Annons

Värden måste ta bort toaletter efter bajsvatten i kranarna

Borås Vite på 50 000 kronor och hot om förbud mot uthyrning. Det hotar nu en hyresvärd i Falskog, öster om Borås. I dricksvattnet finns bajsbakterier, toaletterna får inte användas och det är mögel i ett av husen. I en av lägenheterna bor nu en nyinflyttad barnfamilj.
Foto: Karin Gistedt/Privat
En period var hyresgästerna helt utan vatten i sina lägenheter. Och vattnet de fick i sina kranar var oanvändbart, det luktade bajs, var helt grumligt och visade sig innehålla koliforma bakterier.

De fyra lägenheterna är inrymda i tre olika byggnader precis intill riksväg 40. Ett bullerplank ger skydd mot trafikbullret. Men här är det inte buller som är problemet, utan framför allt vatten och avlopp. Jessica Lundin är en av dem som tidigare hyrt en lägenhet av värden Torbjörn Claesson.

Jessica berättar att hon hyrde lägenheten eftersom hon efter några år i Värmland längtade hem till de trakter som hon tidigare bott. Med betalningsanmärkning i bagaget var det inte så lätt att hitta en bostad, så när hon fick erbjudande om lägenheten i Falskog, Rångedala, öster om Borås, så såg hon det som en chans för sig och sonen att komma till hemtrakterna.

– Jag var ju dum som inte åkte och kollade lägenheten först, men litade på att den var i det skick som Torbjörn Claesson sa, säger Jessica.

Luktade bajs

Men glädjen över att ha hittat en bostad blev snart ett problem istället för Jessica Lundin. Både hon och sonen fick symptom av olika slag. Då insåg de inte att det kunde bero på boendet, men sedan de flyttat från lägenheten har besvären försvunnit.

– Men jag fattade ju att det var något problem med vatten. När först hunden vägrade att dricka det. Och när kläderna var smutsigare efter tvätten än innan då förstod jag ju att det var fel.

Inte ens familjens hund ville dricka det stinkande, bruna vattnet som kom ur kranarna.

Vattenproblemet blev allt värre och snart kände Jessica doften av bajs när hon öppnade kranarna. Värden tog vattenprov och sa att det var okej. Men när miljöinspektörerna på Borås kommun testade vattnet visade det sig att det innehöll kolibakterier, som finns i människors avföring.

– Vi fick beskedet att vattnet måste kokas innan man dricker det, säger Jessica. Men inte ens det känns ju bra, när man fattar att det är avloppsvatten.

Fastighetsägaren satte in ett filter för att rena dricksvattnet, men det är oklart om det är rätt typ av filter. Det fylldes genast med brun sörja.

Hyresvärden satte in ett filter, men det är oklart om det filtret är anpassat för den typ av bakterier som visade sig i provtagningen. Miljöförvaltningen har nu gjort nya provtagningar på vattnet, för att se om bakterierna är borta.

– Fastighetsägare har inte inkommit med något som redovisar att vattenkvalitén har förändrats. Jag planerar att genomföra ett ny dricksvattenprovtagning så snart jag har möjlighet, säger Sofia Törnqvist, miljöinspektör vid miljöförvaltningen i Borås.

Vite på 50 000

För fastighetens fyra lägenheter finns ett avloppssystem som är anpassat för ett hushåll. Och det har visat sig att anläggningen inte räcker till. I maj 2022 fick miljönämnden in anmälan om att avloppsanläggen var undermålig och vid en inspektion visade det sig att den var olovligt inrättad. Miljönämnden har tagit beslut om att från den första februari i år var det förbjudet att använda vattentoaletterna i de fyra lägenheterna. Toaletterna skulle monteras bort och förbudet förenades med ett vite om 50 000 kronor om inte anläggningen var åtgärdad. Vid kommunens inspektion efter den 1 februari visade att inget var åtgärdat.

– Nu är vi i processen att ansöka om utdömande av vite. Därefter kan det bli aktuellt med förbud förenat med löpande vite. En ansökan om nytt avlopp har inkommit till Miljöförvaltningen, säger Sofia Törnqvist, men den ansökan kommer att avslås om vi inte får in kompletteringar som gör att vi kan godkänna förslaget.

Stopp för uthyrning

Ett alternativ för miljönämnden är att stoppa uthyrning av lägenheterna som bostäder.

– Det är något vi utreder nu. Om vi går den vägen så går vi inte vidare med separata ärenden för avlopp, vatten och inomhusmiljö utan vi samlar allt i förbudet för uthyrning. Visar provtagningen på fortsatt otjänligt dricksvatten skulle det användas som argument för ett förbud mot uthyrning, säger Sofia Törnqvist.

Det har också visat sig att det finns fukt och mögel i källaren i ett av husen.

När Hem & Hyra når fastighetsägaren Torbjörn Claesson meddelar han att han är under behandling för en mycket svår sjukdom och att han inte orkar uttala sig om det som händer på gården i Falskog.

– Jag har överlämnat det till en annan person som ska sköta det åt mig, säger han.

På frågan om vem personen är och om Hem & Hyra kan kontakta denne, svarar Claesson bara att det inte går, och lägger på luren.

Men i kontakt med kommunen har Torbjörn Claesson  sagt att de boende har lagt matjord i vattenbrunnen, vilket han menar kan ha varit orsaken till den undermåliga vattenkvaliteten. Fastighetsägaren berättar att han tömt vattenbrunnen på matjord och sedan spolat rent brunnen. Torbjörn Claesson äger flera hyresfastigheter i Falskogstrakten.

Fakta: Koliforma bakterier

Råd
Använd inte dricksvatten som innehåller E. coli till dryck eller i matlagning utan att först
koka det. Det kan dock normalt användas till disk, dusch, tvätt och bad.
Information
· Om E. coli påvisas i dricksvattnet har vattnet på något sätt förorenats med avföring från
människor eller djur.
· Förekomst av E. coli i dricksvattnet indikerar att det också skulle kunna innehålla
sjukdomsframkallande mikroorganismer från avlopp eller naturgödsel.
· Om det finns E. coli i dricksvattnet kan det medföra en hälsomässig risk för akut
vattenburen smitta, särskilt för barn under 10 år.

Källa: Livsmedelsverket


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.