserligen fortsatt låga men dels får vi signaler om att dessa på sikt kommer att höjas samt att vi under de senaste åren sett en ökning av kostnader inom drift-, skötsel- och entreprenadverksamheten. Vi ser inte att de här kostnaderna kommer att sjunka – tvärtom, säger Ann Hermansson Alm.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.