HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Växande bostadsbrist i Kronobergs län

Kronoberg Enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät har Kronobergs alla kommuner brist på hyresrätter. Bostadsbristen drabbar främst resurssvaga som studenter, unga och nyanlända.

Läget på länets bostadsmarknad har försämrats sedan förra året. Det framkommer av Länsstyrelsen årliga bostadsmarknadsenkät som nyligen släpptes. Länets alla åtta kommuner lider av underskott på bostäder och endast två kommuner, Tingsryd och Markaryd, tror att de kommer ha balans inom tre år. Bristen är störst i centralorterna, men i hälften av kommunerna även utanför centralorten. Den stora anledningen till bostadsbristen beror på länets ständiga befolkningsökning, förra året på 3259 personer.

Länet har idag en hög andel hyresrätter jämfört med riket. Trots det, har samtliga kommuner behov av att det byggs fler hyresrätter de närmaste tre åren. Av länets totala bostadsbestånd på 90 316 hyresbostäder, äger de allmännyttiga bostadsbolagen 19 399 lägenheter. De tillförde förra året genom nyproduktion eller ombyggnad 549 nya lägenheter till bostadsbeståndet. Men samtidigt sålde de 1995 lägenheter till privata fastighetsägare.

Läs ocksåNya ägardirektiv för Mitthem

Samtidigt byggs det i hög takt. Andelen nybyggda bostäder i flerbostadshus har ökat kraftigt de senaste fyra åren. Förra året påbörjades byggnation av 1 452 bostäder i länet, vilket är en fördubbling jämfört med året dessförinnan. Under det här året kommer ytterligare 2 300 bostäder påbörjas i länet. Den främsta orsaken till att det inte byggs ännu mer, uppges vara höga produktionskostnader. I de mindre kommunerna är svårigheter för privatpersoner och byggherrar att få lån också en avgörande faktor.

Samtliga kommuner anger att de har brist på bostäder för resurssvaga i synnerhet. Flertalet av kommunerna anger också att det finns för få små lediga bostäder och Uppvidinge och Ljungby kommuner anger att lediga små bostäder är för dyra för ungdomar. Ingen av länets kommuner har särskilda ungdomsbostäder. I Växjö finns dock planerat att påbörja 100 nya studentbostäder i allmännyttan år 2018. När det gäller särskilt boende för äldre, råder det däremot balans i större delen av länet. Däremot råder ett generellt underskott på bostäder för personer med funktionsnedsättning som är i behov av särskilt boende.

Läs också Så tycker partierna om äldres boende i Östergötland Kritik mot Mariehus sponsring av golfhål Linda Ahonen får rätt mot konkursad hyresvärd Nu hör SBB till Dalarnas största

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.