Annons

Vill ha tvångsförvaltning i Särö

Kungsbacka ​​Hyresgästföreningen begär nu tvångsförvaltning av Onsala fastigheters hyreshus i Särö. Skälet är att bolaget trots flera rättsligt bindande beslut inte genomfört de reparationer och det underhåll de ålagts att utföra.
– Bolagets agerande visar att de inte har något intresse av att upprätthålla en seriös förvaltning, anser Hyresgästföreningens jurist Conny Borup, som i dagarna skickat en ansökan om tvångsförvaltning till hyresnämnden i Göteborg.
 
–  Ett tydligt bevis för det är den nonchalans Onsala fastigheter visat mot de beslut som fattats om åtgärdsföreläggande i flera rättsliga instanser. Bolaget förvaltar helt enkelt inte fastigheterna på ett för de boende godtagbart sätt.
 
Så sent som för någon vecka sedan begärde Conny Borup, som är ombud för två av hushållen i parhuslägenheterna i Särö, att hyresnämnden skulle döma ut de vitesbelopp som redan tidigare riktats mot bolaget. Men den åtgärden räcker inte, menar han. Ska hyresgästerna få en acceptabel boendemiljö behövs en annan förvaltare.
 
Onsala fastigheter har sedan tidigare två åtgärdsförelägganden riktade mot sig. Det ena fallet gäller en familj som bott i en av bolagets lägenheter i 15 år. De har under lång tid framfört klagomål till hyresvärden om brister i lägenheten.
 
Tvättmaskinen fungerar inte som den ska, flera element är ur funktion, badrummet har fuktskador, kranar läcker, vindstrappan är ranglig och husets hängrännor behöver rensas, för att nu bara nämna några av problemen.
 
Det här fallet har prövats både i hyresnämnden och i Svea hovrätt med samma resultat. Bolaget ska före vissa bestämda datum åtgärda en lång rad brister i lägenheten, annars hotar vite.
 
Också för grannhuset finns sedan i december förra året ett åtgärdsföreläggande där Onsala fastigheter bland annat är ålagda att reparera ett läckande tak. Men vare sig där eller i det andra huset har några reparationer och underhållsarbeten genomförts.
 
Bolaget har inte i någon av rättsprocesserna vare sig yttrat sig eller infunnit sig i rättssalen. Dock med ett undantag. I det fall som bolaget överklagade till Svea hovrätt hävdade Onsala fastigheter att de försökt men inte fått tillträde till lägenheten och därför inte kunnat göra några reparationer.
 
 Något som hyresgästerna bestämt dementerar – ingen från bolaget har erbjudit några reparationer eller tagit någon kontakt överhuvudtaget.
 
Skulle hyresnämnden fatta ett beslut om tvångsförvaltning har Eksta Bostads AB, ett av Kungsbackas kommunala bostadsbolag, förklarat sig villigt att överta ansvaret.
 
Trots upprepade försök har det inte gått att nå någon ansvarig hos Onsala fastigheter för en kommentar. På bolagets nummer svarar endast en telefonsvarare.

Annons
Läs också Tänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär Hyresvärden vägrar fixa bristerna - tvingas betala 20 000 kr Råttor, fukt och dålig ventilation – hyresgästerna fick nog och anlitade privata jurister Här har hyresgästerna varit utan el och varmvatten hela vintern: ”För jävligt” Kommunen griper in: "Lägenhetsdörrarna var fulla av kackerlackor och sekret" Torbjörns hem en mögelhärd i två år – värden vägrade åtgärda läckan

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.